Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 7. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

ES pieprasa PTO izveidot divus paneļus lietās pret Ķīnu par ierobežojumiem, kas piemēroti Lietuvai un augsto tehnoloģiju patentu īpašniekiem

Tirdzniecības politika

Eiropas Savienība (ES) šodien pieprasīja Pasaules Tirdzniecības organizācijā izveidot paneļus, lai izskatītu divus tirdzniecības strīdus, kas ES ir ar Ķīnu. Pirmais attiecas uz tirdzniecības ierobežojumiem, kurus Ķīna kopš 2021. gada decembra piemēro eksportam no Lietuvas un eksportētajiem ES produktiem, kuros ir Lietuvas komponenti. Otrais attiecas uz Ķīnas ieviestajiem ierobežojumiem attiecībā uz ES augsto tehnoloģiju patentu īpašnieku iespējām vērsties ES tiesās, lai panāktu savu tiesību efektīvu aizsardzību un īstenošanu.

Abās lietās Ķīnas ieviestie pasākumi ārkārtīgi kaitē Eiropas uzņēmumiem. Turklāt Ķīnas diskriminējošie pasākumi, kas vērsti pret Lietuvu, ietekmē tirdzniecību un piegādes ķēdes Eiropas Savienībā, kā arī tās iekšējā tirgus darbību, tai skaitā izraisot piespiedu korekcijas tirgū. Šo pasākumu atcelšana ir ES ekonomiskajās un stratēģiskajās interesēs.

Par tirdzniecību atbildīgais priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis:

Ķīna ir nozīmīga Eiropas Savienības tirdzniecības partnere, un šīs attiecības pavisam noteikti ir ekonomiski izdevīgas abām pusēm. Labi partneri viens pret otru izturas ar cieņu, un tiem būtu jārīkojas godīgi. Tāpēc, ja Ķīna pārkāpj globālos tirdzniecības noteikumus vai izdara ekonomisko spiedienu uz vienu no ES dalībvalstīm, ietekmējot vienoto tirgu, mums ir pienākums aizstāvēt mūsu tiesības. Mēs vēlējāmies atrisināt šīs divas svarīgās un sistēmiskās lietas apspriešanās procedūrā un to risināšanā ieguldījām daudz laika, tomēr tas rezultātus nedeva. Līdz ar to mums nav citas izvēles kā pieprasīt šo PTO paneļu izveidi.

Ķīnas ieviesto pasākumu dēļ eksports no Lietuvas samazinājies par 80 %

Ķīna kopš 2021. gada decembra piemēro diskriminējošus piespiedu pasākumus eksportam no Lietuvas un eksportētajiem ES produktiem, kuros ir Lietuvas komponenti. Šo pasākumu vidū ir Ķīnas muitas dienestu atteikums muitot no Lietuvas importētos produktus, importa ierobežojumi, kas skar starptautiskos uzņēmumus, kuri izmanto Lietuvas komponentus, un samazināts Ķīnas eksports uz Lietuvu. Ķīna turklāt pēkšņi tās pašas pasākumu grupas ietvaros oficializēja pilnīgu importa aizliegumu no Lietuvas nosūtītajam alkoholam, liellopu gaļai, piena produktiem, baļķiem un kūdrai, pamatojot to ar fitosanitāriem argumentiem. Atbildēs uz lūgumiem sniegt skaidrojumus Ķīna nav pierādījusi šo aizliegumu pamatotību. Ķīnas muitas statistika liecina, ka eksports no Lietuvas uz Ķīnu 2022. gadā no janvāra līdz oktobrim ir krities par 80 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Prasot izveidot PTO paneli, ES aizsargā dalībvalstis pret Ķīnas diskriminējošajiem pasākumiem, ko ES uzskata par PTO noteikumu pārkāpumu.

Ķīnas rīkojumi par tiesvedības aizliegumu liedz augsto tehnoloģiju patentu īpašniekiem tiesāties

Kopš 2020. gada augusta Ķīnas tiesas izdod nolēmumus (starptautiski pazīstami kā anti-suit injunctions), kas uzņēmumiem, kuriem ir augsto tehnoloģiju patenti (standartu īstenošanai nepieciešamie patenti), principā liedz panākt savu tehnoloģiju aizsardzību tiesās ārpus Ķīnas, tai skaitā ES tiesās. Šie rīkojumi par tiesvedības aizliegumu nepamatoti ierobežo šādu patentu īpašnieka (piemēram, ES mobilo tālruņu tehnoloģiju īpašnieka) iespējas vērsties ES tiesā, lai izšķirtu strīdu ar iespējamo licenciātu (piemēram, Ķīnas mobilo tālruņu ražotāju) par patenta licences nosacījumiem. Ja šo rīkojumu noteikumi tiek pārkāpti, tiek piemēroti naudas sodi, kas var sasniegt 130 000 eiro dienā.

ES uzņēmumiem pieder vairāki augsto tehnoloģiju patenti, kas Eiropas Savienībai nodrošina tehnoloģiskās priekšrocības. Šī Ķīnas rīcība ES augsto tehnoloģiju uzņēmumiem faktiski liedz iespēju panākt savu no patentiem izrietošo tiesību efektīvu aizsardzību un īstenošanu ES vai jebkurā citā tiesā ārpus Ķīnas. Taču jautājumi par ES patentu tiesībām būtu jāizlemj ES tiesām. Ķīnas ražotāji pieprasa izdot šādus rīkojumus par tiesvedības aizliegumu, lai piespiestu patentu tiesību īpašniekus lētāk licencēt ES tehnoloģijas.

ES uzskata, ka šī Ķīnas rīcība neatbilst PTO Līgumam par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS līgums). Ar šiem rīkojumiem par tiesvedības aizliegumu Ķīna nosaka vienpusējus noteikumus, kas nāk par labu tās uzņēmumiem, bet kaitē PTO daudzpusējai intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sistēmai. Pieprasot izveidot PTO paneli šīs lietas izskatīšanai, ES mērķis ir nodrošināt, ka augsto tehnoloģiju uzņēmumiem ir iespēja faktiski izmantot patentu tiesības un tādējādi aizsargāt veiktās investīcijas inovācijā.

Nākamie soļi

PTO Strīdu izšķiršanas padome ES pieprasījumu apspriedīs tās nākamajā sanāksmē, kas notiks 2022. gada 20. decembrī. Ķīna var vienreiz iebilst pret paneļa izveidi. Ja tā izmantos šo iespēju, ES vēlreiz iesniegs savu pieprasījumu, un panelis tiks izveidots Strīdu izšķiršanas padomes 2023. gada 30. janvāra sanāksmē. Paneļa procedūras maksimālais ilgums ir pusotrs gads.

DS610: Eiropas Savienība 2022. gada 27. janvārī pieprasīja apspriešanos ar Ķīnu. Apspriešanās notika 2022. gada 14. un 15. martā.

DS611: Eiropas Savienība 2022. gada 18. februārī pieprasīja apspriešanos ar Ķīnu. Apspriešanās notika 2022. gada 6., 7. un 12. aprīlī.

Sīkāka informācija

Pilna informācija par lietu DS610 (Ķīnas diskriminācija pret tirdzniecību no Lietuvas)

Pieprasījums izveidot paneli lietā DS610

Pilna informācija par lietu DS611 (Ķīnas ierobežojumi attiecībā uz tiesvedībām par augsto tehnoloģiju patentiem)

Pieprasījums izveidot paneli lietā DS611

PTO procedūras shēma

Īsumā par PTO strīdu izšķiršanas kārtību

PTO lietas, ko iniciējusi ES

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 7. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā