Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 8. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

ES stiprina aizsardzību pret ekonomisko piespiešanu

The banner 'NextGenerationEU' on the front of the Berlaymont building

Eiropas Komisija šodien ierosināja jaunu instrumentu, ar ko vērsties pret trešo valstu izmantoto ekonomisko piespiešanu. Šis instruments izstrādāts, lai reaģētu uz to, ka pēdējos gados pret ES un tās dalībvalstīm ir biežāk bijis vērsts apzināts ekonomiskais spiediens. Instruments papildinās ES klāstā esošos rīkus un ļaus ES labāk aizstāvēties pasaules arēnā.

Mērķis ir atturēt ārpussavienības valstis no tirdzniecības vai investīciju ierobežošanas vai šādas ierobežošanas draudiem nolūkā panākt ES politikas maiņu tādās jomās kā klimata pārmaiņas, nodokļi vai pārtikas nekaitīgums. Pretpiespiešanas instruments paredzēts kā pirmais solis, kura mērķis ir mazināt saspīlējumu un panākt konkrētu piespiešanas pasākumu izbeigšanu dialoga ceļā. Tikai tad, ja ekonomisko iebiedēšanu neizdotos novērst citādi, tiktu piemēroti ES noteiktie pretpasākumi. Ekonomiskajai iebiedēšanai ir daudz dažādu izpausmju – valstis var pret ES izmantot neslēptu piespiešanu un tirdzniecības aizsardzības instrumentus, selektīvas robežpārbaudes vai pārtikas nekaitīguma inspekcijas precēm no konkrētas ES valsts vai pat boikotēt noteiktas izcelsmes preces. Mērķi ir aizstāvēt ES un tās dalībvalstu leģitīmās tiesības noteikt politikas ievirzi un pieņemt lēmumus, kā arī novērst ES vai tās dalībvalstu suverenitātes nopietnu aizskārumu.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis sacīja: 

Pašreizējos ģeopolitiskā saspīlējuma apstākļos tirdzniecība arvien vairāk tiek izmantota kā ierocis, un pret ES un tās dalībvalstīm tiek likta lietā ekonomiskā iebiedēšana. Lai to novērstu, mums nepieciešami atbilstoši rīki. Ar šo priekšlikumu mēs raidām skaidru signālu, ka ES stingri aizstāvēs savas intereses. Pretpiespiešanas instruments ir galvenokārt paredzēts kā atturošs līdzeklis. Taču, ja neizdosies vienoties, varēsim izmantot arī citus rīkus. Šodien ierosinātais instruments dos mums iespēju tikt galā ar nākamo desmitgažu ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, gādājot, lai Eiropas Savienība aizvien būtu stipra un reaģētspējīga.

Ar šo jauno instrumentu ES varēs ekonomiskās piespiešanas gadījumos reaģēt strukturēti un vienveidīgi. Speciāli izstrādātais tiesiskais regulējums nodrošina paredzamību un pārredzamību un ir apliecinājums ES uz noteikumiem balstītajai pieejai, arī starptautiskā mērogā.

Ekonomiskās iebiedēšanas gadījumā ES nepastarpināti sāks dialogu ar attiecīgo valsti nolūkā panākt, lai šī rīcība tiktu izbeigta. Ja iebiedēšana netiks nekavējoties izbeigta, jaunais instruments dos iespēju ES ātri un efektīvi rīkoties, paredzot konkrētajai situācijai pielāgotu un samērīgu reakciju – vai nu importam no attiecīgās valsts piemērojot tarifus vai ierobežojumus, vai nosakot pakalpojumu vai investīciju ierobežojumus, vai iegrožojot konkrētās valsts piekļuvi ES iekšējam tirgum.

Konteksts

Komisijas priekšlikums ir atbilde uz Eiropas Parlamenta un vairāku dalībvalstu lūgumu. Priekšlikuma sagatavošana bija minēta Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta šā gada 2. februāra kopīgajā deklarācijā par instrumentu trešo valstu piespiedu pasākumu novēršanai un reaģēšanai uz tiem. Tas tika formulēts pēc padziļinātas sabiedriskās apspriešanas ES līmenī (tostarp par ietekmes novērtējumu), kurā ieinteresētās personas, īpaši uzņēmumi, nozaru apvienības un domnīcas, kopumā atzina ekonomiskās iebiedēšanas un piespiešanas problēmu, kas kaitē ES interesēm, un atbalstīja ES līmeņa atturoša instrumenta ieviešanu.

Nākamie soļi

Priekšlikums tagad ir jāapspriež un jāsaskaņo Eiropas Parlamentā un Eiropas Savienības Padomē. Tas tiks izskatīts parastajā likumdošanas procedūrā – Parlaments un Padome sagatavos katrs savu nostāju un pēc tam notiks sarunas trialoga procedūrā ar Komisijas dalību. Ieinteresētās juridiskās personas un iedzīvotāji nākamo divu mēnešu laikā var sniegt papildu piezīmes, par kurām Komisija informēs Padomi un Parlamentu.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes

Komisijas priekšlikums par pretpiespiešanas instrumentu

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Eiropadomei par Komisijas priekšlikumu par pretpiespiešanas instrumentu

Skaidrojums par pretpiespiešanas instrumenta piemērošanas procesu

Ziņojums par ietekmes novērtējumu

Ziņojuma par ietekmes novērtējumu kopsavilkums

Regulējuma kontroles padomes atzinums

TRADE ĢD pretpiespiešanas vietne

Ieinteresēto personu sniegtās piezīmes

Eiropas Parlamenta likumdošanas procesa vietne

Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta kopīga deklarācija par instrumentu trešo valstu piespiedu pasākumu novēršanai un reaģēšanai uz tiem

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 8. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā