Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 24. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Izglītības līmenī dzimumu nevienlīdzība samazinās, taču pētniecībā un inovācijā sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvētas

Sieviešu tiesības

Pēdējo gadu laikā studenšu un augstskolu absolvenšu skaits bakalaura, maģistra un doktorantūras līmenī ir pastāvīgi palielinājies. Tomēr pētniecības un inovācijas jomā sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvētas. Šie ir daži no galvenajiem konstatējumiem Eiropas Komisijas 2021. gada ziņojumā “She Figures”, kurā kopš 2003. gada tiek uzraudzīts progress virzībā uz dzimumu līdztiesību pētniecībā un inovācijā Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela atzinīgi novērtēja šā gada ziņojumu un sacīja: 

Jaunākajā “She Figures” ziņojumā uzsvērts, ka Eiropas ekonomika, laboratorijas un akadēmiskās aprindas jau ir atkarīgas no sievietēm. Tomēr tas arī liecina, ka mums ir jādara vēl vairāk, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, jo īpaši lai iedvesmotu meitenes veidot karjeru STEM jomā. Nav šaubu, ka Eiropai vajadzīgs sieviešu radošums un uzņēmējdarbības potenciāls, lai veidotu ilgtspējīgāku, zaļāku un digitālāku nākotni.

2021. gada “She Figures” izdevumā ir uzsvērts, ka vidēji bakalaura un maģistra līmenī sieviešu ir vairāk nekā vīriešu studentu (54 %) un absolventu (59 %), un doktorantūras līmenī (48 %) gandrīz panākts dzimumu līdzsvars. Tomēr joprojām vērojamas atšķirības starp studiju jomām. Piemēram, joprojām mazāk nekā ceturtā daļa doktorantūras absolventu IKT jomā (22 %) ir sievietes, savukārt veselības un aprūpes, labklājības un izglītības jomā sieviešu ir 60 % vai vairāk (attiecīgi 60 % un 67 %).

Turklāt tikai aptuveni viena trešdaļa ( (33 %) no pētniekiem ir sievietes. Augstākajā akadēmiskajā līmenī sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvētas un ieņem aptuveni ceturto daļu pilna laika profesora amatu (26 %). Sievietes arī retāk tiek nodarbinātas kā zinātnieces un inženieres (41 %), un viņas nav pietiekami pārstāvētas kā pašnodarbinātas profesionāles zinātnē, inženierzinātnēs un IKT profesijās (25 %).

Konteksts

“She Figures” ir trīsgadu pētījums, kurā tiek uzraudzīta dzimumu līdztiesība pētniecībā un inovācijā. Pirmo reizi publicēts 2003. gadā, tas seko pētnieku – sieviešu un vīriešu – ceļam, sākot no studiju un absolvēšanas brīža, skatoties uz viņu dalību darba tirgū kā pētniekiem un viņu darba apstākļiem, karjeras izaugsmi un līdzdalību amatos, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu, un pētniecības un inovācijas rezultātiem (tostarp izgudrošanu). Datu vākšanā piedalās statistikas korespondenti no ES dalībvalstīm un asociētajām valstīm.

Vairāku ES politikas virzienu un finansēšanas programmu mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību pētniecībā un inovācijā. Komisijas 2020. gada paziņojums par jaunu Eiropas Pētniecības telpu atjaunoja apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu pētniecībā, paplašinot esošās prioritātes un iniciatīvas.

Turklāt pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa” ir pastiprinājusi atbalstu dzimumu līdztiesībai pētniecībā un inovācijā, veicot šādus pasākumus:

  • jauns atbilstības kritērijs pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” finansējumam, nosakot publiskām struktūrām, pētniecības organizācijām un augstākās izglītības iestādēm pienākumu izstrādāt dzimumu līdztiesības plānu;
  • dzimumu dimensijas integrēšana pētniecības un inovācijas saturā kā standarta prasība visā programmā;
  • finansējums darbībām, ar kurām atbalsta dzimumu līdztiesības plānu izstrādi ES dalībvalstīs un asociētajās valstīs un Eiropas Pētniecības telpas politikas programmas īstenošanu;
  • pasākumi un darbības dzimumu līdztiesības veicināšanai Eiropas Inovācijas padomē; kā arī
  • spēcīga dzimumu līdzsvara veicināšana pētniecības komandās.

Eiropas Komisija ir arī apstiprinājusi Ļubļanas deklarāciju par dzimumu līdztiesību pētniecībā un inovācijā.

Sīkāka informācija

Dzimumu līdztiesība pētniecībā un inovācijā

2021. gada ziņojumā “She Figures”

Infografika: “She Figures” (2021)

Interaktīva tīmekļa vietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 24. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā