Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 10. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Eiropas veselības savienība: HERA 2022. gadā nāk klajā ar pirmo darba plānu, kurā gatavībai veselības ārkārtas situācijām un reaģēšanai uz tām atvēlēti 1,3 miljardi eiro

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Stella Kyriakides, and Thierry Breton, European Commissioners, on the HERA Incubator to anticipate the threat of coronavirus…

Šodien Jaunā Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA) nāk klajā ar savu pirmo gada darba plānu, kura uzdevums ir novērst pārrobežu ārkārtas situācijas veselības jomā, sagatavoties tām un ātri reaģēt uz tām, un tā budžets 2022. gadā ir 1,3 miljardi eiro. 2022. gada darba plānu ir pieņēmusi HERA valde, un tas nozīmē, ka HERA tagad var sākt īstenot darbības, ar ko ES tiks stiprinātas sagatavotības un reaģēšanas spējas, novērsta neaizsargātība un stratēģiskās atkarības, kā arī tā palīdzēs stiprināt veselības ārkārtas situāciju risināšanas globālo organizatorisko struktūru.

Paziņodama par darba plāna pieņemšanu neoficiālajā EPSCO padomes sanāksmē Grenoblē, veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu sacīja: 

Tagad, kad mēs jau divus gadus esam pavadījuši pandēmijas apstākļos, ir kļuvis skaidrs, ka spēcīgai Eiropas veselības savienībai ir vajadzīga spēja izlēmīgi reaģēt uz pārrobežu ārkārtas situācijām veselības jomā. HERA jau darbojas un strādā pie tā, lai būtu pieejami pašlaik vajadzīgie medicīniskie pretlīdzekļi, taču tā arī gādā, lai būtu pieejami rīki, kas varētu noderēt veselības apdraudējuma situācijās nākotnē. Pēc pirmā darba plāna pieņemšanas HERA varēs sākt savu kritiski svarīgo misiju, kļūdama par ES veselības drošības uzraudzi attiecībā uz turpmākiem veselības apdraudējumiem, kā arī par svarīgu dalībnieci globālās gatavības nodrošināšanā veselības krīzēs.

HERA kā svarīgs spēcīgas Eiropas veselības savienības pīlārs 2022. gadam ir nospraudusi vairākus vērienīgus mērķus gan attiecībā uz reaģēšanu uz Covid-19 pašlaik, gan attiecībā uz sagatavotību iespējamiem veselības apdraudējumiem nākotnē.

Novērst turpmākas pārrobežu ārkārtas situācijas veselības jomā un sagatavoties tām: sagatavošanās posmā HERA cieši sadarbosies ar citām ES un valstu veselības aģentūrām, industriju, pētniecības aprindām, pilsonisko sabiedrību un starptautiskajiem partneriem, lai uzlabotu ES gatavību veselības ārkārtas situācijām nākotnē. Veicamās darbības:

 • par vairāk nekā 580 miljoniem EUR iepirkt un uzkrāt medicīniskos pretlīdzekļus virknei sabiedrības veselības apdraudējumu,
 • vairāk nekā 300 miljonus EUR atvēlēt tādu medicīnisko pretlīdzekļu un inovatīvu tehnoloģiju pētniecībai un izstrādei, kas būtu noderīgi cīņā ar jaunajiem apdraudējumiem,
 • izveidot tādu ražotņu tīklu, kas pastāvīgi būtu gatavas tikt mobilizētas ārkārtas situācijā (ES FAB mehānisms),
 • izveidot klīniskajiem izmēģinājumiem veltītu ilgtermiņa un plaša mēroga ES platformu un datu platformas,
 • ciešā sadarbībā ar HERA valdē pārstāvētajām dalībvalstīm, ES aģentūrām, starptautiskajiem partneriem un ekspertiem līdz pavasara beigām bez Covid-19 apzināt vēl trīs citus veselības apdraudējumus, kam ir liela ietekme.

Atklāt veselības apdraudējumus nākotnē: HERA veiks draudu novērtējumus un izlūkdatu vākšanu, izstrādās uzliesmojuma prognozēšanas modeļus un sagatavos ES līmeņa reaģēšanas plānu. 2022. gadā veicamās darbības:

 • izveidot modernu veselības apdraudējumu atklāšanas un izlūkošanas sistēmu, kas darbotos reāllaikā,
 • izveidot IT platformu, kas paredzēta draudu novērtēšanai un apdraudējuma prioritāšu noteikšanai.

Reaģēt uz veselības apdraudējumiem: Covid-19 pandēmijas apstākļos HERA ārkārtas reaģēšanas funkcijas jau ir aktivizētas. Turpmāku pārrobežu sabiedrības veselības ārkārtas situāciju gadījumā ES līmenī tiks veikti papildu pasākumi, proti, tiks aktivizēts ārkārtas finansējums, ieviesti monitoringa mehānismi un izstrādāti un iepirkti jauni medicīniskie pretlīdzekļi un izejmateriāli. Pašlaik HERA uzdevums ir:

 • nodrošināt, ka ES dalībvalstīm tiek savlaicīgi piegādātas vakcīnas pret Covid-19, ja nepieciešams, arī vīrusa variantiem pielāgotas vakcīnas,
 • iepirkt Covid-19 terapijas līdzekļus ES dalībvalstīm,
 • palielināt valstu spējas atklāt vīrusa variantus un veikt to zinātnisku novērtējumu,
 • nodrošināt vakcīnu piegādi visā pasaulē.

Pamatinformācija

Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA) ir svarīgs Eiropas veselības savienības pīlārs un galvenais līdzeklis, ar ko ES stiprināt reaģēšanu un sagatavotību veselības ārkārtas situācijām. HERA tika izveidota 2021. gada septembrī nolūkā ad hoc risinājumus pandēmijas pārvaldībai un reaģēšanai uz to aizstāt ar pastāvīgu struktūru, kura ar piemērotiem rīkiem un resursiem savlaicīgi plānotu ES rīcību veselības ārkārtas situācijās. Vākdama izlūkdatus un veidodama vajadzīgās reaģēšanas spējas, HERA prognozēs apdraudējumu un iespējamās veselības krīzes. Iestājoties ārkārtas situācijai, HERA rīcībā jau vajadzētu būt gataviem risinājumiem, kā nodrošināt zāļu, vakcīnu un citu medicīnisko pretlīdzekļu izstrādi, ražošanu un izplatīšanu.

Kopējais HERA budžets 2022.–2027. gada periodam ir 6 miljardi EUR.

Sīkāka informācija

HERA 2022. gada darba plāns

Faktu lapa: HERA 2022. gada darba plāns

Faktu lapa: Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA)

HERA tīmekļvietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 10. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā