Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 30. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Intelektuālais īpašums: jauni noteikumi padarīs rūpnieciskos dizainparaugus ātrākus, lētākus un paredzamākus

Studente

Komisija nāk klajā ar pārskatītiem noteikumiem, kas padarīs rūpniecisko dizainparaugu aizsardzību lētāku, ātrāku un paredzamāku visā ES. Rūpnieciskais dizainparaugs ir ražojuma ārējais izskats, ko raksturo tā līnijas, kontūras vai forma. Iesniegtie priekšlikumi pārskatītajai regulai un direktīvai par rūpnieciskajiem dizainparaugiem modernizē esošo Kopienas dizainparaugu regulējumu un paralēlos valstu dizainparaugu režīmus, kas izveidoti un saskaņoti pirms 20 gadiem. Pārskatītie noteikumi palīdzēs vēl vairāk uzlabot apstākļus uzņēmumu inovācijai. Tajā pašā laikā noteikumi ievieš arī līdzsvarotāku pieeju dizainparaugu aizsardzībai. Tas nodrošina, ka dizainu var reproducēt rezerves daļām, dodot patērētājiem lielākas izvēles iespējas attiecībā uz sarežģītu ražojumu, piemēram, automobiļu, remontu.

Abi priekšlikumi:

  • Vienkāršo un racionalizē dizainparauga reģistrācijas procedūru visā ES. Atvieglojot dizainparaugu atspoguļošanu reģistrācijas pieteikumā (piemēram, iesniedzot video datnes) vai apvienojot vairāk nekā vienu dizainparaugu vienā pieteikumā, kā arī samazinot maksu, kas jāmaksā pirmajos desmit aizsardzības gados, jaunie noteikumi padarīs reģistrēto Kopienas dizainparaugu aizsardzību pieejamāku, efektīvāku un cenas ziņā pieejamāku, jo īpaši atsevišķiem dizaineriem un MVU.
  • Saskaņo procedūras un nodrošina papildināmību ar valstu dizaina sistēmām. Jaunā satvara mērķis ir nodrošināt lielāku papildināmību starp ES līmeņa un valstu dizainparaugu aizsardzības noteikumiem, piemēram, attiecībā uz prasībām reģistrēt dizainparaugus vai vienkāršot reģistrētu dizainparaugu atzīšanas par spēkā neesošiem noteikumus. Tas palīdzēs radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem visā Eiropā.
  • Atļauj reproducēt oriģinālus sarežģītu ražojumu remontam. Ieviešot Dizainparaugu direktīvā ES mēroga “remontdarbu klauzulu”, jaunie noteikumi palīdzēs atvērt un palielināt konkurenci rezerves daļu tirgū. Tas ir īpaši svarīgi automobiļu remonta nozarē, kur visās ES valstīs vajadzētu juridiski būt iespējai reproducēt obligāti identiskas automobiļu rezerves daļas, kas jāremontē, lai atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Ierosinātajai “remontdarbu klauzulai” vajadzētu būt tūlītējai juridiskai ietekmei tikai attiecībā uz nākotnes dizainparaugiem, savukārt dizainparaugiem, kam jau piešķirta aizsardzība, būtu jāpaliek spēkā desmit gadu pārejas periodā. 

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

Pēc divdesmit gadiem pašreizējais rūpniecisko dizainparaugu regulējums turpina nodrošināt stingru šāda veida intelektuālā īpašuma aizsardzību. Mūsdienu mērķtiecīgā modernizācija palīdzēs vieglāk aizsargāt produktu rūpnieciskos dizainparaugus. Tajā pašā laikā tas palīdzēs pabeigt vienotā tirgus izveidi attiecībā uz rezerves daļu izmantošanu remontam, ierobežojot dažās dalībvalstīs joprojām piešķirto pārmērīgo aizsardzību.

Vispārīga informācija

Šodien iesniegtie priekšlikumi ir saskaņā ar 2020. gada novembrī pieņemto Intelektuālā īpašuma rīcības plānu, kurā Komisija paziņoja, ka pēc ES preču zīmju tiesību aktu sekmīgas reformas tā pārskatīs ES tiesību aktus par dizainparaugu aizsardzību. Tā pamatā bija minētās sistēmas visaptveroša novērtējuma rezultāti, kas parādīja, ka, lai gan dizainparaugu aizsardzības sistēmas ES kopumā darbojas labi, ir jānovērš trūkumi. Tas izriet arī no ieinteresēto personu, Padomes un Eiropas Parlamenta aicinājumiem Komisijai modernizēt un vēl vairāk saskaņot tiesību aktus par rūpnieciskajiem dizainparaugiem ES.   

Turpmākie pasākumi

Abus priekšlikumus nosūtīs Eiropas Parlamentam un Padomei pieņemšanai saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Kad priekšlikumi būs pieņemti, ES dalībvalstīm direktīvas jaunie noteikumi būs jātransponē savos tiesību aktos divu gadu laikā. Attiecībā uz regulu lielākā daļa grozījumu Kopienas dizainparaugu regulā kļūs piemērojami drīz (trīs mēnešus) pēc tās stāšanās spēkā, bet pārējie būs piemērojami tikai tad, kad būs pieņemti vajadzīgie deleģētie un īstenošanas akti (18 mēnešus pēc stāšanās spēkā).  

Sīkāka informācija

Regulas priekšlikums

Direktīvas priekšlikums

Plašāka informācija par rūpnieciskajiem dizainparaugiem

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 30. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā