Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 7. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

ES veido stratēģiskas rezerves ārkārtas situācijām, kas saistītas ar ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolapdraudējumu

The Emergency Response Coordination Centre (ERCC)

Lai uzlabotu ES sagatavotību sabiedrības veselību apdraudošiem riskiem, piemēram, ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem un kodolapdraudējumiem, un iespējas reaģēt uz tiem, Komisija ES civilās aizsardzības mehānisma ietvaros veido reaģēšanas spēju stratēģiskās rezerves. Tas ietver ciešā sadarbībā ar Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādi (HERA) veidotos rescEU stratēģiskos krājumus 540,5 miljonu EUR vērtībā. Šajos krājumos ietilps aprīkojums un zāles, vakcīnas un citi terapijas līdzekļi, lai ārstētu pacientus, kuri nonākuši saskarē ar ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku vai kodolapdraudējumu (chemical, biological, radiological, nuclear — CBRN) radošām vielām, kā arī rescEU dekontaminācijas rezerve, kas nodrošinās dekontaminācijas aprīkojumu un ekspertu reaģēšanas vienības.

Tūlītējs pirmais ES solis ir bijusi rescEU medicīniskās rezerves mobilizēšana, lai iegādātos kālija jodīda tabletes, kas izmantojamas, lai aizsargātu cilvēkus no radiācijas kaitīgās ietekmes. Ukrainai ES civilās aizsardzības mehānisma ietvaros ar Francijas un Spānijas palīdzību jau ir piegādāti gandrīz 3 miljoni kālija jodīda tablešu.

Krīžu pārvaldības komisārs Janezs Lenarčičs saistībā ar to sacīja:

Mēs veicam konkrētus pasākumus, lai palielinātu Eiropas sagatavotību potenciālajiem apdraudējumiem. Mēs veidojam gan dekontaminācijas rezervi, gan jaunus aprīkojuma krājumus ķīmisku, bioloģisku vai kodolkatastrofu situācijām. Es pateicos dalībvalstīm par šiem centieniem. Mūsu mērķis ir iedzīvotāju labā nodrošināt ātras reaģēšanas spējas gadījumam, ja šāda ārkārtas situācija jebkad iestātos.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu pauda: 

Veselības drošība prasa sagatavotību. Gatavība ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem un kodoldraudiem ir mūsu iedzīvotāju drošības un spēcīgas Eiropas veselības savienības būtisks elements. HERA ir mūsu “novērošanas tornis”, kas nepārtraukti atbalsta ES darbības civilās aizsardzības mehānisma ietvaros, lai sniegtu Ukrainai un mūsu dalībvalstīm atbalstu sagatavotības veicināšanai.

Cilvēki var tikt pakļauti CBRN vielu iedarbībai gan netīši izraisītu katastrofu gadījumā (piemēram, noplūde ķīmiskajā rūpnīcā, negadījums kodolelektrostacijā, infekcijas slimības izplatīšanās), gan ar nolūku izraisītu incidentu (piemēram, teroristu uzbrukuma) rezultātā. Gatavība novērst šādu apdraudējumu riskus ir būtiska Eiropas Savienības CBRN ārkārtas situācijām paredzētu krājumu veidošanas stratēģijas daļa. Tāpēc Komisija rescEU ietvaros veido:

  • stratēģiskus rescEU krājumus ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolapdraudējumu ārkārtas situācijām. Kopā ar dalībvalstīm izveidotie krājumi ietvers reaģēšanas aprīkojumu, piemēram, individuālos aizsardzības līdzekļus un konstatēšanas, identifikācijas un uzraudzības aprīkojumu, kā arī zāles, vakcīnas un citus terapijas līdzekļus. Krājumi sniegs būtisku ieguldījumu CBRN ārkārtas situāciju izturētspējas veidošanā ES, jo tajos ietilps aprīkojums un zāles, ar kuru ražošanu krīzes laikā var rasties grūtības vai kas pēkšņi var būt vajadzīgas lielākā apjomā, nekā pieejams valstu rezervēs. Krājumi CBRN ārkārtas situācijām ir pirmais solis ceļā uz labāku spēju veidošanu, lai varētu reaģēt uz negadījumiem kodolelektrostacijās, ārkārtas situācijām ķīmiskajos objektos, teroristu uzbrukumiem vai infekcijas slimības izplatīšanos, kā arī daudzām citām ārkārtas situācijām;
  • rescEU dekontaminācijas rezervi. Tā ietvers gan personālu, gan aprīkojumu CBRN vielu iedarbībā nonākušu cilvēku, infrastruktūras, ēku, transportlīdzekļu vai kritiski svarīga aprīkojuma dekontaminēšanai. Šī rescEU dekontaminācijas rezerve var tikt izmantota pēc skartās dalībvalsts pieprasījuma. Rezervi izveidos un uzturēs Horvātija, Vācija un Spānija, un to 100 % apmērā (sākotnējais budžets ir 66,7 miljoni EUR) finansēs ES.

Vispārīga informācija

Ekstremāli laikapstākļi un jauni apdraudējumi, piemēram, koronavīruss, kā arī CBRN incidenti var pārslogot ES dalībvalstu spēju savstarpēji palīdzēt, it īpaši tad, ja ar viena veida katastrofu vienlaikus saskaras vairākas Eiropas valstis.

Pēc ES civilās aizsardzības mehānisma aktivizēšanas rescEU nodrošina papildu aizsardzību un ātrāku un visaptverošāku reaģēšanu uz katastrofām. Šo rezervi pilnībā finansē ES, un tās izmantošanu kontrolē Eiropas Komisija ciešā sadarbībā ar valsti, kurā rezerve tiek uzturēta. Ārkārtas situācijā rescEU rezerve sniedz palīdzību visām ES dalībvalstīm un mehānismā iesaistītajām valstīm, un to var piešķirt izmantošanai arī ES kaimiņvalstīs.

Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA) tika izveidota, lai stiprinātu Eiropas spēju novērst un atklāt pārrobežu ārkārtas situācijas veselības jomā — neatkarīgi no tā, vai runa ir par dabas vai cilvēka radītiem apdraudējumiem, — un ātri reaģēt uz tām. HERA veic šo uzdevumu, finansējot svarīgāko medicīnisko pretlīdzekļu un aprīkojuma izstrādi, ražošanu un iepirkšanu.

Plašāka informācija

Faktu lapa par rescEU

Faktu lapa par ES civilās aizsardzības mehānismu

Faktu lapa par Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādi (HERA) (europa.eu)

HERA 2022. gada darba plāns (europa.eu)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 7. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā