Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 11. oktobrisLasīšanas ilgums: 5 min

ES kohēzijas politika ekonomikas atveseļošanas priekšplānā: vien 4 mēnešu laikā reģionu un pilsētu vajadzībām apstiprināti 34 miljardi eiro

The banner 'NextGenerationEU' on the front of the Berlaymont building

Šodien preses konferencē par deviņpadsmitās Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas (2021) atklāšanu Komisija izvērtēja, kā tiek īstenota Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU). REACT-EU satvarā ir apstiprināts 34,1 miljards eiro un vien četru mēnešu laikā jau izmaksāti 3,5 miljardi eiro, un tādējādi tas ir kļuvis par pirmo NextGenerationEU instrumentu, no kura tiek veikti maksājumi dalībvalstu ekonomikas atveseļošanai.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira:

Kohēzijas politika ir bijusi priekšplānā pandēmijas ārkārtas situācijas posmā un tagad atkal ir viena no galvenajām ES ekonomikas atveseļošanas politikas jomām. Kohēzijas politikas instrumenti ir nodrošinājuši iedzīvotājiem vajadzīgo veselības aprūpes aprīkojumu un ļāvuši izdzīvot mazajiem uzņēmumiem, līdztekus dodot izšķirošu ieguldījumu visas ES pārejā uz digitālo un zaļo ekonomiku. Priecājos, ka šos sasniegumus aizvien vairāk atzīst arī Eiropas iedzīvotāji. Teritorijām un cilvēkiem arī turpmāk jābūt dalībvalstu atveseļošanas centienu centrā.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits: 

Katrs ar ESF starpniecību iztērētais eiro tiek ieguldīts cilvēku vajadzībām. ES struktūrfondi un Kohēzijas fonds, jo sevišķi programma REACT-EU, virza atgūšanos no pandēmijas. Pateicoties ES atbalstam, uzņēmumi varēja saglabāt darbiniekus un cilvēkiem, kam visvairāk vajadzīga palīdzība, tika piegādātas pārtikas pakas. Tā ir ES solidaritāte darbībā, un esmu gandarīts, ka šis ieguldījums cilvēkos un ekonomikas atveseļošanā atmaksājas.

Vien 4 mēnešu laikā ir apstiprināti 86 % no šim gadam pieejamajiem REACT-EU resursiem. 21,7 miljardi eiro mobilizēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 12 miljardi eiro — no Eiropas Sociālā fonda un 410 miljoni eiro — no Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām.

REACT-EU finansējums papildina Investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII) paketi, kas mobilizēja vairāk nekā 21 miljardu eiro, reaģējot uz koronavīrusa pandēmijas visvairāk skarto nozaru neatliekamajām ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām.

Konkrēti ES solidaritātes piemēri

Lūk, daži konkrēti piemēri par atbalstu, ko cilvēki un uzņēmumi saņēmuši ar REACT-EU starpniecību.

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Portugālē ERAF vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir sniedzis atbalstu vakcīnu iegādei. Slovēnijā ERAF ir finansējis jaunu IT sistēmu uzstādīšanu veselības aprūpes nozarē. Čehijā ERAF finansē jauna medicīniskā aprīkojuma iegādi, tādējādi palīdzot reģioniem kļūt noturīgākiem pret turpmākām veselības krīzēm. Zviedrijā ERAF palīdz mazajiem uzņēmumiem pārvaldīt digitālo pārkārtošanos. 
  • Eiropas Sociālais fonds (ESF). Visās dalībvalstīs cilvēki ir saņēmuši apmācību, konsultācijas un karjeras attīstības atbalstu, kas palielina viņu izredzes saglabāt darbu vai atrast jaunu darbvietu. Itālijā uzņēmumi saņēma darbā pieņemšanas subsīdijas sieviešu un jauniešu nodarbinātības atbalstam. ESF atbalstīja arī finanšu konsultāciju pakalpojumus un bezpajumtnieku izmitināšanu. 
  • Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (EAFVP). Piemēram, Austrijā un Rumānijā bērni, kam vajadzīga palīdzība, ir saņēmuši skolas piederumus. Igaunijā, Francijā, Luksemburgā un citās dalībvalstīs vistrūcīgākajiem cilvēkiem tika sniegta pārtikas palīdzība, piemēram, siltas maltītes, un pamata materiālā palīdzība, piemēram, higiēnas produkti.

Pieaug informētība par ES finansētajiem projektiem

Jaunākās Eirobarometra aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāji ir visnotaļ labi pamanījuši kohēzijas politikas atbalstu ekonomikas atveseļošanai un 69 % respondentu ir informēti par kohēzijas politikas iniciatīvām pandēmijas negatīvo seku novēršanai.

Kopumā ziņojums liecina, ka vispārējā informētība par ES finansētajiem projektiem pieaug. ES vidējais rādītājs patlaban ir 41 %. Tas ir par 7 procentpunktiem vairāk nekā pirms 10 gadiem. No tiem respondentiem, kuri ir informēti par ES finansētajiem projektiem, 80 % uzskata, ka šie projekti labvēlīgi ietekmē reģionus. 

Vispārīga informācija

NextGenerationEU ir pagaidu atveseļošanas instruments, kura vērtība mērāma aptuveni 800 miljardos eiro faktiskajās cenās un kura mērķis ir atbalstīt Eiropas atgūšanos no koronavīrusa pandēmijas un palīdzēt veidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropu.

REACT-EU, kas ir daļa no instrumenta NextGenerationEU, laikā no 2021. līdz 2022. gadam kohēzijas politikas programmām nodrošinās papildu finansējumu 50,6 miljardu eiro apmērā (faktiskajās cenās). Pasākumu mērķis ir atbalstīt darba tirgus noturību, nodarbinātību, MVU un ģimenes ar zemiem ienākumiem, kā arī likt nākotnes prasībām atbilstošus pamatus zaļajai un digitālajai pārejai un ilgtspējīgai sociālekonomiskajai atveseļošanai. Lai sniegtu iespējami vislielāko palīdzību dalībvalstīm, šo papildu resursu īstenošanas nosacījumi ir ļoti dāsni un elastīgi. Cita starpā šim finansējumam nav vajadzīgs valsts līdzfinansējums, un tas nozīmē, ka ES var sniegt 100 % atbalstu, ja dalībvalstis to vēlas. No REACT-EU izdevumus var finansēt ar atpakaļejošu spēku no 2020. gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pēc tam, kad Komisija pieņēma jauno Lēmumu par pašu resursiem, kas ļauj Komisijai aizņemties līdzekļus finanšu tirgos, REACT-EU 28. jūnijā veica pirmo maksājumu NextGenerationEU satvarā.

Sīkāka informācija

REACT-EU informācijas lapa

REACT-EU jautājumi un atbildes

REACT-EU progresa vērošana tiešsaistē

NextGenerationEU

Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII) un Papildinātā investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII+)

Koronavīrusa infopanelis 

Eirobarometra aptauja

Preses konferences par deviņpadsmitās Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas (2021) atklāšanu straumēšana tiešsaistē

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 11. oktobris