Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 17. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

ES kohēzijas politika: vairāk nekā 1,5 miljoni ES finansētu projektu ir pieejami jaunā publiskā platformā

Kohesio

Šodien, 8. Kohēzijas foruma sākumā, Komisija ir izveidojusi “Kohesio” — publisku tiešsaistes platformu, kurā apkopota visa informācija par vairāk nekā 1,5 miljoniem projektu visās 27 dalībvalstīs. Minētie projekti kopš 2014. gada saņēmuši finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda (ESF). Tā ir pirmā reize, kad tiek izveidota un visiem darīta pieejama šāda visaptveroša projektu datu platforma, kas būs pieejama visās ES valodās. Lai to izveidotu, bija vajadzīga cieša sadarbība ar vadošajām iestādēm dažādās dalībvalstīs vai reģionos, jo kohēzijas projektus pārvalda valsts un reģionālās iestādes.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira

“Kohesio” piedāvā nebijušu, visaptverošu informācijas kopumu, lai uzzinātu, kā kohēzijas politika palīdz stiprināt mūsu Savienību. Pateicoties “Kohesio”, kohēzijas politika kļūst vēl atvērtāka un pārredzamāka. Ar dažiem klikšķiem ikviens var uzzināt, kā tieši ES iegulda reģionos un pilsētās, lai veicinātu konverģenci un ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Šis jaunais rīks papildina pagājušajā mēnesī publicēto kohēzijas ziņojumu un kohēzijas atvērto datu platformu. Kohēzijas politikas finansētajiem projektiem nebūs noslēpumu!

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits:

ES līdzekļi var sniegt reālas pārmaiņas ikvienam Eiropas Savienībā, jo īpaši tiem, kuriem mūsu atbalsts vajadzīgs visvairāk. Eiropas Sociālais fonds palīdz cilvēkiem atrast darbu, palīdz darba ņēmējiem un uzņēmumiem iegūt prasmes, kas vajadzīgas taisnīgai, zaļai un digitālai atveseļošanai, un stiprina sociālo iekļaušanu. Kohēzijas līdzekļi var arī palīdzēt dalībvalstīm atbalstīt cilvēkus, kas bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā. Jaunā platforma stāsta par daudziem ES finansētiem projektiem, kas iegulda cilvēkos un reģionos.

Noderīgs rīks ikvienam

“Kohesio” platforma nodrošina, ka pārvaldības iestāžu rīcībā esošā informācija ir pieejama visiem. Ar iespaidīgu datu klāstu tā parāda kohēzijas politikas būtisko ieguldījumu ES reģionu ekonomiskajā, teritoriālajā un sociālajā kohēzijā, kā arī zaļajā un digitālajā pārejā, īstenojot un finansējot plašu politikas prioritāšu spektru dalībvalstīs. Tā arī mudina apzināt paraugpraksi un apmainīties ar to starp dažādiem reģioniem un dalībvalstīm.

Lūk, ko “Kohesio” var piedāvāt:

  • standartizēti dati par 1,5 miljoniem projektu no 2014.–2020. gada finansēšanas perioda, tostarp saites uz attiecīgajām programmām un līdzekļiem;
  • standartizēti dati par 500 000 projektu atbalsta saņēmējiem un projektu īstenošanas stāvokli;
  • dati par vairāk nekā 300 darbības programmām visās 27 dalībvalstīs;
  • interaktīva karte, kas ļauj izgūt datus ģeogrāfiski;
  • visa informācija tiks tulkota visās ES valodās.

Daži “Kohesio” pieejamo kohēzijas projektu piemēri

“Kohesio” palīdzēs lietotājiem izpētīt, kā ERAF atbalsta kopienā balstītas digitālās platformas izveidi Francijā. Tā arī informēs par ESF finansēto shēmas YouthReach projektu Īrijā, kas palīdz priekšlaicīgi skolu pametušiem jauniešiem atsākt mācības un spert pirmos sekmīgos soļus nodarbinātības virzienā. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam vien shēma ir atbalstījusi 14 000 jauniešu. Visbeidzot, “Kohesio” var parādīt, kā Kohēzijas fonds palīdz uzlabot dzelzceļa savienojumus Čehijā.

Nākamie soļi

Sadarbībā ar vadošajām iestādēm, ko dalībvalstis izraudzījušās kohēzijas finansējuma pārvaldībai, Komisija turpinās izstrādāt “Kohesio” platformu, lai iekļautu projektus no jaunā plānošanas perioda 2021.–2027. gadam. Turpmākajos mēnešos platforma būs pieejama visās ES oficiālajās valodās.

Konteksts

Komisija apņēmusies atbalstīt pārredzamību un datu publiskošanu. Tāpēc 2015. gada decembrī tika izveidota kohēzijas atvērto datu platforma, kas ļauj lietotājiem sekot līdzi kohēzijas politikas īstenošanas progresam ES līmenī pa tematiem, valstīm vai fondiem. “Kohesio” platforma papildina kohēzijas atvērto datu platformu ar vienotu un visaptverošu informācijas repozitoriju par saņēmējiem un projektiem, kas finansēti saskaņā ar kohēzijas politiku. Abas platformas līdzpastāvēs, jo tās piedāvā divus atšķirīgus aspektus – kohēzijas dati aptver programmas līmeņa finanšu informāciju, savukārt “Kohesio” sniedz detalizētu informāciju projektu līmenī.

Sīkāka informācija

ES kohēzijas atvērto datu platforma

“Kohesio” ES projektu datubāze

8. Kohēzijas forums

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 17. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā