Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 23. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns. Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīvas uzsākšana

Vēža uzveikšana

Šodien Komisija pasākumā Briselē nāk klajā ar Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīvu, kas palīdzēs veselības aprūpes sniedzējiem, pētniecības institūtiem un novatoriem pēc iespējas labāk izmantot inovatīvus datu risinājumus vēža ārstēšanā un vēža pacientu aprūpē. Ar šo iniciatīvu, kas ir Eiropas Vēža uzveikšanas plāna pamatpasākums, tiks izveidota digitāla infrastruktūra, kas vēža attēldiagnostikas datus savienos ar datubāzēm visā ES un vienlaikus nodrošinās augstu ētikas standartu ievērošanu, uzticēšanos, drošību un persondatu aizsardzību. Tā arī savienos ES līmeņa un valstu iniciatīvas, slimnīcu tīklus un pētniecības datu glabātavas ar attēldiagnostikas datiem un citiem attiecīgajiem datiem veselības jomā.

Tehnoloģiskā inovācija kopā ar datu aizsardzību var radīt uzticamu satvaru pētniekiem, novatoriem, ārstiem un pacientiem. Pētnieki, pateicoties jaunajai Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīvai, varēs efektīvi piekļūt kvalitatīvākiem datiem, lai pētītu vēzi un vairotu izpratni par to. Novatori varēs izstrādāt datos balstītus risinājumus vēža slimnieku aprūpei un tos izmēģināt. Datu risinājumu izstrādes atvieglošana ļaus ārstiem precīzāk un ātrāk pieņemt klīniskos lēmumus, diagnosticēt slimību, lemt par ārstēšanu un izmantot prognostisku medicīnu to cilvēku labā, kurus skāris vēzis. Turklāt tā atbalstīs datu altruismu, proti, to, ka pacienti dod brīvprātīgu piekrišanu vai atļauju darīt pieejamus datus, ko no viņiem iegūst, lai tādējādi bagātinātos veselības datu kopas.

Sadarbspējīga un droša pārrobežu infrastruktūra, kurā tiek ievērots privātums un paātrināta inovācija medicīnisko pētījumu jomā. Piemēram, būs iespējams apmācīt jaunas tehnoloģijas, kurās tiek izmantots mākslīgais intelekts (MI), ar lielu datu kopu, kas ir standartizēta un pilnībā atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Tas paātrinās tādu inovatīvu rīku instrumentu izstrādi, kas ļauj ātrāk diagnosticēt vēzi un uzlabot uz pacientu vērstu aprūpi.

Veselības pētniecības un aprūpes veicināšana ar digitālo tehnoloģiju palīdzību

Saskaņā ar Eiropas Datu stratēģiju un atbilstoši Eiropas veselības datu telpai Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīva ir viena no Eiropas Vēža uzveikšanas plāna pamatiniciatīvām. Tā apvienos digitālo tehnoloģiju inovāciju un Eiropas datu aizsardzību nolūkā izveidot uzticamu un drošu satvaru, kas pētniekiem, novatoriem un ārstiem nodrošinās piekļuvi vērtīgiem datiem.

Lielākās Eiropas pētniecības organizācijas, iestādes un uzņēmumi sadarbosies, lai izstrādātu infrastruktūru, kas: 

  • ļaus Eiropas klīnicistiem, pētniekiem un novatoriem viegli piekļūt lielam vēža attēldiagnostikas datu apjomam;
  • atbalstīs personalizētās medicīnas rīku izmēģināšanu un izstrādi, lai veicinātu vēža diagnostiku un ārstēšanu;
  • atbalstīs jaunu vēža attēlu datu kopu izveidi un esošo datu kopu sadarbspēju saskaņā ar Eiropas Datu stratēģiju.

 

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere:

Šodien mēs uzsākam tādu rīku izstrādi, kas palīdzēs ārstiem un pētniekiem gūt panākumus cīņā ar vēzi. Ar inovatīviem datu risinājumiem būs iespējams atbalstīt slimību labāku diagnostiku un uzlabot pacientu aprūpi.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

Digitālajām tehnoloģijām un mākslīgajam intelektam ir būtiska nozīme mūsu cīņā ar vēzi. Šo tehnoloģiju virzītājspēks ir ļoti kvalitatīvi kvalitātes dati. Ar Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīvu mēs dosim iespēju piekļūt lielam datu apjomam un to pārvērtīsim inovatīvos vēža ārstēšanas risinājumos. Svarīga nozīme būs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem. Mūsu jaunais Mākslīga intelekta testēšanas un izmēģināšanas mehānisms veselības aprūpē palīdzēs tiem pārbaudīt uz datiem orientētas inovācijas reālos apstākļos.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu:

Vēža attēldiagnostikas iniciatīva sniegs būtisku informāciju vēža diagnostikas un ārstēšanas nākamās paaudzes metodēm un palīdzēs padarīt skrīningu precīzāku, laicīgāku un pieejamāku. Tas uzskatāmi demonstrē to, kā mēs investējam un pēc iespējas labāk izmantojam inovatīvu digitālo risinājumu iespējas saskaņā ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu, lai mainītu situāciju, ar ko saskaras vēža pacienti un viņu ģimene.

Turpmākie pasākumi

Tā kā šodien ar diviem projektiem – “EUCAIM” un MI testēšanas un izmēģināšanas mehānismu veselības jomā (“TEF-Health”) – Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīva jau sākta, paredzams, ka līdz 2023. gada decembrim būs pabeigta Eiropas mēroga digitālās infrastruktūras izstrāde un būs izveidoti sadarbības mehānismi. Pēc tam datu sniedzēji varēs pieslēgties šai jaunajai apvienotajai Eiropas platformai, kuras pirmā versija nāks klajā 2024. gada beigās, bet galīgā gaidāma 2025. gada beigās. Digitālā infrastruktūra būs pilnībā pabeigta un sāks darboties 2026. gadā.

Konteksts

Projekts “EUCAIM” tiek īstenots Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīvas ietvaros un tiek līdzfinansēts no programmas “Digitālā Eiropa” (DIGITAL), kur tam atvēlēti 18 miljoni eiro. Tas ir plaša mēroga projekts, kurā, balstoties uz darbu, kas paveikts pie “AI for Health Imaging Network” (Mākslīgais intelekts attēldiagnostikas tīklam veselības jomā), proti, piecos pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” atbalstītos projektos, tiks izvērsta apvienota Eiropas vēža attēldiagnostikas datu infrastruktūru. Šādā infrastruktūrā paredzēts līdz 2025. gadam iekļaut datus par vairāk nekā 100 000 vēža gadījumu, bet izplatītajā vēža attēlu kartē – vismaz 60 miljonus anotētu vēža attēlu. Sākotnēji projektā iekļauts 21 klīniskais objekts no 12 valstīm, un, paredzams, ka vēlāk tajā piedalīsies vismaz 30 izplatīto datu sniedzēji no 15 valstīm.

Vēža attēldiagnostikas dati būs pieejami “TEF-Health”, kas izveidots saskaņā ar programmu “DIGITAL” Tas ļaus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri izstrādājuši vēža ārstēšanai paredzētus mākslīgā intelekta risinājumus, tos pārbaudīt reālā vidē. Tiks apsvērtas arī citas izmēģināšanas iespējas.

Turklāt Eiropas digitālās inovācijas centri, kas izveidoti atbilstīgi programmai “DIGITAL”, atbalstīs ar šo iniciatīvu saistīto tehnoloģiju ieviešanu. Tie informēs novatorus par juridiskajām prasībām un par tiem pieejamajām izmēģināšanas iespējām. Digitālo risinājumu lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem tie turklāt nodrošinās vairākus pakalpojumus, piemēram, pakalpojumus “izmēģini pirms investē”, apmācības un tīklošanas iespējas, kā arī piekļuvi finansēm.

Sīkāka informācija

Komisāra Bretona videouzruna Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīvas pasākumā

Komisāres Kirjakidu video — Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīva

Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīva

Faktu lapa: Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīva

Faktu lapa: Eiropas Vēža uzveikšanas plāns – kāds ir pašreizējais stāvoklis?

ES politika vēža jomā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 23. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā