Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 15. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Eiropas Komisija nolemj vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret 11 dalībvalstīm par to, ka tās nav savos tiesību aktos pilnībā transponējušas ES autortiesību noteikumus

Tiesiskums

Šodien Eiropas Komisija nolēma vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret 11 dalībvalstīm par to, ka tās nav paziņojušas Komisijai par transponēšanas pasākumiem saskaņā ar divām direktīvām par autortiesībām.

Komisija nolēma vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret BulgārijuDānijuLatvijuPolijuPortugāli un Somiju, kas nav paziņojušas par pilnīgiem transponēšanas pasākumiem, kuri attiecas uz autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū (Direktīva (ES) 2019/790).

Otrkārt, attiecībā uz detalizētāku ES direktīvu par autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojama dažām tiešsaistes pārraidēm (ES Direktīva 2019/789), Komisija vēršas Tiesā pret Bulgāriju, Latviju, Poliju, Portugāli un Somiju par to, ka tās nav paziņojušas Komisijai par ES noteikumu pilnīgu transponēšanu.

Šo divu direktīvu mērķis ir modernizēt autortiesību noteikumus patērētāju un autoru labā, maksimāli izmantojot digitālo pasauli. Tās aizsargā tiesību subjektus no dažādām nozarēm, stimulējot augstvērtīgāka satura radīšanu un apriti. Tās nodrošina lietotājiem plašāku satura klāstu, samazinot darījumu izmaksas un atvieglojot radio un televīzijas raidījumu izplatīšanu visā ES.

Jauna Autortiesību direktīva

2016. gada septembrī Komisija ierosināja atjaunināt ES autortiesību noteikumus, lai tie labāk atbilstu jaunradīta satura jaunajiem radīšanas, izplatīšanas un piekļuves veidiem. Arvien lielāks skaits interneta lietotāju mūzikai un audiovizuālam saturam piekļūst tiešsaistē, un autori tagad galvenokārt pelna iztiku no digitālās ieņēmumu plūsmas.

Jaunās normas attiecas uz autortiesību subjektu un tiešsaistes platformu attiecībām un atlīdzību atsevišķiem māksliniekiem un darbu autoriem. Jaunie autortiesību noteikumi nodrošina taisnīgāku atlīdzību autoriem un tiesību subjektiem, preses izdevējiem un žurnālistiem, īpaši tad, kad viņu darbi tiek izmantoti tiešsaistē. Tie ievieš lielāku juridisku noteiktību un rada plašākas iespējas atlīdzināt minētajiem subjektiem viņu attiecībās ar tiešsaistes platformām, no jauna līdzsvarojot viņu spējas aizstāvēt savas intereses.

Jaunie noteikumi ietver arī jaunas garantijas, kas pilnībā aizsargā lietotāju vārda brīvību tiešsaistē un ļauj viņiem likumīgi dalīties savā radītajā saturā. Bez tam jaunie noteikumi rada papildu iespējas, it īpaši ar jauniem autortiesību izņēmumiem un vienkāršotiem licencēšanas mehānismiem, kas domāti autortiesību aizsargātu materiālu izmantošanai tiešsaistē un pāri robežām izglītības, pētniecības un kultūras mantojuma saglabāšanas vajadzībām.

Jauna Televīzijas un radio raidījumu direktīva

2016. gada septembrī Komisija izziņoja priekšlikumu atjaunināt ES noteikumus, atvieglinot autortiesību nokārtošanu (t. i., tiesību subjekta atļaujas iegūšanu) televīzijas un radio raidījumu tiešsaistes pārraidīšanai un retranslācijai, lai beigās labums tiktu Eiropas patērētājiem.

Televīzijas un radio raidījumu direktīva, kas beidzot tika pieņemta 2019. gadā, raidorganizācijām ļauj noteiktus televīzijas un radio raidījumus savās tiešsaistes programmās vieglāk darīt pieejamus pāri robežām. Tajā ir arī noteikumi, kas retranslācijas operatoriem ļauj vieglāk saņemt licences televīzijas un radio kanāliem, kurus tie retranslē, tādējādi ļaujot tiem apkalpot plašāku ES auditoriju.

Vispārīga informācija

Pēc transponēšanas termiņa 2021. gada 7. jūnijā Komisija sāka pārkāpuma izbeigšanas procedūru, 2021. gada 23. jūlijā nosūtīdama oficiāla paziņojuma vēstules dalībvalstīm, kuras nebija paziņojušas par abu direktīvu pilnīgu transponēšanu. Komisija 2022. gada 19. maijā nosūtīja argumentētus atzinumus 10 dalībvalstīm par to, ka tās nav paziņojušas par Direktīvas 2019/789, un 13 dalībvalstīm, ka tās nav paziņojušas par Direktīvas (ES) 2019/790 transponēšanu.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258. pantu Komisija var vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja attiecīgā dalībvalsts Komisijas noteiktajā termiņā nav izpildījusi argumentētā atzinuma prasības. Turklāt saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu Komisija var aicināt ES Tiesu piemērot finansiālas sankcijas dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas savu pienākumu paziņot par pasākumiem, ar kuriem transponē leģislatīvu direktīvu.

Plašāka informācija

ES noteikumi par autortiesībām

Pārkāpuma procedūra

Pārkāpumu lēmumu datubāze

Saite uz 2023. gada februāra pārkāpumu paketi

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 15. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā