Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 2. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns: jaunas darbības, kas vēža profilaksi, savlaicīgu atklāšanu, ārstēšanu, kā arī aprūpi dara pieejamāku

Vēža uzveikšana

Šodien ir sperts vēl viens solis, lai vēža profilaksi, ārstēšanu, savlaicīgu atklāšanu un aprūpi darītu pieejamāku. Pirms Pasaules Vēža dienas un gadu pēc Eiropas Vēža uzveikšanas plāna publicēšanas Komisija sāk vairākas jaunas iniciatīvas, kuras pieteica pasākumā “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi visiem”. “Vēzis, kas skar sievietes: Eiropas Vēža uzveikšanas plāns”. Šajā pasākumā galvenā uzmanība tika pievērsta dzimumu nelīdztiesībai un īpašiem veidiem, kā vērsties pret vēzi, kas skar sievietes. Tas bija pirmais ikgadējā tādu pasākumu sērijā, kuri galvenokārt tiecas vairot vienlīdzīgu piekļuvi vēža profilaksei un aprūpei.

Eiropā vēzis vīriešus vidēji skar nedaudz vairāk nekā sievietes, proti, 54 % jaunu saslimšanas gadījumu un 56 % nāves gadījumu. Tomēr visbiežāk diagnosticētais vēzis ir sieviešu krūts vēzis (2020. gadā Eiropas Savienībā vairāk nekā 355 000 sieviešu). ES dalībvalstīs un starp tām, kā arī starp iedzīvotāju grupām būtiska nevienlīdzība valda arī savlaicīgā vēža atklāšanā, diagnostikā, ārstēšanā un pacientu aprūpes kvalitātē. Tas ir īpaši uzkrītoši attiecībā uz aplēstajiem dzemdes kakla vēža saslimstības rādītājiem (kas variē pieckārtīgi) un mirstības rādītājiem (2020. gadā visā Eiropas Savienībā variē astoņkārtīgi). Šīs lielās atšķirības var izskaidrot ar ES valstu atšķirībām cilvēka papilomas vīrusa (HPV) izplatībā un vakcinācijas un dzemdes kakla vēža skrīninga rīcībpolitikā. Eiropas Vēža uzveikšanas plāna galvenais mērķis ir visā slimošanas ceļā mazināt nevienlīdzību.

Šodien Komisija sāk četras jaunas ES Vēža uzveikšanas plāna darbības, kuru uzdevums ir atbalstīt dalībvalstis nevienlīdzības novēršanā, uzlabot skrīningu attiecībā uz HPV un vakcināciju pret to, kā arī atbalstīt cilvēkus, kuri ir pieredzējuši vēzi.

  • Vēža nevienlīdzības reģistrs identificēs tendences, kā arī dalībvalstu un reģionu atšķirības. Tas vēža profilaksē un aprūpē arī izgaismo nevienlīdzību, kas saistīta ar dzimumu, izglītības un ienākumu līmeni, kā arī ar atšķirībām starp pilsētām un laukiem. Reģistrs virzīs ieguldījumus un intervenci ES, valstu un reģionu līmenī.
  • Padomes 2003. gada ieteikums par skrīningu tiks atjaunots, tajā iestrādājot prasību īstenot datu vākšanai paredzētu vēža skrīningu. Viens no Vēža uzveikšanas plāna mērķrādītājiem ir nodrošināt, lai 90 % ES iedzīvotāju, kas kvalificējas krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīningam, līdz 2025. gadam saņemtu attiecīgu uzaicinājumu.
  • Vienota rīcība attiecībā uz vakcināciju pret HPV dalībvalstīm palīdzēs vairot sabiedrības izpratni un informētību par HPV un veicināt vakcināciju. Šī darbība veicinās svarīga Vēža uzveikšanas plāna mērķrādītāja izpildi: izskaust dzemdes kakla vēzi, vakcinējot pret HPV vismaz 90 % no ES meiteņu mērķpopulācijas, un līdz 2030. gadam būtiski celt zēnu vakcinācijas līmeni.
  • ES Vēzi uzveikušo jauniešu tīkls vēža aprūpei veltītos nacionāla un reģionāla līmeņa plānos stiprinās ilglaika apsekošanu. Ar vēzi slimojošiem jauniešiem un viņu ģimenēm, neformāliem un oficiāliem aprūpētājiem tas palīdzēs arī stāties saziņā.

Ko saka kolēģijas locekļi

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena: 

Nākot klajā ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu, cīņu pret vēzi mēs esam izvirzījuši par šīs Komisijas prioritāti. Mūsu mērķis ir tāds, lai Eiropas Savienībā ikviens varētu gūt tādu vēža ārstēšanu, kāda ir nepieciešama. Mēs zinām, ka pandēmijas dēļ šajā cīņā esam atsviesti atpakaļ, un tiek lēsts, ka pašlaik nediagnosticēti varētu būt viens miljons gadījumu. Vēzis mums visiem ir personisks stāsts. Tāpēc šajā cīņā mēs strādāsim pie profilakses, savlaicīgas diagnostikas un pie tā, lai aprūpe visiem būtu pieejami vienlīdzīgi.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins: 

Vēzis attiecas uz mums visiem, un tā apkarošana joprojām ir prioritāte. Vienu gadu pēc tam, kad esam sākuši īstenot Vēža uzveikšanas plānu, šodien speram svarīgus soļus uz to, lai visiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi vēža profilaksei un aprūpei. Uz solidaritātes pamata būvētā Eiropā nav vietas nevienlīdzībai. Attiecībā uz vēzi valdības un sabiedrības veselības aizsardzības iestādes vienas pašas nevar panākt stāvokļa maiņu. Tikai ar pilnīgu sadarbību un ikviena stingru apņemšanos mēs spēsim palīdzēt uzlabot iedzīvotāju dzīvi un mazināt daudzu cilvēku ciešanas. Pamatā šim kopīgajam ceļojumam, kurš vēl tikai sākas, ir profilakse un diagnostika.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu: 

Pagājis tikai gads, kopš esam sākuši Eiropas Vēža uzveikšanas plānu īstenot, un jau ir manāmas pārmaiņas. Šogad Pasaules vēža dienas pasākumā raudzīsimies, kā novērst nevienlīdzību attiecībā uz vēzi, kas skar sievietes, pievērsīsimies vajadzībai pēc optimālas sadarbības Eiropā, kā arī īpašām plāna darbībām, kas paredz ieguldījumus profilaksē. Svarīgi ir, ka mēs gādāsim, ka tiks uzklausīti to cilvēku viedokļi, kuru dzīvi ir skāris vēzis. Skrīningu, ārstēšanu un aprūpi ir ietekmējis Covid-19, tāpēc šo svarīgo sabiedrības veselības problēmu risināt ir steidzamāk nekā jebkad agrāk. Mums ir jānovērš nepilnības un jānodrošina vienlīdzīga piekļuve visiem. Mūsu plāns vēža apkarošanā ir Eiropas rīcībplāns, kura uzdevums ir panākt, ka visu vēža skarto pacientu un viņu tuvinieku dzīve patiešām mainās uz labu. Šis plāns attiecas uz mums visiem!

Konteksts

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns ir viens no svarīgiem balstiem Eiropas veselības savienībā, kuru 2020. gada septembra uzrunā par stāvokli Savienībā pieteica Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, aicinādama Eiropas Savienību veidot drošāku, izturētspējīgāku un labāk sagatavotu. Vēža uzveikšanas plānā, kas tika sākts 2021. gadā, ir izklāstīta tāda jauna ES pieeja vēža profilaksei, ārstēšanai un aprūpei, kura ir integrēta, balstās uz veselības aspekta integrēšanu visās rīcībpolitikās, kā arī uz daudzu ieinteresēto pušu iesaisti. Plāns piedāvā 10 pamatiniciatīvas un vairākas darbības, kas skartu visu slimības ceļu, sākot ar profilaksi un beidzot ar vēža pacientu un izdzīvotāju dzīves kvalitāti, galveno uzmanību pievēršot darbībām, kurās ES var dot vislielāko pievienoto vērtību.

Programma “ES — veselībai” un citas finansēšanas programmas vēža apkarošanas darbībām ir atvēlējušas kopumā 4 miljardus eiro. 2021. gadā programmā “ES — veselībai” bija divas uzaicinājumu kārtas, un to rezultātā notika 16 jaunas svarīgas iniciatīvas. Nākamā 2022. gada darba programma ar daudzām vēža apkarošanas darbībām tika pieņemta nesen, un īpaša uzmanība tajā ir pievērsta profilaksei un diagnostikai. 

Vēža uzveikšanas plāns joprojām darbojas kopā ar programmas “Apvārsnis Eiropa” vēža apkarošanas misiju, nodrošinot saskaņotību starp vērienīgiem pētnieciskiem un reāliem rīcībpolitiskiem mērķiem.

Plašāka informācija

Faktu lapa

Vēža uzveikšanas plāna vietne

ES rīcībpolitika attiecībā uz vēzi

Eiropas veselības savienība

Vēža uzveikšanas pasākumu vietne

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns: videomateriāli un fotomateriāli

Vēža zināšanu centrs

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 2. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā