Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 9. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

ES piešķir 20 miljonu eiro atbalstu Ukrainas jaunuzņēmumiem ar Eiropas Inovācijas padomes palīdzību

European and Ukrainian flags on the Berlaymont building in support of Ukraine

Eiropas Komisija ir uzsākusi vērienīgu 20 miljonu eiro darbību Ukrainas inovācijas kopienas atbalstam. Veicot mērķtiecīgus grozījumus Eiropas Inovācijas padomes (EIP) 2022. gada darba programmā, iniciatīva atbalstīs vismaz 200 Ukrainas progresīvo tehnoloģiju jaunuzņēmumu, piešķirot līdz 60 000 eiro katram. Turklāt EIP piedāvās nefinansiālu atbalstu, piemēram, uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumus un partneru piemeklēšanu. Tas uzlabos Ukrainas novatoru spēju mijiedarboties ar Eiropas inovācijas ekosistēmu, ienākt jaunos tirgos un gūt labumu no Eiropas finansēšanas instrumentiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: 

Ukrainai cīnoties pret Krievijas militāro agresiju, ir ļoti svarīgi raudzīties nākotnē. Ukrainā ir dzīvīga jaunuzņēmumu kustība un milzīgs uzņēmējdarbības inovācijas potenciāls. Ir ļoti svarīgi saglabāt Ukrainas tehnoloģiju novatoru ekonomiskās spējas un dot viņiem iespēju attīstīties un vēl vairāk integrēties Eiropas inovācijas ekosistēmā. Mēs vēlamies, lai viņi paplašina savu darbību Eiropas tirgos un ārpus tiem.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere

Mūsu mērķis ir mobilizēt visus iespējamos resursus un sniegt Ukrainai atbalstu. Šodien mēs aicinām tādus Eiropas inovācijas dalībniekus kā jaunuzņēmumu asociācijas, uzņēmumu atbalsta centrus, inkubatorus un paātrinātājus kopā ar mums atbalstīt Ukrainas progresīvo tehnoloģiju kopienu, lai padarītu to stiprāku, noturīgāku un konkurētspējīgāku.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā bija dinamiska tehnoloģiju jaunuzņēmumu vide, kurā bija vairāk nekā 1600 jaunuzņēmumu. Šīs jaunās darbības mērķis ir nosargāt šo progresu, stiprināt saiknes ar Eiropas inovācijas ekosistēmu un nodrošināt Ukrainas jaunuzņēmumiem labas iespējas kļūt par dzinuli Ukrainas ekonomikas atjaunošanā.

20 miljonu eiro atbalsts tiks izmaksāts, izsludinot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus Eiropas mēroga jaunuzņēmumu asociāciju tīklam, atbalstot Ukrainas inovācijas jomā ieinteresētās personas. Tiks nodrošinātas sinerģijas ar attiecīgām ES iniciatīvām, piemēram, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu. Ar šo uzaicinājumu, kas tika izsludināts 23. jūnijā, Eiropas Inovācijas padome (EIP) cenšas nodrošināt Ukrainas tehnoloģiju uzņēmumu darbības nepārtrauktību un veicināt to izaugsmi. Šī darbība var palīdzēt sagatavot Ukrainas jaunuzņēmumus konkurencei par EIP finansēšanas iespējām. EIP var finansēt jaunuzņēmumus līdz 17,5 miljonu eiro dotācijās un kapitāla ieguldījumos, kā arī var piesaistīt papildu privātos ieguldījumus, pat trīskāršojot no publiskiem līdzekļiem ieguldīto apmēru.

Turklāt pēc Ukrainas ratifikācijas šodien stājās spēkā nolīgums, ar ko Ukrainu iesaista programmā “Apvārsnis Eiropa” un Euratom pētniecības un mācību programmās. Nolīgums tika parakstīts 2021. gada 12. oktobrī ES un Ukrainas samitā. Tagad Eiropas un Ukrainas pētniekiem un novatoriem, universitātēm, uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), ir visas iespējas sadarboties ar vienādiem nosacījumiem, lai sasniegtu kopīgus mērķus un risinātu būtiskas problēmas. Ņemot vērā pašreizējo Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu un ES apņemšanos piedāvāt taustāmu palīdzību Ukrainas pētniecības un inovācijas kopienai, 2021. un 2022. gadā Ukraina piedalīsies pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” un Euratom programmās bez finansiāla ieguldījuma. No tās nepieprasītais ieguldījums tika lēsts aptuveni 20 miljonu eiro.

Šis atbalsts papildina pašreizējās iniciatīvas “Ukrainai veltītā Eiropas Pētniecības telpa” (ERA4 Ukraine), “Apvārsnis Ukrainai” un “Eiropas Pētniecības padome Ukrainai”, kā arī īpašo stipendiju shēmu ar 25 miljoniem eiro saskaņā ar Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām (MSCA) pārvietotiem Ukrainas pētniekiem.

Konteksts

Komisija 2022. gada februārī pieņēma EIP gada darba programmu, kas 2022. gadā paver finansējuma iespējas vairāk nekā 1,7 miljardu eiro vērtībā. EIP, kas tika uzsākta 2021. gada martā kā būtisks programmas “Apvārsnis Eiropa” jauninājums, kopējais budžets laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir vairāk nekā 10 miljardi eiro. Lai mobilizētu visus iespējamos resursus un sniegtu atbalstu, kas šajos grūtajos laikos var palīdzēt Ukrainai, EIP darba programma ir grozīta, lai izsludinātu papildu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas paredzēts Ukrainas progresīvo tehnoloģiju kopienai, kam ir liels revolucionāru inovāciju potenciāls. Pēdējos gados Ukrainas jaunuzņēmumu skaits ir pastāvīgi pieaudzis, un ir palielinājies to ieguldījums Ukrainas ekonomikas izaugsmē. Šai darbībai būtu jāstiprina Ukrainas tehnoloģiju ekosistēmas un jāatbalsta inovatīvi risinājumi Ukrainas ekonomikas un infrastruktūras atjaunošanai pēc kara.

ES un Ukrainas attiecības pētniecības un inovācijas jomā aizsākās 2002. gadā, kad Eiropas Kopiena un Ukraina parakstīja Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā. 2015. gadā Ukraina kļuva pilnībā iesaistīta ES pētniecības un inovācijas programmā 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”, un 170 Ukrainas struktūras saņēma gandrīz 46 miljonus eiro no ES finansējuma un izrādīja vadošo lomu inovācijā un izcilību pētnieku mobilitātē, kā arī transporta un enerģētikas jomā. 2016. gadā Ukraina un ES arī noslēdza nolīgumu par valsts iesaistīšanos Euratom pētniecības un mācību programmā. Euratom pētniecības un mācību programmas mērķis ir uzlabot kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības līmeni. 2022. gada 10. maijā Komisija ir paziņoja par MSCA4Ukraine shēmas uzsākšanu, kas ir daļa no Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām. Jaunā shēma, kuras kopējais budžets ir 25 miljoni eiro, ļaus Ukrainas zinātniekiem turpināt darbu Eiropā un programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs, palīdzot nosargāt Ukrainas pētniecības un inovācijas sistēmu un zinātniskās pētniecības brīvību kopumā.

Sīkākai uzziņai

EIP 2022. gada darba programma

Faktu lapa par EIP darbību Ukrainas labā

EIP 2021. gada ietekmes ziņojums

Finansējuma un iepirkumu portāls

ERA4Ukraine

Starptautiskā sadarbība pētniecības un inovācijas jomā — Ukraina

“Apvārsnis Eiropa"

Euratom

Eiropas globālā pieeja pētniecībai un inovācijai

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 9. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā