Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 25. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Eiropas Solidaritātes korpuss: vairāk nekā 142 miljoni eiro atvēlēti, lai brīvprātīgā darbā palīdzētu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams

Eiropas Solidaritātes korpuss

Šodien Komisija izsludināja uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros tiktu īstenoti 2023. gadā. Eiropas Solidaritātes korpuss ir ES programma jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties solidaritātes aktivitātēs dažādās jomās — sākot no palīdzības grūtībās nonākušajiem un beidzot ar atbalstu rīcībai veselības un vides jomā — visā ES un ārpus tās.

Turpinot Eiropas Jaunatnes gada iestrādes, uzaicinājuma mērķis ir pavērt jauniešiem vairāk solidarizēšanās iespēju, un tālab ir darīti pieejami vairāk nekā 142 miljoni eiro. Tie finansēs brīvprātīgo darbu, jauniešu vadītus solidaritātes projektus, brīvprātīgā darba grupas augstas prioritātes jomās, galveno uzmanību pievēršot palīdzībai personām, kas bēg no bruņotiem konfliktiem, un citiem dabas vai pretdabisku katastrofu upuriem, kā arī profilaksei, veicināšanai un atbalstam veselības jomā, un finansēs arī nākamo Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu.

Bez tam šis uzaicinājums dalībniekiem piedāvā iespēju sniegt ieguldījumu humānās palīdzības operācijās visā pasaulē. Ar Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa palīdzību iecerēts veidot solidaritāti starp dalībvalstu organizācijām un brīvprātīgajiem, programmas asociētajām trešām valstīm[i] un iedzīvotājiem un kopienām ārpus Eiropas Savienības. Tādēļ uz tuviem un tāliem galamērķiem dosies pirmie brīvprātīgie.

Šajā programmā interesenti vecumā no 18 līdz 30 gadiem var piedalīties solidaritātes aktivitātēs, kas pievēršas sabiedrības problēmām, un interesenti vecumā no 18 līdz 35 gadiem — brīvprātīgajā darbā, kas atbalsta starptautiskās humānās palīdzības aktivitātēs.

Jauniešiem, kas vēlas iesaistīties Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēs, jāreģistrējas Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, kur viņi var pārlūkot un atrast projektus īstenojošās organizācijas. Turklāt jauniešu grupas, kas reģistrējušās Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, var pieteikties pašu vadītu solidaritātes projektu finansējumam.

Lai varētu darboties Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros, finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta struktūra, kurai ir kvalitātes zīme, kas apliecina spēju īstenot augstkvalitatīvas solidaritātes aktivitātes, kuras ir saskaņā ar programmas principiem, mērķiem un prasībām. Pieteikties var Eiropas Solidaritātes korpusa valsts aģentūrās visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, bet centralizētu darbību gadījumā — Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA). Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus ir uzskaitīti dažādie darbību veidi, attiecināmības kritēriji un attiecīgie pieteikumu iesniegšanas termiņi.

Vispārīga informācija

Eiropas Solidaritātes korpuss pastāv kopš 2018. gada oktobra un ir ES finansēta programma, kuras darbības budžets 2018.–2020. gadā bija 375,6 miljoni eiro. Tas ir izaudzis no iepriekšējām ES solidaritātes iniciatīvām, un tā mērķis ir piedāvāt vienotu vārteju solidaritātes jomā strādājošajām organizācijām un jauniešiem, kuri vēlas dot sabiedrībai vērtīgu pienesumu sev svarīgākajās jomās. Iniciatīva ir darbojusies sekmīgi, tāpēc Eiropas Solidaritātes korpuss 2021.–2027. gadā turpina savas aktivitātes un paplašina tās, lai palīdzētu sniegt humāno palīdzību visā pasaulē. Eiropas Solidaritātes korpusa programmas kopējais budžets 2021.–2027. gadam ir 1,009 miljardi eiro. Šīs ES programmas septiņos darbības gados vismaz 270 000 jauniešu varēs piedalīties solidaritātes darbībās.

Eiropas Solidaritātes korpuss atbalsta ES politiskās prioritātes un iesaista organizācijas un jauniešus projektos, kuru mērķis ir šīm prioritātēm pievērsties:

  • veicinot iekļaušanu un daudzveidību un tiecoties nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi Eiropas Solidaritātes korpusa iespējām;
  • atbalstot projektus un aktivitātes, kuru mērķis ir aizsargāt, saglabāt un uzlabot dabīgos biotopus un vidi, palielināt informētību par vidisko ilgtspēju un veicināt uzvedības maiņu;
  • digitālo pāreju veicinot ar atbalstu projektiem un aktivitātēm, kuru mērķis ir uzlabot digitālās prasmes, veicināt digitālo pratību un uzlabot izpratni par digitālo tehnoloģiju radītajiem riskiem un pavērtajām iespējām;
  • iesaistot jauniešus un dodot viņiem iespējas aktīvi darboties sabiedrībā un kļūt par īsteniem pārmaiņu nesējiem.

Eiropas Solidaritātes korpusa koncepcijā iestrādātā elastība ir ļāvusi tam ātri mobilizēties un sadarbībā ar valstu aģentūrām palīdzēt ukraiņu bēgļiem. 2022. gadā projektu iesniedzēji tika mudināti iekļaut aktivitātes, kas saistītas ar pārvietoto ukraiņu integrāciju, Eiropas kopīgajām vērtībām vai cīņu pret dezinformāciju un viltus ziņām.

Sīkākai uzziņai

2023. gada darba programma

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus | Eiropas Jaunatnes portāls

Raksts par Eiropas Jaunatnes portālu

Programmas 2023. gada vadlīnijas

 

[i] Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Ziemeļmaķedonijas Republika un Turcija.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 25. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā