Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 9. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

“Erasmus+” 2023. gada darba programma Komisija palielina ikgadējo budžetu, pastiprināti pievēršoties izglītojamajiem un personālam no Ukrainas

Jaunieši

Šodien Komisija pieņem pārskatīto “Erasmus+” 2023. gada darba programmu. Tās kopējais budžets šim gadam ir pārskatīts un palielināts līdz jaunai kopsummai – 4,43 miljardiem eiro; tas ir lielākais ikgadējais finansējums, kāds jebkad atvēlēts programmai “Erasmus+”.

Palielinātais budžets kopumā stiprinās “Erasmus+” prioritātes iekļaušanas, aktīva pilsoniskuma un demokrātiskās līdzdalības, kā arī zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā ES un starptautiskā mērogā.

Pārskatītā darba programma paredz 100 miljonus eiro no programmas “Erasmus+” 2027. gada budžeta atvēlēt tam, lai popularizētu izglītojošus pasākumus, atvieglotu cilvēku, kuri bēg no kara Ukrainā, integrēšanu viņu jaunajā mācību vidē, un veicinātu darbības, ar kurām tiek atbalstītas organizācijas, izglītojamie un personāls Ukrainā. Paredzētie līdzekļi pastiprinās darbības, kas ieviestas, lai palīdzētu Ukrainas iedzīvotājiem, kuri bēg no kara, proti, sniegs papildu atbalstu “Erasmus+” saņēmējorganizācijām. Finansējumu varēs saņemt par visdažādākajām darbībām – par valodu un kultūras integrācijas kursiem vai valodu apguves rīkiem, kas paredzēti pedagogiem vai izglītojamajiem, vai arī izglītojamajiem un pedagogiem paredzētu stipendiju, vai vispārēja finansiāla atbalsta veidā visās “Erasmus+” nozarēs.

Īpaši tika stiprināta programmas “Erasmus+” starptautiskā dimensija, tai papildus atvēlot vēl 31 miljonu eiro, ko izmantos, lai ar atbalstu starptautiskās sadarbības projektiem stiprinātu mobilitātes projektus un spēju veidošanu augstākās izglītības jomā. 2023. gadā šī darbība atbalstīs arī strukturālo reformu projektu, kura mērķis būs izveidot tādu atvērtu digitālo vidi izglītības jomā, kas piedāvās kvalitatīvu izglītību un apmācību studentiem, kuri uzņemti Ukrainas augstākās izglītības iestādēs, studentiem, kuri bēg no Ukrainas, vai Ukrainā pārvietotiem studentiem. Balstoties uz sadarbību starp Ukrainas un citām Eiropas universitātēm, tas arī sniegs izglītības iespējas plašākai ukraiņu kopienai ārvalstīs,  

2023. gadā, turpinot 2022. gadā – “Eiropas Jauniešu gadā” aizsākto, programma “Erasmus+” turpinās rūpēties, lai jauniešu viedoklis tiktu sadzirdēts Eiropas Savienībā un ārpus tās, galvenokārt palielinot to “Erasmus+” finansēto pasākumu skaitu, kuru mērķauditorija ir jaunieši. Tajā pašā laikā šīs programmas ietvaros būs darbības, kas arī turpmāk palīdzēs pildīt ES apņemšanos veicināt prasmju pilnveidošanu un pārkvalificēšanos un tādējādi sniegs vērtīgu artavu 2023. gada – Eiropas Prasmju gada īstenošanā.

Atklātos uzaicinājumos iesniegt projektu pieteikumus jebkura publiska vai privāta struktūra, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, var pieteikties finansējumam ar programmas “Erasmus+” valstu aģentūru, kas atvērtas katrā ES dalībvalstī un visās programmas asociētajās trešās valstīs, un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras palīdzību.

Programmas “Erasmus+” vispārējam uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus varēs pieteikties vairākās kārtās. Nākamā kārta, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta sadarbības partnerībām, kā papildu prioritāti lielāku uzsvaru liekot uz apmācāmajiem, pedagogiem un personālu no Ukrainas, sāksies 2023. gada 22. martā.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

“Erasmus+” ir vienmēr veidojusi saikni starp cilvēkiem, valodām un kultūrām. Pēc kara sākšanās Ukrainā mēs ļoti ātri pielāgojām programmu, lai integrētu jaunas darbības to cilvēku atbalstam, kuri bēg no kara. Mēs lepojamies, ka “Erasmus+” veido tiltus ar ukraiņiem. Solidaritāte ir Eiropas dzīvesveida sastāvdaļa.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela:

Mēs stiprinām “Erasmus+” 2023. gada darba programmu un jo īpaši atbalstu, ko tā piedāvā tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri pametuši savu valsti. Mēs aicinām mūsu “Erasmus+” kopienu arī turpmāk paust solidaritāti, ko tā jau pagājušajā gadā izrādīja izglītojamajiem, izglītības darbiniekiem, iestādēm un organizācijām, kuras skāris karš Ukrainā, un mudinām organizācijas, kuras darbojas izglītības un jaunatnes jomā, izmantot “Erasmus+” piedāvātās iespējas un iesniegšanas termiņā, proti, līdz 22. martam, iesniegt savus projektu priekšlikumus.

Konteksts

Pirms 35 gadiem izveidotā programma “Erasmus+” ir viena no simboliskākajām ES programmām, un līdz šim tajā piedalījušies vairāk nekā 13 miljoni cilvēku. Tā kā programmas “Erasmus+” kopējais budžets no 2021. līdz 2027. gadam ir 26,2 miljardi eiro, ko papildina aptuveni 2,2 miljardi eiro no ES ārējiem instrumentiem, ir paredzēts, ka šī programma atbalstīs vēl vairāk dalībnieku un ideju gan Eiropā, gan ārpus tās.

Programma “Erasmus+” kopumā vērsta uz četrām galvenajām prioritātēm: iekļautība un daudzveidība, digitālā pārveide, vide un cīņa pret klimata pārmaiņām, kā arī līdzdalība demokrātiskā dzīvē. “Erasmus+” centrā ir organizācijas un dalībnieki, kuriem ir mazāk iespēju. Tāpēc šī programma turpina atbalstīt dalībnieku iekļaušanas mehānismus un atvēl resursus tam, lai novērstu jebkādus šķēršļus viņu dalībai tajā.

Plašākai uzziņai

2023. gada darba programma

“Erasmus+” 2023. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

2023. gada programmas “Erasmus+” vadlīnijas

Faktu lapa par jauno “Erasmus+” programmu (2021–2027)

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 9. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā