Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Papildu informācija2022. gada 6. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 2 min

ES Elektronisko sakaru kodekss. Komisija nodod Eiropas Savienības Tiesai 10 dalībvalstu lietas

Eiropas Savienība

Eiropas Komisija šodien Eiropas Savienības Tiesai nodeva lietas par Spāniju, Horvātiju, Latviju, Lietuvu, Īriju, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovēniju un Zviedriju, kuras nav savos tiesību aktos pilnīgi transponējušas ES Elektronisko sakaru kodeksu un paziņojušas Komisijai, kā ES Elektronisko sakaru kodekss tiek transponēts to tiesību normās.

Darbā, mājās, ceļā – visur eiropieši vēlas ātru un drošdarbīgu interneta pieslēgumu. Kodekss modernizē ES telesakaru noteikumus patērētāju un nozares labā, stimulējot konkurenci, virzot ieguldījumus, stiprinot iekšējo tirgu un patērētāju tiesības.

Pēc ES Elektronisko sakaru kodeksa transponēšanas termiņa, kas beidzās 2020. gada 21. decembrī, Komisija sāka 24 pārkāpuma novēršanas procedūras, 2021. gada 4. februārī nosūtot oficiālus paziņojumus, bet 2021. gada 23. septembrī 18 dalībvalstīm tā nosūtīja argumentētus atzinumus. Uzskaitītās dalībvalstis joprojām nav izpildījušas kodeksā noteikto pienākumu paziņot Komisijai par saviem transponēšanas pasākumiem, tāpēc Komisija šīs lietas ir nodevusi Tiesai.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 260. panta 3. punktu, ja dalībvalsts noteiktajā termiņā nav savos tiesību aktos transponējusi Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtu direktīvu, Komisija var aicināt Eiropas Savienības Tiesu piemērot finansiālus sodus.

Konteksts

Ar Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu tiek atjaunināts Eiropas telesakaru nozares tiesiskais regulējums, lai ņemtu vērā jaunos izaicinājumus. Tas stājās spēkā 2018. gada decembrī, un dalībvalstīm divos gados bija jāīsteno tā noteikumi. Tas ir svarīgs tiesību akts “Eiropas gigabitu sabiedrības” izveidē un visu ES pilsoņu pilnvērtīgas dalības nodrošināšanā digitālajā ekonomikā un sabiedrībā.

Lai palīdzētu dalībvalstīm direktīvu transponēt savos tiesību aktos, Komisija ir uzraudzījusi transponēšanas gaitu un sniegusi plašus norādījumus un palīdzību. Bez tam Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde (BEREC) ir izstrādājusi un publicējusi vadlīnijas jauno noteikumu sekmīgas īstenošanas darbam.

Plašāka informācija

Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa faktu lapa

Eiropas Elektronisko sakaru kodekss

Savienojamība “Eiropas gigabitu sabiedrībai”

Jaunie ES telesakaru noteikumi. Jaunākie pasākumi transponēšanas termiņa laikā. Paziņojums presei

Pārkāpumu datubāze

ES pārkāpuma procedūra

Saite uz informatīvo paziņojumu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 6. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā