Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 13. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Eiropas Veselības savienība: ES pastiprina cīņu pret rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem

Drugs and laboratory

Komisija atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Savienības Padome šodien ir pieņēmusi Komisijas priekšlikumu stiprināt ES rīcību cīņai pret rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (AMR).

Par ieteikumu pastiprināt AMR apkarošanu un Komisijas ierosinājumu pārskatīt farmācijas tiesību aktus tika paziņots 26. aprīlī, un ieteikuma mērķis ir palīdzēt apkarot AMR cilvēka, dzīvnieku un vides veselības jomā, ievērojot tā dēvēto pieeju “Viena veselība”.

Ieteikumā galvenā uzmanība ir pievērsta infekciju profilaksei un kontroleiuzraudzībai un pārraudzībaiinovācijai un iedarbīgu antimikrobiālo līdzekļu pieejamībaipiesardzīgai lietošanai un sadarbībai starp dalībvalstīm un visā pasaulē.

2030. gadam ir noteikti vairāki ES mērķrādītāji, kas izstrādāti kopā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC):

  • par 20 % samazināt antibiotiku kopējo patēriņu cilvēkiem;
  • vismaz 65 % antibiotiku no kopējā patēriņa cilvēkiem jābūt efektīvām (pareizo antibiotiku lietošana);
  • tādu infekciju samazināšana, kuras izraisa trīs galvenās pret antibiotikām rezistentās baktērijas – šis mērķis attieksies galvenokārt uz slimnīcām.

Šie ieteiktie ES mērķrādītāji, kas iestrādāti arī valstu mērķos, palīdzēs ES cīnīties pret AMR, ņemot vērā valstu īpatnības, bet neapdraudot pacientu veselību un drošību. Šie mērķrādītāji palīdzēs turpmākajos gados labāk pārraudzīt infekcijas un antibiotiku patēriņu un attiecīgi pielāgot politikas veidošanu.

Šis ieteikums arī apstiprina ES starptautisko līderību AMR jomā un aicina Komisiju un dalībvalstis iekļaut AMR jautājumu nolīgumā par pandēmijām, par kuru pašlaik notiek sarunas. Ieteikumā arī aicināts gādāt par to, lai arī turpmāk AMR būtu G7 un G20 darba kārtības prioritāte.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Šodien veselības jomā ir liela diena – ne tikai attiecībā uz cilvēka veselību, bet arī dzīvnieku veselību un veselīgu vidi. Pateicoties prezidentvalsts Zviedrijas un veselības ministru raitajam darbam, Padomes ieteikumi rezistences pret antimikrobiālajiem līdzekļiem apkarošanai ir pieņemti. Cīņa pret AMR būs ilga, taču šis ieteikums ir svarīgs pagrieziena punkts.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu:

Es atzinīgi vērtēju to, ka Padome rekordīsā laikā ir pieņēmusi mūsu priekšlikumu stingrāk vērsties pret rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem. Tas skaidri parāda apņēmību ES līmenī pēc iespējas steidzamāk vērsties pret AMR, un šī rīcība ir īpaši svarīga spēcīgai Eiropas veselības savienībai, kura aizsargā savus iedzīvotājus. Tagad mums ir skaidri mērķi, kas palīdzēs novērst vienu no nopietnākajiem veselības apdraudējumu, kas katru gadu Eiropas Savienībā prasa 35 000 cilvēku dzīvības. Vēlos pateikties prezidentvalstij Zviedrijai par tās centieniem un šim svarīgajam tematam veltīto uzmanību.

Konteksts

Antimikrobiālie līdzekļi ir ļoti svarīgas zāles. Tomēr gadu gaitā to pārmērīgas un nepareizas lietošanas dēļ ir augusi rezistence pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (AMR), un tas nozīmē antimikrobiālo līdzekļu efektivitātes zudumu un to, ka infekcijas ārstēt kļūst sarežģītāk vai pat neiespējami. Tāpēc aprīlī Komisija farmācijas jomas tiesību aktu kopumā iekļāva priekšlikumu Padomes ieteikumam, kurā bija ietverti papildu pasākumi. Arī ES farmācijas tiesību aktu pārskatīšanas mērķis ir veicināt inovatīvu jaunu antimikrobiālo līdzekļu izstrādi, kā arī nodrošināt to piesardzīgu lietošanu un samazināt to ietekmi uz vidi.

Papildinformācija

Padomes ieteikums cīņai pret rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem

Jautājumi un atbildes par rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (europa.eu)

Faktu lapa par rezistences pret antimikrobiālajiem līdzekļiem apkarošanu

ES rīcība cīņai pret rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 13. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā