Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 18. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

ES Pasaules Tirdzniecības organizācijā iesniedz sūdzību pret Ķīnu, lai aizstāvētu savu augsto tehnoloģiju nozari

The Berlaymont Building and European Flags

Eiropas Savienība (ES) šodien Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) iesniedz prasību sākt lietu pret Ķīnu, jo tā liedz ES uzņēmumiem vērsties ārvalstu tiesā, lai aizsargātu un izmantotu savus patentus.

Ķīna ievērojami ierobežo ES uzņēmumus, kam ir tiesības uz svarīgām tehnoloģijām (piemēram, 3G, 4G un 5G), mazinot to iespējas aizsargāt šīs tiesības gadījumos, kad, piemēram, Ķīnas mobilo tālruņu ražotāji nelikumīgi vai bez atbilstošas kompensācijas izmanto šo ES uzņēmumu patentus. Patentu īpašniekiem, kas vēršas tiesā ārpus Ķīnas, bieži vien Ķīnā tiek piemēroti ievērojami naudas sodi, un tādējādi uz viņiem tiek izdarīts spiediens noteikt tādas licencēšanas maksas, kas ir zemākas par tirgus likmēm. 

Šāda Ķīnas politika ļoti kaitē inovācijai un izaugsmei Eiropā un faktiski liedz Eiropas tehnoloģiju uzņēmumiem iespēju izmantot un īstenot tiesības, kas tiem piešķir tehnoloģiskas priekšrocības.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis teica: 

Mums ir jāaizsargā dinamiskā ES augsto tehnoloģiju nozare — inovācijas dzinējspēks, kas mums nodrošina vadošo lomu nākotnes inovatīvo tehnoloģiju izstrādē. ES uzņēmumiem, kuru tehnoloģija tiek izmantota nelikumīgi, ir tiesības vērsties tiesā ar taisnīgiem noteikumiem. Tāpēc mēs šodien sākam PTO konsultācijas.

Kopš 2020. gada augusta Ķīnas tiesas, lai izdarītu spiedienu uz ES uzņēmumiem, kuriem ir augsto tehnoloģiju patenti, un liegtu tiem likumīgi aizsargāt savas tehnoloģijas, izdod aizliegumus sākt vai turpināt tiesvedību citā jurisdikcijā vai tiesā. Lai atturētu Eiropas uzņēmumus no vēršanās ārvalstu tiesās, Ķīnas tiesas arī draud ar lieliem naudas sodiem.

Tādējādi Eiropas augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kas cīnās par savām tiesībām, ir nostādīti ļoti nelabvēlīgā situācijā. Ķīnas ražotāji šos aizliegumus sākt vai turpināt tiesvedību citā jurisdikcijā vai tiesā pieprasa, lai iegūtu lētāku vai pat bezmaksas piekļuvi Eiropas tehnoloģijām.

Lai rastu risinājumu šajā jautājumā, ES vairākkārt ir vērsusies Ķīnas iestādēs, taču bez rezultātiem. ES uzskata, ka Ķīnas darbības neatbilst PTO Līgumam par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS), tāpēc tā ir pieprasījusi konsultācijas PTO.

Nākamie soļi

ES pieprasītās konsultācijas ir PTO strīdu izšķiršanas procedūras pirmais posms. Ja to rezultātā 60 dienu laikā netiks panākts apmierinošs risinājums, ES var pieprasīt PTO izveidot ekspertu grupu, kas lems par šo jautājumu.

Vispārīga informācija

Patenti, uz kuriem attiecas šī lieta, ir standartam būtiski patenti. Standartam būtiskie patenti ir patenti, kas ir nepieciešami, lai ražotu noteiktam starptautiskam standartam atbilstošas preces. Tā kā, piemēram, mobilo tālruņu ražošanai, ar šiem patentiem aizsargātās tehnoloģijas ir jāizmanto obligāti, patentu īpašnieki ir apņēmušies licencēt šos patentus ražotājiem saskaņā ar taisnīgiem, samērīgiem un nediskriminējošiem noteikumiem. Tādēļ mobilo tālruņu ražotājiem attiecībā uz šiem patentiem būtu jāiegūst licence (par kuru maksā licences maksu, par ko vienojas ar patenta īpašnieku). Ja ražotājs neiegūst licenci un/vai atsakās maksāt, patenta īpašnieks var īstenot tiesības attiecībā uz šiem patentiem un vērsties tiesā, lai apturētu tādu produktu pārdošanu, kuros izmantota nelicencētā tehnoloģija.

Ķīnas Augstākā tautas tiesa 2020. gada augustā nolēma, ka Ķīnas tiesas var aizliegt patentu īpašniekiem sākt vai turpināt tiesvedību citā jurisdikcijā vai tiesā, lai īstenotu savas tiesības uz patentiem. Turklāt Augstākā tautas tiesa nolēma arī, ka rīkojuma pārkāpuma gadījumā var tikt piemērots naudas sods 130 000 EUR apmērā dienā. Kopš tā laika Ķīnas tiesas attiecībā uz ārvalstu patentu īpašniekiem ir pieņēmušas četrus šādus aizliegumus sākt vai turpināt tiesvedību citā jurisdikcijā vai tiesā.

Sīkāka informācija

Konsultāciju pieprasījums

PTO procedūru shēma

Svarīgākā informācija par PTO strīdu izšķiršanu

PTO lietas, ko sākusi ES

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 18. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā