Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 16. septembrisLasīšanas ilgums: 8 min

Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA): gatavošanās turpmākām ārkārtas situācijām veselības jomā

Brussels Academic Hospital Laboratory, Belgium 

Šodien Eiropas Komisija iepazīstina ar jauno Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādi (HERA), kuras uzdevums būs novērst un pamanīt ārkārtas situācijas veselības jomā, kā arī ātri reaģēt uz tām. Vācot izlūkdatus un veidojot vajadzīgās reaģēšanas spējas, HERA ļaus prognozēt apdraudējumus un potenciālas veselības krīzes. Ārkārtas situācijas gadījumā HERA nodrošinās, ka tiek izstrādātas, ražotas un izplatītas zāles, vakcīnas un citi medicīniskie pretlīdzekļi, piemēram, cimdi un maskas, kas pirmajā reaģēšanas uz koronavīrusu posmā bieži vien bija nepietiekamā apjomā. HERA ir galvenais pīlārs Eiropas veselības savienībā, par kuru priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja savā 2020. gada runā par stāvokli Savienībā, un tā novērsīs nepilnības ES gatavībā un reaģēšanā uz ārkārtas situācijām veselības jomā.

Pirms krīzēm: gatavība

Pirms veselības krīzes, “gatavošanās posmā”, HERA cieši sadarbosies ar citām ES un valstu veselības aģentūrām, nozares pārstāvjiem un starptautiskajiem partneriem, lai uzlabotu ES gatavību ārkārtas situācijām veselības jomā.

HERA novērtēs apdraudējumus, vāks izlūkdatus un izstrādās uzliesmojuma prognozēšanas modeļus, savukārt no 2022. gada sākuma apzinās vismaz trīs lielas ietekmes apdraudējumus un reaģēs uz tiem, kā arī novērsīs iespējamos trūkumus medicīniskajos pretpasākumos.

HERA atbalstīs arī pētniecību un inovāciju jaunu medicīnisko pretlīdzekļu izstrādei, tostarp izmantojot Savienības mēroga klīnisko izmēģinājumu tīklus un platformas ātrai datu apmaiņai.

Vienlaikus HERA risinās tirgus problēmas un palielinās rūpniecisko jaudu. Pamatojoties uz darbu, ko paveikusi Covid-19 vakcīnu rūpnieciskās ražošanas izvēršanas darba grupa, HERA iesaistīsies ciešā dialogā ar nozari, īstenos ilgtermiņa stratēģiju attiecībā uz ražošanas jaudu un mērķtiecīgām investīcijām un novērsīs vājos posmus medicīnisko pretlīdzekļu piegādes ķēdē.

Iestāde veicinās iepirkumu un risinās problēmas, kas saistītas ar pieejamību un izplatīšanu, kā arī palielinās krājumu veidošanas kapacitāti, lai novērstu trūkumus un vājos posmus loģistikā.

HERA arī stiprinās zināšanas un prasmes par visiem medicīnisko pretpasākumu aspektiem dalībvalstīs.

Veselības krīzes laikā: reaģēšana uz ārkārtas situācijām

Ja ES līmenī tiks izsludināta sabiedrības veselības ārkārtas situācija, HERA varēs augsta līmeņa veselības krīzes padomes vadībā ātri pārslēgties ārkārtas pasākumu režīmā, t. sk. ātri pieņemt lēmumus un aktivizēt ārkārtas pasākumus. Tā piesaistīs ārkārtas finansējumu un aktivizēs mehānismus medicīnisko pretlīdzekļu un izejvielu uzraudzībai, jaunai un mērķorientētai izstrādei, iepirkumam un iegādei.

Lai darītu pieejamas lielākas ražošanas jaudas rezerves, kā arī ārkārtas pētniecības un inovācijas plānus, sadarbībā ar dalībvalstīm tiks izvērsts ES FAB mehānisms, proti, tīkls, kas garantēs ražošanas jaudas vakcīnu un zāļu ražošanai.

Lai gūtu skaidru pārskatu par ES ražošanas jaudām, tiks atbalstīta medicīnisko pretlīdzekļu ražošana ES un veikta ražošanas iekārtu, izejvielu, palīgmateriālu, aprīkojuma un infrastruktūras inventarizācija.

Resursi

HERA darbības budžets būs 6 miljardi eiro no pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas 2022.–2027. gadam, un daļa no tā būs no NextGenerationEU papildu finanšu līdzekļiem.

Veselības aprūpes sistēmu izturētspējas stiprināšanu sekmēs arī citas ES programmas, piemēram, tādi ES iekšpolitikas instrumenti kā Atveseļošanas un noturības mehānisms, REACT-EU, Kohēzijas fondi un programma InvestEU, kā arī tāds ES ārpolitikas instruments kā Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments. Tādējādi kopā ar iepriekš minētajiem 6 miljardiem eiro kopējais atbalsts nākamajā finansēšanas periodā sasniegs gandrīz 30 miljardus eiro un vēl vairāk, ja ņem vērā valsts līmeņa un privātā sektora investīcijas.

