Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 2. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

ES COP28 konferencē vada globālu iniciatīvu, kuras mērķis ir līdz 2030. gadam trīskāršot atjaunīgās enerģijas jaudas un divkāršot energoefektivitātes pasākumus

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) meeting in Dubai, United Arab Emirates/COP28

Šodien Dubaijā Pasaules klimatrīcības samitā priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena kopā ar COP28 prezidentūru un 118 valstīm nāca klajā ar globālo atjaunīgo energoresursu un energoefektivitātes solījumu.
Šī iniciatīva, ko Komisijas priekšsēdētāja pirmo reizi ierosināja Lielāko tautsaimniecību forumā aprīlī, nosaka globālus mērķrādītājus, kuri paredz, ka līdz 2030. gadam uzstādītās atjaunīgās enerģijas jaudas trīskāršojamas līdz vismaz 11 teravatiem (TW) un globālo energoefektivitātes uzlabojumu procenti divkāršojami no aptuveni 2 % līdz 4 % gadā. Šo mērķrādītāju sasniegšana atbalstīs pāreju uz dekarbonizētu energosistēmu un palīdzēs pakāpeniski pārtraukt bez izmešu mazināšanas ražota fosilā kurināmā izmantošanu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja:

Ar šo globālo solījumu mēs esam izveidojuši plašu un spēcīgu koalīciju, kas apvieno valstis, kuras apņēmušās īstenot pāreju uz tīru enerģiju, — lielas un mazas, ziemeļos un dienvidos, tādas, kuras ir lieli emisiju avoti, jaunattīstības valstis un mazas salu valstis. Mūs vieno kopīgā pārliecība, ka, lai tiktu sasniegts Parīzes nolīgumā izvirzītais 1,5 °C mērķis, mums pakāpeniski ir jāpārtrauc fosilā kurināmā izmantošana. Mēs to panāksim, paātrinot pāreju uz tīru enerģiju, trīskāršojot atjaunīgās enerģijas un divkāršojot energoefektivitāti. Nākamajos divos gados mēs investēsim 2,3 miljardus eiro no ES budžeta, lai atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu mūsu kaimiņreģionos un visā pasaulē. Šis solījums un šis finansiālais atbalsts, pateicoties investēšanai nākotnes tehnoloģijās, radīs zaļās darbvietas un sekmēs ilgtspējīgu izaugsmi. Un, protams, tas ļaus samazināt emisijas, kas ir mūsu COP28 darba galvenais mērķis.

Šo globālo solījumu ciešā sadarbībā izstrādājusi Eiropas Komisija un COP28 prezidentūra ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) un Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) atbalstu. Šim solījumam, kas tika pieņemts COP28 pirmajās dienās, būtu jāpalīdz radīt impulsu pēc iespējas vērienīgāku sarunu rezultātu panākšanai šī gada konferences beigās. ES aicina veikt konkrētus pasākumus, lai pakāpeniski pārtrauktu fosilā kurināmā, jo īpaši akmeņogļu, izmantošanu visās enerģētikas sistēmās visā pasaulē, un centīsies panākt tādu formulējumu, kas to ņem vērā galīgajā COP lēmumā.

ES finansiālais ieguldījums šajā solījumā

Lai atbalstītu globālā solījuma īstenošanu, priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja, ka nākamajos divos gados mēs ieguldīsim 2,3 miljardus eiro no ES budžeta, lai atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu mūsu kaimiņvalstīs un visā pasaulē. ES izmantos arī savu vadošo iniciatīvu programmu Global Gateway, lai turpinātu atbalstīt pāreju uz tīru enerģiju. Komisija aicina citas līdzekļu devējas valstis sekot šim piemēram un paātrināt šī globālā solījuma izpildi.

Nākamie soļi

Globālais atjaunīgo energoresursu un energoefektivitātes solījums būs svarīgs instruments, kas ļaus starptautiskajai sabiedrībai novērtēt panākto progresu un turpināt virzību uz Parīzes mērķu sasniegšanu attiecībā uz temperatūru. Ar IEA un IRENA atbalstu katru gadu pirms COP tiks publicēts pasaules norišu ikgadējs pārskats, kas palīdzēs sasniegt globālos mērķrādītājus, proti, 11 TW un energoefektivitātes 4 % ikgadēju uzlabojumu. Komisija cieši sadarbosies ar Eiropas finanšu iestādēm, tādām kā Eiropas Investīciju banka un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, lai izpildītu savas ar šo solījumu saistītās finansiālās saistības.

Konteksts

Par šo iniciatīvu, ar kuru tiek noteikti globāli mērķi atjaunīgās enerģijas un energoefektivitātes jomā, pirmo reizi paziņoja Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena Lielāko tautsaimniecību forumā 2023. gada 20. aprīlī. Eiropas zaļā kursa ietvaros ES pirms neilga laika paaugstināja iekšzemes mērķrādītājus atjaunīgās enerģijas izvēršanai un energoefektivitātes uzlabošanai, paverot ceļu pārejai uz tīru enerģiju visā pasaulē. Līdz 2030. gadam ES panāks, ka tās energoresursu struktūrā vismaz 42,5 % ir atjaunīgie energoresursi, un tās mērķis ir 45 %. Šīs desmitgades laikā ES tāpat ir apņēmusies uzlabot savu energoefektivitāti par 11,7 %. 2023. gada jūnijā priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un COP28 priekšsēdētājs Dr. Sultans Al-Džabers tikās Briselē un nolēma kopīgi strādāt pie vairākām kopīgām iniciatīvām, kuru mērķis ir virzīt taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu visā pasaulē, ieskaitot globālo atjaunīgo energoresursu un energoefektivitātes solījumu.

Sīkāka informācija

Globālais atjaunīgo energoresursu un energoefektivitātes solījums

Priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas runa globālā solījuma izziņošanas pasākumā

Globālie mērķrādītāji atjaunīgās enerģijas un energoefektivitātes jomā

Paziņojums presei par ES prioritātēm COP28 konferencē

ES COP28 konferencē

ES organizētie papildu pasākumi COP28 konferences laikā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 2. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā