Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 26. oktobrisLasīšanas ilgums: 3 min

Eiropas zaļās pārkārtošanās veicināšana. Komisija investē 1,5 miljardus inovatīvos tīro tehnoloģiju projektos

Investīcijas

Šodien Komisija izsludina otro uzaicinājumu iesniegt liela mēroga projektus finansējuma saņemšanai no Inovāciju fonda — tā ir viena no pasaulē lielākajām inovatīvu mazoglekļa tehnoloģiju demonstrācijas programmām, un to finansē no ieņēmumiem, kas gūti, izsolot emisijas kvotas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā. No 1,5 miljardu budžeta tas finansēs revolucionāras tehnoloģijas tādās jomās kā atjaunojamo energoresursu enerģija, energointensīva ražošana, enerģijas uzkrāšana, oglekļa uztveršana, izmantošana un uzglabāšana.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss izteicās šādi:

Inovāciju fonds palīdz izvērst tehnoloģiskos risinājumus, kas vajadzīgi zaļajai pārejai. Ar šo uzaicinājumu mēs atbalstīsim inovatīvus projektus, paātrinot tos un pēc iespējas ātrāk tos laižot tirgū. Šis ieguldījums atbalstīs Eiropas ekonomikas dekarbonizāciju, bruģējot ceļu uz klimatneitralitāti 2050. gadā un stiprinot Eiropas vadošo lomu tehnoloģiju jomā pasaules mērogā.

Ņemot vērā pirmajā uzaicinājumā iesniegto pieteikumu skaitu, kas pārsniedza plānoto, un lielo projektu plūsmu, Komisija vienkāršoja pieteikšanās procesu, kas tagad sastāv tikai no viena posma. Tas ievērojami samazinās sagatavošanās laiku no pieteikuma iesniegšanas līdz dotācijas piešķiršanai.

Projektus izvērtēs pēc to siltumnīcefekta gāzu emisiju novēršanas potenciāla, inovācijas potenciāla, finansiālās un tehniskās gatavības, plašākas izmantojamības potenciāla un izmaksefektivitātes. Uzaicinājums līdz 2022. gada 3. martam ir atvērts projektiem no visām ES dalībvalstīm, Islandes un Norvēģijas.

Projektiem, kas ir daudzsološi, bet nav pietiekami gatavi dotācijas piešķiršanai, Eiropas Investīciju banka palīdzēs projektu izstrādē. 

Turpmākie pasākumi 

Projektus var pieteikt ES Finansējuma un iepirkumu portālā, kur pieejama arī sīkāka informācija par procedūru kopumā. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3. marts. Pieteikuma iesniedzēji tiks informēti par novērtējuma rezultātiem 2022. gada trešajā ceturksnī. Dotāciju piešķiršana un projektu parakstīšana notiks 2022. gada ceturtajā ceturksnī.

10. novembrī tiks organizēta Informācijas diena, lai potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem un citām ieinteresētajām personām dotu iespēju saņemt informāciju un uzdot jautājumus par jauno uzaicinājumu.

Vispārīga informācija

Ar ieņēmumiem vairāk nekā 25 miljardu apmērā līdz 2030. gadam Inovāciju fonda mērķis ir dot pareizos finansiālos stimulus uzņēmumiem un publiskā sektora iestādēm jau tagad investēt nākamās paaudzes mazoglekļa tehnoloģijās un tādējādi dot ES uzņēmumiem pirmsācēja priekšrocības kļūt par pasaules līderiem tehnoloģiju jomā.

Saskaņā ar jaunākajiem priekšlikumiem par Eiropas zaļā kursa īstenošanu fonds tiktu ievērojami palielināts, lai novirzītu vēl vairāk ieguldījumu revolucionārās zaļajās tehnoloģijās.

Inovācijas fondu īsteno Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA), savukārt Eiropas Investīciju banka sniedz palīdzību projektu izstrādē daudzsološiem projektiem, kas nav gatavi pilnīgai piemērošanai.

Sīkāka informācija

Inovāciju fonds

Finansējuma un iepirkumu portāls

Informācijas diena par jauno uzaicinājumu uz liela mēroga projektiem

Eiropas zaļais kurss

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 26. oktobris