Turpmākie pasākumi

Lai nodrošinātu darbības ātru uzsākšanu un balstīšanos uz 2021. gada februārī darbu sākušā HERA inkubatora, HERA tiks veidota kā Komisijas iekšējā struktūra. Tā būs pilnībā darbotiesspējīga 2022. gada sākumā. Tās darbība tiks pārskatīta un pielāgota katru gadu līdz 2025. gadam, kad tiks veikta pilnīga pārskatīšana.

Padome apspriedīs un pieņems ierosināto Padomes regulu par satvaru pasākumiem saistībā ar medicīniskiem pretpasākumiem Savienības līmenī atzītā ārkārtas situācijā sabiedrības veselības jomā.

Tuvākajās dienās Komisija publicēs iepriekšēju informatīvu paziņojumu, kurā vakcīnu un zāļu ražotājiem tiks sniegta iepriekšēja informācija par 2022. gada sākumā plānoto ES FAB iepirkuma konkursu.

Kolēģijas locekļu sacītais:

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena:

HERA ir vēl viens spēcīgākas veselības savienības būvelements un liels solis virzībā uz mūsu gatavību krīzēm. Pateicoties HERA, mēs nodrošināsim, ka mums ir medicīniskais aprīkojums, kas vajadzīgs, lai pasargātu iedzīvotājus no turpmākiem veselības apdraudējumiem. HERA varēs ātri pieņemt lēmumus par piegāžu nodrošināšanu. To es apsolīju 2020. gadā, un nu mēs to esam panākuši.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

HERA ir skaidrs uzdevums: nodrošināt medicīnisko pretlīdzekļu pieejamību, piekļūstamību un izplatīšanu. HERA ir ES reakcija uz ārkārtas situāciju prognozēšanu un pārvaldību. HERA būs ietekme un budžets sadarbībai ar nozari, medicīnas ekspertiem, pētniekiem un mūsu globālajiem partneriem, lai nodrošinātu, ka vajadzības gadījumā ātri ir pieejamas kritiski svarīgās iekārtas, zāles un vakcīnas. Tagad mēs zinām: vienīgais veids efektīvai cīņai pret Covid-19 pandēmiju un turpmākām ārkārtas situācijām veselības jomā ir sadarbība.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu:

HERA ir spēcīgas Eiropas veselības savienības centrālais elements. Pateicoties HERA, mēs spēsim prognozēt apdraudējumus, veicot potenciālo scenāriju analīzi un laikus koordinējot savas reaģēšanas darbības, kas ietver kritiski svarīgu medicīnisko pretlīdzekļu izstrādi, iepirkumu un izplatīšanu ES mērogā. Tā ir unikāla veselības drošības struktūra, kas ļauj mums būt soli priekšā. Veselības drošība Eiropas Savienībā kļūst par kolektīvu mērķi. Laikā, kad kopš postošās pandēmijas sākuma pagājuši gandrīz divi gadi, HERA simbolizē attieksmes maiņu veselības politikas jomā, un mums visiem tā būtu jāatbalsta, jo mēs esam spēcīgāki un spējam reāli uzlabot iedzīvotāju veselības drošību tikai tad, kad rīkojamies kopā.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela:

Medicīniskie pretpasākumi ir būtiski veselības apdraudējumu apkarošanā. Komisija ir bijusi pandēmijas apkarošanas priekšplānā, taču ir jādara vairāk, lai nodrošinātu, ka mēs esam labāk sagatavoti nākamajai krīzei. Pētniecība un inovācija būs HERA galvenais temats, jo jaunās iestādes uzdevums būs veicināt un atbalstīt medicīnas tehnoloģiju attīstību un ražošanu.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

HERA mums palīdzēs izmantot krīzes laikā gūto pieredzi: mēs nevaram nodrošināt iedzīvotāju veselību bez ES rūpnieciskās jaudas un labi funkcionējošām piegādes ķēdēm. Mums izdevās uzlabot Covid-19 vakcīnu ražošanu Eiropā un visā pasaulē rekordīsā laikā. Taču mums ir labāk jāsagatavojas turpmākām veselības krīzēm. HERA izveidos jaunas, pielāgojamas ražošanas jaudas un drošas piegādes ķēdes, lai vajadzības gadījumā palīdzētu Eiropai ātri reaģēt.

Plašāka informācija

Priekšsēdētājas fon der Leienas runa par stāvokli Savienībā

Paziņojums par Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes izveidi. Nākamais solis virzībā uz Eiropas veselības savienības izveides pabeigšanu

Priekšlikums Padomes regulai par satvaru steidzamiem pasākumiem saistībā ar medicīniskiem pretpasākumiem Savienības līmenī atzītā ārkārtas situācijā sabiedrības veselības jomā

Faktu lapa: Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA)

Jautājumi un atbildes: Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA)

Eiropas veselības savienības tīmekļvietne

ES rīcība koronavīrusa apkarošanā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 16. septembris