Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 23. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Izsludināts “Erasmus+” 2023. gada uzaicinājums: 4,2 miljardi eiro mobilitātes un sadarbības atbalstam izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā

“Erasmus” 35 gadi

Šodien Komisija publicēja 2023. gada uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus programmai “Erasmus +”. Programma “Erasmus+”, kuras gada budžets ir 4,2 miljardi eiro, palielinās atbalstu iekļaušanai, aktīvam pilsoniskumam un demokrātiskai līdzdalībai, kā arī zaļajai un digitālajai pārveidei ES un starptautiskā mērogā.

Tā kā “Erasmus+” galvenā īpašība ir mobilitāte, nākamgad programma turpinās atbalstīt skolēnu, augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) studentu, pieaugušo, neformālās izglītības programmās iesaistīto jauniešu, pedagogu un personāla pārvietošanos pāri robežām un Eiropas izglītības un apmācības pieredzi. No 2023. gada programmā būs jauna darbība sporta treneru atbalstam, piedaloties mobilitātes projektos, paplašinot Eiropas mēroga sadarbības iespējas un tieši iesaistot vietējās tautas sporta organizācijas un to personālu.

Programma risinās problēmas, kuras mēs paredzam 2023. gadā, sniedzot jēgpilnu atbalstu izglītojamajiem un izglītības darbiniekiem, kas bēg no kara Ukrainā, turpinot centienus izveidot iekļaujošāku programmu, un balstoties uz Eiropas Jaunatnes gada mantojumu.

“Erasmus+” atbalsts ir vērsts uz aktivitātēm, kas iekļaujas programmas prioritātēs skolu, augstākās un pieaugušo izglītības, PIA, kā arī jaunatnes un sporta jomās. Pamatojoties uz atklātiem uzaicinājumiem iesniegt projektu pieteikumus, jebkura publiska vai privāta struktūra, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, var pieteikties finansējumam, izmantojot programmas “Erasmus+” valstu aģentūras, kas atrodas visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs, un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru.

Visa programma “Erasmus+” ir vērsta uz četrām galvenajām prioritātēm, tostarp iekļaušanu un daudzveidību. Šīs prioritātes centrā ir organizācijas un dalībnieki, kuriem ir mazāk iespēju. Tāpēc programmā joprojām tiek atbalstīti dalībnieku iekļaušanas mehānismi un atvēlēti resursi, lai novērstu jebkādus šķēršļus viņu dalībai.

Arī 2023. gadā pēc Eiropas Jaunatnes gada programma turpinās nodrošināt, ka jauniešu viedoklis tiek sadzirdēts Eiropas Savienībā un ārpus tās, jo īpaši palielinot ar “Erasmus+” finansēto jaunatnes pasākumu skaitu. Papildus tam, ka programma visās dažādajās izglītības nozarēs veicina projektus, kuru mērķis ir atbalstīt zaļo pārkārtošanos, tā turpina censties panākt oglekļneitralitāti, veicinot ilgtspējīgus transporta veidus un videi nekaitīgāku rīcību.

Turklāt programma turpinās atbalstīt jaunatnes dimensiju esošajās iniciatīvās un politikā. Tajā pašā laikā projekti un darbības saskaņā ar 2023. gada “Erasmus+” uzaicinājumu arī turpmāk veicinās ES apņemšanos pilnveidot prasmes un pārkvalificēties, tādējādi sniedzot vērtīgu ieguldījumu priekšlikumā padarīt 2023. gadu par Eiropas Prasmju gadu.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Mēs visi esam priecīgi redzēt, ka “Erasmus+” turpina attīstīties un katru gadu uzrunā vairāk izglītojamo un darbinieku. 2023. gadā mēs ceram sasniegt pirmspandēmijas mobilitātes līmeni visā Eiropas Savienībā un ārpus tās. Pirmo reizi programmas vēsturē tā atbalstīs treneru un personāla mobilitāti sporta jomā, tuvinot mūs aktīvākai Eiropai.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela:

Programmai “Erasmus+” ir sena tradīcija veicināt izpratni un solidaritāti starp cilvēkiem no visām valstīm un dažādu izcelsmi. Tā iedvesmoja iekļautību un iesaistīja dalībniekus, kuriem ir mazāk iespēju, un turpinās tāpat. Ar jauno uzaicinājumu esmu īpaši lepns, ka mēs pavērīsim regulārus un jaunus pasākumus izglītojamajiem, izglītības darbiniekiem, iestādēm un organizācijām, kuras ietekmē karš Ukrainā.

Vispārīga informācija

Pirms 35 gadiem izveidotā programma “Erasmus+” ir viena no simboliskajām ES programmām, un līdz šim programmā ir piedalījušies gandrīz 13 miljoni cilvēku. Tā kā programmai “Erasmus+” laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir pieejams kopējais budžets 26,2 miljardu eiro apmērā, ko papildina aptuveni 2,2 miljardi eiro no ES ārējiem instrumentiem, ir paredzēts, ka programma atbalstīs vēl vairāk dalībnieku un ideju Eiropā un ārpus tās.

Pēc 2023. gada darba programmas pieņemšanas Komisija izsludināja uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2023. gada programmu “Erasmus+”.

Sīkāka informācija

2023. gada darba programma

2023. gada “Erasmus+” uzaicinājums iesniegt piedāvājumus

2023. gada programmas “Erasmus+” vadlīnijas

Faktu lapa par jauno programmu “Erasmus+” (2021-2027)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 23. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā