Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 1. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Eiropas Komisija ierosina mobilizēt pirmo jaunās makrofinansiālās palīdzības daļu Ukrainai 1 miljarda € apmērā

ES - Ukraina

Eiropas Komisija šodien ierosināja veikt jaunu makrofinansiālās palīdzības (MFP) operāciju par labu Ukrainai 1 miljarda eiro apmērā. Šī būs pirmā daļa no 9 miljardu eiro ārkārtas MFP pakas, kuru Komisija ierosināja 2022. gada 18. maija paziņojumā un Eiropadome apstiprināja 2022. gada 23. un 24. jūnija sanāksmē.

Šis priekšlikums iekļaujas ES un starptautiskās kopienas ārkārtas palīdzībā Ukrainai nolūkā apmierināt šīs valsts neatliekamās finansiālās vajadzības sakarā ar Krievijas neprovocēto un neattaisnojamo agresiju. Šī palīdzība papildinās ES jau līdz šim sniegto atbalstu, tai skaitā gada pirmajā pusē izmaksāto ārkārtas MFP aizdevumu 1,2 miljarda eiro apmērā. Līdz ar to Ukrainai kopš kara sākuma sniegtās MFP kopapjoms saskaņā ar abām programmas sadaļām sasniegtu 2,2 miljardus eiro. Ja Ukrainai paredzētās ārkārtas MFP paka tiks izmantota pilnībā, palīdzības kopapjoms var sasniegt 10 miljardus eiro.

Priekšlikums paredz MFP līdzekļus darīt pieejamus Ukrainai, izsniedzot ilgtermiņa aizdevumus ar izdevīgiem nosacījumiem. Šī palīdzība sekmēs Ukrainas makroekonomisko stabilitāti un vispārējo noturību, ko iedragājusi Krievijas militārā agresija un no tās izrietošās ekonomiskās problēmas. Viena no ES solidaritātes izpausmēm ir šā aizdevuma procentu segšana no ES budžeta. Tāpat kā citu MFP aizdevumu gadījumā, Komisija līdzekļus aizņemsies starptautiskajos kapitāla tirgos un tad tos nodos Ukrainai atbilstoši Komisijas aizdevuma nosacījumiem. Šis aizdevums Ukrainai 70 % apmērā tiks nodrošināts ar summām, kas rezervētas ES budžetā.  

Kolīdz Eiropas Parlaments un Padome būs apstiprinājuši šodienas priekšlikumu un ar Ukrainas iestādēm būs parakstīts attiecīgais saprašanās memorands un aizdevuma līgums, Komisija nodos 1 miljardu eiro Ukrainai.

Šī finansiālā palīdzība papildina nepieredzēti lielo atbalstu, ko ES līdz šim sniegusi Ukrainai, jo īpaši humāno, attīstības un aizsardzības palīdzību, Ukrainas eksportam piemērojamo ievedmuitas nodokļu atcelšanu uz vienu gadu, kā arī citas solidaritātes iniciatīvas, piemēram, alternatīvu rašanu bloķētajiem transporta ceļiem nolūkā nodrošināt jo īpaši graudu eksportu.

Kolēģijas locekļu komentāri

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena: 

Eiropas Savienība turpina būt solidāra ar Ukrainu un tās drosmīgo tautu. Šodien mēs ierosinām mobilizēt pirmo jaunās makrofinansiālās palīdzības daļu Ukrainai 1 miljarda eiro apmērā. Šie līdzekļi, kas pieder pie maijā ierosinātās palīdzības pakas, dos mums iespēju ātri reaģēt uz Ukrainas vajadzībām. Eiropas Savienība turpinās sniegt atbalstu Ukrainai un ilgtermiņa perspektīvā atbalstīs tās kā demokrātiskas un pārtikušas valsts atkalatdzimšanu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis

Šī finansiālā palīdzība, kas ir pirmā daļa no jaunās 9 miljardu eiro finansiālā atbalsta pakas, vēlreiz pierāda Eiropas Savienības spēcīgo atbalstu Ukrainai un tās tautai cīņā pret Krievijas ieilgušo pretlikumīgo agresiju. Šie aizdevumi ļaus Ukrainai segt lielāku daļu no tās neatliekamajām finansiālajām vajadzībām, kuru apmērs ir milzīgs. Turklāt Eiropas Savienība panāk pretī, sedzot procentus.

Augstais pārstāvis un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par spēcīgāku Eiropu pasaulē Žuzeps Borels Fonteljess

Putina neattaisnojamais karš pret Ukrainu rada milzīgu ekonomisko spiedienu uz Ukrainas tautu. Eiropas Savienība ar savu straujo rīcību tiecas sekmēt Ukrainas finansiālo stabilitāti un palīdzēt Ukrainai veidot nākotni Eiropas saimē. Ar šo ārkārtas palīdzības paku mēs sūtām spēcīgu signālu: Eiropas Savienība turpina būt solidāra ar Ukrainu un tās tautu.

Budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns

Ar šo priekšlikumu mēs turpinām pēc iespējas efektīvi izmantot ES budžetu, lai pašreizējos ārkārtīgi sarežģītajos apstākļos atbalstītu Ukrainu – mūsu kaimiņvalsti un sabiedroto. Mēs paļaujamies uz ātru Eiropas Parlamenta un Padomes vienošanos, kas ļautu mums jau drīz veikt pirmo maksājumu Ukrainai un tādējādi apmierināt neatliekamās finansējuma vajadzības.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni: 

Kamēr Ukraina turpina aizstāvēties pret Krievijas agresiju, Eiropas Komisija apņēmīgi atbalstīs Ukrainas finansiālā stāvokļa uzlabošanos. Šis priekšlikums ir vēl viena konkrēta šīs apņemšanās izpausme un ļaus ātri izmaksāt Ukrainai 1 miljardu eiro. Līdztekus mēs turpināsim ātrā tempā strādāt pie priekšlikuma par otro maijā izziņotās ārkārtas makrofinansiālās palīdzības daļu.

Konteksts

MFP programmu ietvaros ES pēdējos gados jau ir sniegusi ievērojamu palīdzību Ukrainai. Konkrēti, kopš 2014. gada ES ir nodrošinājusi Ukrainai vairāk nekā 5 miljardus eiro saskaņā ar piecām MFP programmām, kas paredz atbalstu plašu reformu īstenošanai tādās jomās kā korupcijas apkarošana, neatkarīga tiesu sistēma, tiesiskums un uzņēmējdarbības vides uzlabošana. Turklāt šogad Komisija ir jau piešķīrusi ārkārtas MFP aizdevumu 1,2 miljardu eiro apmērā, kuram līdzekļus tā ieguva, gada pirmajā pusē divos laidienos piesaistot līdzekļus privātajā tirgū. 18. maijā Komisija savā paziņojumā iezīmēja plānus ES tūlītējai rīcībai, kuras mērķis ir segt Ukrainas finansējuma iztrūkumu, kā arī atjaunošanas satvaram tālākā perspektīvā.

Lai finansētu MFP, Komisija ES vārdā aizņemas līdzekļus kapitāla tirgos, tāpat kā tādām programmām kā NextGenerationEU un SURE. Iespējamie aizņēmumi par labu Ukrainai ir paredzēti Komisijas finansēšanas plānā 2022. gada otrajam pusgadam.

MFP operācijas ir viens no darbību veidiem ES sadarbībā ar kaimiņvalstīm un ir paredzētas kā ārkārtas instruments, ko ES izmanto krīzes situācijās. Ar šīm operācijām ES var palīdzēt kaimiņvalstīm, kurās ir nopietnas maksājumu bilances problēmas. Līdztekus MFP operācijām ES atbalsta Ukrainu, izmantojot vairākus citus instrumentus, pie kuriem pieder humānā palīdzība, budžeta atbalsts, tematiskās programmas, tehniskā palīdzība un finansējuma apvienošanas mehānismi investīciju atbalstam.

Plašāka informācija 

EK priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojums par ES finansiālo atbalstu Ukrainai

Eiropadomes 23. jūnija secinājumi

2022. gada 18. maija paziņojums “Palīdzība Ukrainai un Ukrainas atjaunošana”

Makrofinansiālā palīdzība Ukrainai

ES Delegācija Ukrainā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 1. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā