Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 15. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 2 min

EK nolēmusi vērsties ES Tiesā pret četrām dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas ES noteikumus par atvērtajiem datiem un publiskā sektora datu atkalizmantošanu

Tiesiskums

Eiropas Komisija šodien nolēmusi vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret BEĻĢIJUBULGĀRIJULATVIJU un NĪDERLANDI, kuras savos tiesību aktos nav ieviesušas ES noteikumus par atvērtajiem datiem un publiskā sektora datu atkalizmantošanu (Direktīvu (ES) 2019/1024, t. s. “Atvērto datu direktīvu”).

Direktīvas transponēšanas termiņš beidzās 2021. gada 17. jūlijā, taču četras minētās dalībvalstis joprojām nav paziņojušas par visiem saviem pasākumiem, lai gan Komisija tām 2021. gada septembrī nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstules un no 2022. gada aprīļa līdz jūnijam šīm dalībvalstīm nosūtīti argumentēti atzinumi. Līgumu sargātājai Komisijai ir jāraugās, lai ES tiesību akti tiktu pilnīgi un pareizi transponēti valstu tiesību aktos – tāpēc šodien pieņemts lēmums vērsties ES Tiesā.

Konteksts

2019. gada 20. jūnijā pieņemtās Atvērto datu un publiskā sektora datu atkalizmantošanas direktīvas (Direktīvas ES 2019/1024) mērķis ir panākt, lai pilnvērtīgāk tiek izmantotas datu radītās priekšrocības un lai plašais un vērtīgais datu resursu kopums, ko izveidojis publiskais sektors, kļūst pieejams atkalizmantošanai. Ar kopīgiem noteikumiem par valdību rīcībā esošo datu Eiropas tirgu tā samazinās šķēršļus MVU ienākšanai tirgū, pazeminot datu atkalizmantošanas izmaksas, palielinot pieejamo datu apjomu un paplašinot uzņēmējdarbības iespējas – dati tiks kopīgoti lietotņu saskarnēs. Direktīva stimulē tādu novatorisku risinājumu kā mobilo lietotņu izstrādi, uzlabo pārredzamību, ļaujot piekļūt publiski finansētas pētniecības datiem, un tādējādi atbalsta jaunas tehnoloģijas, ieskaitot mākslīgo intelektu. Direktīva izstrādāta, pārskatot agrāko Publiskā sektora informācijas direktīvu, kas bija spēkā no 2003. gada.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258. pantu Komisija var vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja attiecīgā dalībvalsts Komisijas noteiktajā termiņā nav izpildījusi argumentētā atzinuma prasības. Turklāt saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu Komisija var aicināt ES Tiesu noteikt finansiālas sankcijas dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas pienākumu paziņot par pasākumiem, ar kuriem transponēta direktīva.

Sīkākai uzziņai

Atvērto datu direktīva

Pārkāpuma izbeigšanas procedūra

Pārkāpuma lietās pieņemto lēmumu datubāze

2023. gada februāra pārkāpuma lietu pakete

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 15. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā