Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 22. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

ES iegulda 6,2 miljardus eiro ilgtspējīgā, drošā un efektīvā transporta infrastruktūrā

Buildings of the European Commission

Komisija ir atlasījusi 107 transporta infrastruktūras projektus, kas saņems ES dotācijas vairāk nekā 6 miljardu eiro apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI), kas ir ES instruments stratēģiskiem ieguldījumiem transporta infrastruktūrā. Vairāk nekā 80 % no finansējuma tiks piešķirti projektiem, kas nodrošina efektīvāku, zaļāku un viedāku dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu un jūras ceļu tīklu Eiropas transporta (TEN-T) tīklā. Turklāt projekti stiprinās ES un Ukrainas solidaritātes joslas, kas izveidotas, lai atvieglotu Ukrainas eksportu un importu.

Finansējuma piešķiršanai par prioritāti ir atzīti arī galvenie pārrobežu dzelzceļa savienojumi TEN-T pamattīklā. Tie cita starpā ietver Brennera bāzes tuneli (kas savieno Itāliju un Austriju), Rail Baltica (kas savieno trīs Baltijas valstis un Poliju ar pārējo Eiropu), kā arī pārrobežu posmu starp Vāciju un Nīderlandi (Emmerich-Oberhausen).

Jūras ostas Īrijā, Grieķijā, Spānijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē un Polijā saņems finansējumu krasta elektroapgādes attīstīšanai, lai samazinātu pietauvoto kuģu radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Lai iekšzemes ūdensceļu transports būtu piemērots nākotnes vajadzībām, tiks modernizēta infrastruktūra gar Sēnas-Šeldas pārrobežu ūdensceļiem starp Franciju un Beļģiju. Tiks uzlabotas arī Donavas un Reinas baseina iekšējās ostas, piemēram, Vīne un Andernaha.

Lai vēl vairāk palielinātu ES dzelzceļa transporta drošību un savstarpējo izmantojamību, vilcienos un dzelzceļa līnijās Čehijā, Dānijā, Vācijā, Francijā, Austrijā un Slovākijā tiks uzstādīta Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS). Uz ceļiem vairākas ES dalībvalstis ieviesīs intelektiskās transporta sistēmas un pakalpojumus (ITS), jo īpaši sadarbīgas ITS (C-ITS), lai nodrošinātu drošāku un efektīvāku transportu. Vairākas dalībvalstis saņems atbalstu Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības projektiem, lai palielinātu gaisa transporta efektivitāti un izveidotu Eiropas vienoto gaisa telpu.

Transporta komisāre Adina Veleana:

Šodien mēs piešķiram 6,2 miljardus eiro projektiem visā Eiropā, kas mūs pietuvinās Eiropas transporta tīkla, TEN-T, kas ir ES ekonomikas pamats, izveides pabeigšanai. Esmu īpaši gandarīts, ka 250 miljoni eiro uzlabos pārrobežu savienojumus starp Ukrainu, Moldovu un to ES kaimiņvalstīm Rumāniju, Ungāriju, Slovākiju un Poliju. Šie projekti atvieglos preču pārvadājumus starp ES un Ukrainu, nostiprinot solidaritātes joslas.

Pamatinformācija

107 projekti ir atlasīti no 353 projektiem, kas iesniegti, atsaucoties uz 2022. gadā publicēto uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

ES finansējums tiks piešķirts dotāciju veidā, ko izmantos, lai līdzfinansētu kopējās projekta izmaksas.

EISI transporta programmas 2021.–2027. gadam ietvaros 25,8 miljardi EUR ir pieejami dotācijām TEN-T projektu līdzfinansēšanai ES dalībvalstīs. Kopš 2014. gada EISI ir atbalstījis gandrīz 1300 projektus, kuru kopējā summa ir 29,4 miljardi eiro transporta nozarē (izņemot šodien ierosināto atlasi).

Papildu finansēšanas iespējas ir pieejamas EISI “Transports” ietvaros, jo 2023. gada uzaicinājums par militāro mobilitāti pašlaik ir izsludināts līdz 2023. gada 21. septembrim un Alternatīvo degvielu infrastruktūras mehānisma uzaicinājumi ir pieejami līdz 2023. gada 7. novembrim. Nākamie EISI transporta jomas uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tiks izsludināti 2023. gada septembra beigās.

Plašākai informācijai

Apbalvoto projektu saraksts

Jautājumi un atbildes par EISI transporta uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2022. gada rezultātiem

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 22. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā