Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 28. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Eiropas Aizsardzības nozare. Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par atbalstu kopīgam iepirkumam starp dalībvalstīm

Eiropas Savienība

Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos, kas vakar panākta starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi par regulu, ar ar ko izveido instrumentu Eiropas aizsardzības nozares nostiprināšanai, izmantojot kopīgu iepirkumu (EDIRPA), kura budžets ir 300 miljoni eiro.

EDIRPA stimulēs dalībvalstis kopīgi iepirkt viskritiskākos un steidzamākos aizsardzības ražojumus, ņemot vērā Krievijas nepamatoto iebrukumu Ukrainā. Tas stiprinās sadarbspēju starp dalībvalstīm attiecībā uz vieniem un tiem pašiem ražojumiem, veicinās izmaksu ietaupījumus un veicinās Eiropas aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā pamata konkurētspēju un efektivitāti. Dalībvalstu kopīgs iepirkums ir nozīmīgs solis ceļā uz integrētāku Eiropas aizsardzības tirgu, kas Eiropas aizsardzības nozarei piedāvā lielāku paredzamību, ļaujot tai veikt ieguldījumus, lai palielinātu ražošanas jaudu un pielāgotos pašreizējai tirgus situācijai.

EDIRPA atbalstīs dalībvalstu centienus vismaz 35 % no sava aprīkojuma budžeta tērēt Eiropas sadarbības programmās. Tas novērsīs Eiropas pieprasījuma sadrumstalotību, kas kaitē Eiropas aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā pamata konkurētspējai.

Papildus EDIRPA likumdevēji arī strādā pie tā, lai pabeigtu sarunas par Munīcijas ražošanas atbalsta aktu nolūkā tiešāk atbalstīt Ukrainas un ES dalībvalstu munīcijas ražošanas rūpniecisko spēju, kas ir daļa no trīs pīlāru munīcijas stratēģijas, par kuru vienojušies ES līderi.

Pieņemot Stratēģisko kompasu, dalībvalstis apņēmās aizsardzības jomā tērēt vairāk un labāk, lai labāk reaģētu uz operatīvo realitāti un jauniem apdraudējumiem un problēmām. Veicinot uz sadarbību balstītu iepirkumu, EDIRPA un gaidāmais Munīcijas ražošanas atbalsta akts atbalstīs šīs krasās izmaiņas dalībvalstu rīcībā.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere:

Tas ir vēsturisks pavērsiens ES aizsardzības savienības izveidē. Un tas ir papildu pasākums steidzami nepieciešamā aizsardzības aprīkojuma nodošanai Ukrainai. Ar šo vienošanos par Eiropas aizsardzības rūpniecības kopējo iepirkumu EDIRPA dalībvalstis veicinās aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un reaģētspēju.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

Šī politiskā vienošanās ir svarīgs notikums Eiropas aizsardzības integrācijai. Ar EDIRPA mēs ar ES budžeta starpniecību sniegsim stimulu mudināt dalībvalstis kopīgi iepirkt steidzami nepieciešamos aizsardzības ražojumus. Tas nodrošinās aizsardzības rūpniecības prognozējamību un pamanāmību un palīdzēs palielināt un paātrināt ražošanas jaudu. EDIRPA ir būtiska mūsu tūlītējai palīdzībai Ukrainai un krājumu atjaunošanai dalībvalstīs. Tagad mēs sagaidām ātru vienošanos par Munīcijas ražošanas atbalsta aktu, ko mēs iesniedzām 2023. gada maijā.

Turpmākā rīcība

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas politiskā vienošanās tagad oficiāli jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijas mērķis ir ātri īstenot EDIRPA. Programmas komitejā Komisija ar dalībvalstu palīdzību sagatavos darba programmu.

Pamatinformācija

Reaģējot uz 2022. gada marta Versaļas samitu, Komisija un Augstais pārstāvis/priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels 18. maijā nāca klajā ar kopīgu paziņojumu par ES aizsardzības investīciju nepietiekamību un ierosināja pasākumus tās novēršanai.

Tika identificēti trīs trūkumi. Budžets — dalībvalstis pēdējās divās desmitgadēs nav pietiekami ieguldījušas aizsardzībā; spējas — mūsu bruņotajiem spēkiem trūkst dažu kritiski svarīgu veicinātāju; un rūpniecība — ES aizsardzības aprīkojuma ražošanas spējas ir pielāgotas miera laikam.

Lai palīdzētu risināt šīs problēmas, Komisija kopā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un Eiropas Aizsardzības aģentūru izveidoja Aizsardzības kopīgā iepirkuma darba grupu, lai izvērtētu dalībvalstu vissteidzamākās vajadzības un ES aizsardzības rūpniecības spēju tās risināt.

Komisija 2022. gada 19. jūlijā nāca klajā ar priekšlikumu Eiropas aizsardzības rūpniecības pastiprināšana, izmantojot Kopējā iepirkuma regulu (EDIRPA), kura mērķis ir stiprināt aizsardzības rūpniecības spējas, atbalstot dalībvalstu sadarbību vissteidzamāko un kritiski svarīgo aizsardzības ražojumu kopējā iepirkumā.

Vairāk informācijas

Paziņojums presei par EDIRPA priekšlikumu

EDIRPA regulas teksts

Kopīgs paziņojums par aizsardzības investīciju nepietiekamību

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 28. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā