Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 19. oktobrisLasīšanas ilgums: 4 min

ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padome: Komisija atver apspriešanās platformu ieinteresēto personu iesaistei transatlantiskās sadarbības veidošanā

Visit of Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, to the United States

Šodien Komisija atvēra tiešsaistes konsultāciju platformu saistībā ar ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomi (TTP), ļaujot ieinteresētajām personām paust savu viedokli un iesniegt kopīgus priekšlikumus par turpmāko darbu.

Pēc pirmās sanāksmes Pitsburgā iepriekšējā mēnesī Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu pārstāvji vienojās, ka ir svarīgi cieši apspriesties ar dažādām ieinteresētajām personām abpus Atlantijas okeānam par koordinētu pieeju svarīgākajiem globālajiem tehnoloģiju, ekonomikas un tirdzniecības jautājumiem, un apņēmās to darīt. Tādēļ Komisija savā tiešsaistes platformā Futurium ir izveidojusi vienas pieturas aģentūru, lai no visām ieinteresētajām personām apkopotu informāciju saistībā ar TTP.

Ieguldījumu sniegt tiek aicināti uzņēmumi, domnīcas, darba, bezpeļņas un vides organizācijas, akadēmisko aprindu pārstāvji un citas personas, kas veido pilsonisko sabiedrību kopumā – tie visi ir būtiski dalībnieki sekmīgā ES un ASV sadarbībā. Platforma ir pieejama ikvienam pēc vienkāršas reģistrācijas. Tas ļauj ieinteresētajām personām tikt uzklausītām desmit īpašo TTP darba grupu kontekstā. Izmantojot šo tīmekļa vietni, personas var ne tikai paust savu viedokli, bet arī saņemt svarīgu un atjauninātu informāciju par notikumu gaitu dažādajās darba grupās.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere uzsvēra: 

Spēcīga un regulāra sadarbība ar visām ieinteresētajām personām abpus Atlantijas okeānam ir absolūti nepieciešama, lai ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padome varētu sekmīgi darboties. Pēc daudzsološas atklāšanas sanāksmes Pitsburgā mēs priecājamies atvērt strukturētu kanālu ieguldījumam, atsauksmēm un zinātībai. Šī jaunā platforma nodrošinās pārredzamību un ļaus palielināt līdzdalību, palīdzot veidot mūsu kopīgās pieejas sekmīgai transatlantiskai sadarbībai digitālajā un tehnoloģiju jomā.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis norādīja: 

ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padome ir būtiski svarīga iniciatīva transatlantiskās vadības nostiprināšanai šajās nozīmīgajās jomās. Mēs vēlamies, lai tā kļūtu par veiksmīgu platformu ar plašu ieinteresēto personu līdzdalību, kurā tiks uzklausīts ikviens, kas ir ieinteresēts šajos jautājumos. Šī platforma ir tikai daļa no mūsu vēršanās pie sabiedrības. Atbilstīgi mūsu saistībām par pārredzamību tirdzniecības jautājumos mēs ar pilsoniskās sabiedrības iesaisti veiksim izvērtēšanu arī horizontālā līmenī, izmantojot mūsu regulāros pilsoniskās sabiedrības dialogus.

Konteksts

Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis 2021. gada 15. jūnijā Briselē notikušajā samitā izveidoja ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomi (TTP). TTP ir forums, kur ES un ASV var koordinēt pieejas galvenajiem pasaules tirdzniecības, ekonomikas un tehnoloģiju jautājumiem un padziļināt transatlantiskās tirdzniecības un ekonomiskās attiecības, kuru pamatā ir kopīgas demokrātiskas vērtības. Darba grupās tiek skatīti šādi jautājumi: tehnoloģiju standarti; klimats un zaļās tehnoloģijas; drošas piegādes ķēdes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un pakalpojumu (ICTS) drošība un konkurētspēja; datu pārvaldība un tehnoloģiju platformas; tehnoloģiju ļaunprātīga izmantošana; draudi drošībai un cilvēktiesībām; eksporta kontrole; ieguldījumu izvērtēšana; mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) veicināšana; piekļuve digitālajiem rīkiem un to izmantošana; izaicinājumi globālajai tirdzniecībai.

TTP atklāšanas sanāksme notika 2021. gada 29. septembrī Pitsburgā, ASV. To kopīgi vadīja Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieki Margrēte Vestagere un Valdis Dombrovskis un ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, tirdzniecības sekretāre Džīna Raimondo un tirdzniecības pārstāve Katrīna Tai. Pēc sanāksmes tika publicēts kopīgs paziņojums ar pirmo konkrētu rezultātu kopumu, t. i., deklarācijām par ieguldījumu izvērtēšanu, eksporta kontroli, mākslīgo intelektu, pusvadītājiem un izaicinājumiem globālajai tirdzniecībai. TTP nākamā sanāksme ir plānota 2022. gadā.

Sīkāka informācija

TTP Futurium platforma

ES un ASV tirdzniecības attiecības

ES un ASV izveido TTP

TTP vispārīgā faktu lapa

TTP atklāšanas sanāksmes faktu lapa

TTP atklāšanas kopīgais paziņojums

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 19. oktobris