Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 30. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Eiropas veselības savienība: pirmais Ziņojums par gatavības stāvokli veselības jomā liecina, ka ES ir guvusi ievērojamus panākumus

Par veselīgu dzīvesveidu

Šodien Komisija publicēja pirmo Ziņojumu par gatavības stāvokli veselības jomā. Ziņojumā uzsvērts progress, kas kopš Covid-19 pandēmijas sākuma panākts gatavības un reaģēšanas jomā, īpašu uzmanību pievēršot medicīniskajiem pretpasākumiem.

Šajā aspektā ziņojuma pamatā ir pandēmijas laikā gūtā pieredze un darbs, kas veikts, lai stiprinātu gatavību un reaģēšanu. Tajā ir arī apzinātas jaunas problēmas, ar kurām saskaras sabiedrības veselības aizsardzības iestādes, un izklāstītas konkrētas darbības, ko Komisija veiks, lai tās tieši risinātu.

Daudz kas jau ir izdarīts. Izveidojot Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādi (“HERA”), Komisija ir veikusi svarīgus pasākumus visās veselības gatavības jomās, tostarp atklāšanas, novēršanas, pētniecības, starptautiskās sadarbības, reaģēšanas, ieguldījumu un dezinformācijas apkarošanas jomā.

Tomēr vēl ir daudz darāmā. Balstoties uz trim prioritārajiem veselības apdraudējumiem, kas apzināti 2022. gada jūlijā (patogēni ar augstu pandēmijas potenciālu, ķīmiskie, bioloģiskie, radioloģiskie un kodoldraudi, kā arī mikrobu rezistences radītie apdraudējumi) ziņojumā ir izklāstītas galvenās darbības, lai nākamajā gadā vēl vairāk uzlabotu ES gatavību.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu:

Pandēmija uzsvēra, ka gatavība ir būtiska, lai aizsargātu mūsu iedzīvotājus no globālām veselības krīzēm. Kopš 2020. gada ES ir ievērojami nostiprinājusi savu veselības drošības arhitektūru un reaģēšanu, izveidojot spēcīgu Eiropas veselības savienību, kuras centrā ir “HERA”. Turpmākajos gados mēs turpināsim stiprināt ES kolektīvās gatavības spējas ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un strādāsim ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu, ka tad, kad sāksies nākamā krīze, mēs būsim gatavi to ātri un izlēmīgi risināt kā Savienība. Tas ir tas, ko iedzīvotāji sagaida no mums, un tas, kas mums ir jāsasniedz.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Kā mēs esam sāpīgi pieredzējuši pandēmijas laikā, veselības krīzes neatzīst robežas un strauji izplatās. Ir ļoti svarīgi turpināt darbu gatavības un pretpasākumu jomā. Ar šo ziņojumu mēs apzinām, kā un kas ir vissvarīgākais, mums ir plāns, kā mēs vēlamies rīkoties turpmāk. Tas skaidri parāda ES rezultātus un nodrošina, ka mēs esam gatavi jaunas krīzes gadījumā.

Kas sekos tālāk?

Nākamie soļi labākai gatavībai medicīnisko pretlīdzekļu jomā ir vērsti uz četrām asīm ar konkrētām darbībām 2023. gadā.

Medicīnisko pretlīdzekļu izstrāde: “HERA INVEST” tiks izveidota ar 100 miljonu eiro budžetu, lai atbalstītu inovatīvus un stratēģiskus projektus, ar kuriem izstrādā medicīniskos pretpasākumus pret prioritāriem pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Komisija arī ieguldīs līdz 80 miljoniem eiro “Covid-19 vakcīnu 2.0” projektos, lai veicinātu nākamās paaudzes vakcīnu izstrādi ar mērķi atrast daudzsološas tehnoloģijas, ko var izmantot ne tikai pret Covid-19.

Draudu novērtējumi un informācijas vākšana: “HERA” izstrādās Medicīnisko pretpasākumu informācijas (“MCMI”) platformu. Šis informācijas vākšanas un draudu novērtēšanas rīks veselības apdraudējumu atklāšanu labāk sasaistīs ar medicīnisko pretlīdzekļu pieejamību un šo apdraudējumu novēršanu ES.

Noturīgas piegādes ķēdes un ražošanas jauda: Cita starpā ES FAB tiks vēl vairāk nostiprināts, lai nodrošinātu, ka krīzes laikā ES spēj ātri ražot dzīvību glābjošus medicīniskos pretlīdzekļus. Dinamiskas iepirkumu sistēmas izstrāde arī atvieglos dalībvalstu piekļuvi medicīniskajiem pretlīdzekļiem.

Starptautiskā koordinācija un globālā sadarbība: vīrusiem nav robežu. Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi, piemēram, Covid-19, joprojām var nonākt ES no ārvalstīm un otrādi. Ir jāveicina un jāpaplašina ES stratēģiskās partnerības ar trešām valstīm. Tāpēc Ziņojums par gatavības stāvokli veselības jomā būtu jālasa saistībā ar jauno ES globālās veselības stratēģiju, kurā ES ir izvirzīta starptautisko centienu stiprināt gatavību turpmākām ārkārtas situācijām veselības jomā centrālajā vietā.

Attiecībā uz visām šīm darbībām “HERA” 2023. gada darba plānā ir sīkāk izklāstīts, kas tiks sasniegts.

Vispārīga informācija

Ziņojums par gatavības stāvokli veselības jomā pirmo reizi tika izziņots Komisijas 2021. gada paziņojumā “Agrīnās no Covid-19 pandēmijas gūtās atziņas”. Tas ir Komisijas gada ziņojums, kurā analizēta ES mainīgā veselības riska aina un tās sagatavotība. Tas attiecas uz pandēmijām un citām ārkārtas situācijām veselības jomā, kā arī uz citiem scenārijiem, ar kuriem ES var saskarties, piemēram, ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem un kodoluzbrukumiem (“CBRN”) vai avārijām, vai citām vides vai tehnoloģiskām katastrofām.

Medicīnisko pretlīdzekļu pieejamība un piekļūstamība ir tikai daļa no sagatavotības darba. Tāpēc turpmākajos ziņojumos galvenā uzmanība tiks pievērsta arī citām jomām, kas ir svarīgas, lai stiprinātu ES stratēģisko veselības sagatavotības un reaģēšanas sistēmu.

“HERA” ir svarīgs Eiropas veselības savienības pīlārs un svarīgs instruments, kas ES palīdz labāk sagatavoties ārkārtas situācijām veselības jomā un reaģēt uz tām. “HERA” tika izveidota 2021. gada septembrī, lai ekspromtas pieejas pandēmijas pārvaldībai aizstātu ar pastāvīgu struktūru ar atbilstošiem instrumentiem un resursiem, lai labāk plānotu ES darbības ārkārtas situācijās veselības jomā. “HERA” galvenais mērķis ir nodrošināt galveno medicīnisko pretlīdzekļu izstrādi, ražošanu, iepirkumu un taisnīgu sadali, kad vien tas ir nepieciešams. Lai to panāktu, “HERA” novērtē iespējamos nopietnos pārrobežu veselības apdraudējumus un apkopo nepieciešamo informāciju.

Sīkāka informācija

Faktu lapa “Ziņojums par gatavības stāvokli veselības jomā” un HERA darba plāns

Ziņojums par gatavības stāvokli veselības jomā

ES globālās veselības stratēģija

“HERA” vietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 30. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā