Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 12. oktobrisLasīšanas ilgums: 5 min

ES un Ukrainas samits – kopā uz priekšu

EU/Ukraine Summit, 12/10/2021

Šodien ES un Ukrainas 23. samitā Kijevā Eiropas Savienība un Ukraina atkārtoti apliecināja savu ciešo partnerību un apņemšanos stiprināt Ukrainas politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju ar Eiropas Savienību.

Eiropas Savienību samitā pārstāvēja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels un Augstais pārstāvis / Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Žuzeps Borels, savukārt Ukrainu pārstāvēja prezidents Volodimirs Zelenskis. Eiropas Savienība un Ukraina vienojās par kopīgu paziņojumu, kurā atspoguļota divpusējās tikšanās piepildītā darba kārtība.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Eiropas Savienības skatījumā tās attiecībām ar Ukrainu ir ārkārtīgi liela nozīme. Kopā mēs esam izveidojuši īpašu partnerību, kuras pamatā ir savstarpēja solidaritāte un draudzība. Mūs vieno kopīga apņemšanās stiprināt Ukrainas politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju ar Eiropas Savienību, un daudzās jomās ir gūti panākumi. Mēs turpināsim kopīgi strādāt pie vēl neizmantotajām iespējām, ko piedāvā ES un Ukrainas asociācijas nolīgums. Kopā ar nemainīgo vienotību attiecībā uz sankcijām tas apliecina, ka ES joprojām nelokāmi iestājas par Ukrainu.

Augstais pārstāvis / Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels

ES ir Ukrainas spēcīgākais un uzticamākais stratēģiskais partneris. Šodienas samitā mēs arī atkārtoti apstiprinām ES nemainīgo politisko atbalstu tās suverenitātei un teritoriālajai integritātei, kā arī Krimas nelikumīgās aneksijas neatzīšanas politikai. ES turpinās stingri atbalstīt Minskas vienošanos īstenošanu.

Kopīgajā preses konferencē Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas teiktā pilns izklāsts ir pieejams šeit.

Līdztekus samitam Eiropas Savienība un Ukraina panāca progresu vairākās svarīgās sadarbības jomās, tostarp noslēdzot trīs jaunus svarīgus nolīgumus.

Nozīmīga aviācijas nolīguma parakstīšana

Eiropas Savienība un Ukraina parakstīja visaptverošu gaisa transporta nolīgumu, kas paver ceļu ES un Ukrainas kopējai aviācijas telpai, kuras pamatā ir kopīgi augsti standarti tādās svarīgās jomās kā aviācijas drošums, drošība un gaisa satiksmes pārvaldība. Tas veicinās piekļuvi tirgum un piedāvās jaunas iespējas abu pušu patērētājiem un aviosabiedrībām.

Ukraina kļūst arvien nozīmīgāks ES aviācijas tirgus – 2019. gadā tā bija 13. lielākais ES ārējais tirgus ar 9,8 miljoniem pasažieru. Pasažieru un kravu gaisa pārvadājumi starp Ukrainu un ES pēdējos gados ir pastāvīgi pieauguši. Šī tendence tika pārtraukta vien Covid krīzes laikā.

Šodien parakstītā nolīguma mērķis ir pakāpeniski atvērt attiecīgos aviācijas tirgus un integrēt Ukrainu plašākā Eiropas Kopējā aviācijas telpā. Ukraina turpinās saskaņot savus tiesību aktus ar ES aviācijas noteikumiem un standartiem tādās jomās kā aviācijas drošums, gaisa satiksmes pārvaldība, drošība, vide, ekonomiskais regulējums, konkurence, patērētāju aizsardzība un sociālie aspekti.

Paredzams, ka šodien parakstītais nolīgums abām pusēm sniegs jaunas gaisa transporta iespējas, tiešākus savienojumus un ekonomiskus ieguvumus:

  • visas ES aviosabiedrības varēs veikt tiešos lidojumus no jebkuras vietas ES uz jebkuru lidostu Ukrainā un attiecīgi tāpat Ukrainas aviosabiedrības pretējā virzienā;
  • tiks atcelti visi ierobežojumi attiecībā uz lidojumiem starp Ukrainu un ES, un noteikumi par atklātu un godīgu konkurenci garantēs vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Nolīgums atvieglos tiešus personiskos kontaktus un paplašinās komerciālās iespējas un tirdzniecību starp ES un Ukrainu. Tas būs arī vērtīgs instruments ES un Ukrainas asociācijas nolīguma un, konkrēti, padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas īstenošanā.

Lai gan nolīgums abām pusēm vēl ir jāratificē pirms oficiālas stāšanās spēkā, to sāks piemērot šodien no tā parakstīšanas.

Ukrainas asociēšana pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”

Samits arī deva iespēju pabeigt Ukrainas asociēšanu programmā “Apvārsnis Eiropa”, ES pētniecības un inovācijas programmā 2021.–2027. gadam, kā arī Euratom pētniecības un mācību programmā 2021.–2025. gadam. Ukrainas pētnieki un novatori tagad var piedalīties šajās divās programmās, kuru budžets ir attiecīgi 95,5 miljardi eiro un 1,38 miljardi eiro, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā ES dalībvalstu subjektiem. Šī sadarbība zinātnes, pētniecības un inovācijas jomā vēl vairāk stiprina ES un Ukrainas aliansi, lai īstenotu kopīgas prioritātes, piemēram, zaļo un digitālo pārkārtošanos. “Apvārsnis Eiropa” ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar kuru īstenot Eiropas starptautiskās sadarbības stratēģiju, Eiropas globālo pieeju sadarbībai pētniecībā un inovācijā. Šajā programmā var piedalīties pētnieki un novatori no visas pasaules, un priekšlikumu sagatavošanā tie var apvienot spēkus ar ES partneriem.

Ukrainas asociēšana pamatprogrammā “Radošā Eiropa”

Samita laikā tika pabeigta arī Ukrainas asociēšana pamatprogrammā “Radošā Eiropa”, kas ir ES programma kultūras un radošo nozaru atbalstam 2021.–2027. gadam. Jaunā programma “Radošā Eiropa” turpina atbalstīt un veicināt kultūras mantojumu, kultūras un radošo nozaru radošumu, internacionalizāciju, profesionalitāti, inovāciju un konkurētspēju. Ukrainas kultūras un radošās organizācijas tagad var piedalīties šajā Eiropas pamatprogrammā, kuras budžets ir 2,44 miljardi eiro, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā ES dalībvalstu subjektiem.

Plašāka informācija

Faktu lapa par ES un Ukrainas attiecībām

ES delegācijas Ukrainā tīmekļa vietne

Eiropas Komisijas Ukrainas atbalsta grupa

ES starptautiskās attiecības aviācijas jomā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 12. oktobris