Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 30. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Jaunais Eiropas “Bauhaus” — atbalsts pilsētām un iedzīvotājiem vietējo iniciatīvu īstenošanai

Bauhaus

Šodien Komisija izsludināja trīs jaunus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kas jauno Eiropas “Bauhaus” ļaus īstenot uz vietas. Atbalsts ir paredzēts tieši iedzīvotājiem un lielām un mazām pilsētām, lai jaunā Eiropas “Bauhaus” projektus plaši iedzīvinātu vietējā sabiedrībā. 

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Iedzīvotāji ir galvenais spēks, kas virza ilgtspējīgāku, iekļaujošāku un skaistāku dzīvesvietu un dzīvesstilu veidošanos. Abi Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta publicētie uzaicinājumi atbalsta pilnvērtīgu sabiedrības iesaistīšanos inovatīvu un sadarbīgu vietējo iniciatīvu modeļu izstrādē, piedāvājot tiem īpaši pielāgotas iespējas. Jauno Eiropas “Bauhaus” veido katrs iedzīvotājs, un tas paredzēts visiem iedzīvotājiem.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira:

Kohēzijas politika ir ideāls instruments, kas ļauj atbalstīt mazpilsētu un tādu pilsētu, kurās dzīvo līdz 100 000 cilvēku, pašvaldību centienus kopā ar pilsētas iedzīvotājiem izstrādāt vietējus jaunā Eiropas “Bauhaus” projektus. Izsludinot šo pirmo īpašo jaunā Eiropas “Bauhaus” uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kohēzijas politikas satvarā, mēs piedāvājam tehniskās spējas, kuras vajadzīgas augstvērtīgiem starpdisciplināriem projektiem, kas ilgtspēju, estētiku un iekļaujošumu pietuvina vietējiem iedzīvotājiem, un ceram, ka nākotnē tas iedvesmos vēl daudzus šādus projektus.

Pirmajā un otrajā uzaicinājumā, ko izsludinājis Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT), galvenā uzmanība pievērsta pilsoniskās līdzdalības pasākumiem un sabiedrisko vietu līdzveidošanai kopā ar iedzīvotājiem.

EIT kopienas uzaicinājums “Aicinājums uz pilsonisko līdzdalību” aicina iedzīvotājus apzināt attiecīgās jaunā Eiropas “Bauhaus” problēmas savā pilsētā un sadarboties risinājumu līdzveidošanā. Projekti palīdzēs iedzīvotājiem veidot ilgtspējīgākus ieradumus, ļaus izstrādāt jaunus produktus, pakalpojumus un risinājumus un palīdzēs sabiedrības locekļiem kļūt par pārmaiņu veicinātājiem.

Uzaicinājums “Publiskās telpas līdzveidošana” atbalstīs projektus, kas rod inovatīvus risinājumus jaunā Eiropas “Bauhaus” garā. Vietējie dalībnieki tiek aicināti projektos paust iedvesmojošas, skaistas un ilgtspējīgas idejas, kas ļaus pārveidot sabiedriskās vietas pilsētās un pilsētu un lauku apvidos, radot jaunus risinājumus pārvērtībām. Abu EIT uzaicinājumu priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 29. maijs, plkst. 23.59 (pēc Centrāleiropas laika).

Trešais un pēdējais uzaicinājums “Atbalsts jaunā Eiropas “Bauhaus” vietējām iniciatīvām” sniedz tehnisku palīdzību mazām un vidējām pašvaldībām, kurām nav vajadzīgo spēju vai bagātīgas zinātības, lai jaunā Eiropas “Bauhaus” projekta idejas pārvērstu realitātē. Uzaicinājumā tiks atlasītas 20 konkrētai vietai pielāgotu projektu koncepcijas, un starpdisciplīnāra ekspertu grupa sniegs vietējiem apstākļiem pielāgotu atbalstu šo koncepciju pilnveidei atbilstīgi jaunajam Eiropas “Bauhaus” un Zaļā kursa mērķiem. Tādējādi kohēzijas politikas atbalsts ir paredzēts, lai palīdzētu ieviest vietējiem apstākļiem pielāgotu pieeju jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvām reģionālā un vietējā līmenī un lai dalībvalstu publiskās iestādes rosinātu vairāk iesaistīties jaunā Eiropas “Bauhaus” projektu uzsākšanā valsts līmenī.

Šajā procesā gūtās zināšanas un atziņas tiks iestrādātas instrumentu kopumā, kurš paredzēts citām pašvaldībām, kā arī plašākai sabiedrībai, kas interesējas par jaunu jaunā Eiropas “Bauhaus” projektu izstrādi vai esošo projektu atkārtošanu uz vietas. Tehnisko palīdzību pašvaldībām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Tas var izpausties kā īpaši pielāgota metodoloģiska, tehniska, regulatīva, finansiāla un sociālekonomiska zinātība, ko uz vietas nodrošina ekspertu grupa un kas palīdzēs pašvaldībām pilnveidot projektu koncepcijas, vai arī kā instrumentu kopums, kurš paredzēts nākamajiem projektu īpašniekiem. Priekšlikumu var iesniegt līdz 2022. gada 23. maijam, plkst. 17.00 (pēc Centrāleiropas laika).

Vispārīga informācija

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir palīdzēt Eiropas zaļo kursu īstenot, apvienojot dizainu, ilgtspēju, piekļūstamību, pieejamību cenas ziņā un investīcijas.

Kopš Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 2020. gada runā par stāvokli Savienībā izziņoja jauno Eiropas “Bauhaus”, tā veidošanā iesaistījušies tūkstošiem cilvēku un organizāciju visā Eiropā un aiz tās robežām.

Plašāka informācija 

Pilsoniskās līdzdalības pasākumi — uzaicinājuma tīmekļvietne

Publiskās telpas līdzveidošana — uzaicinājuma tīmekļvietne 

Atbalsts jaunā Eiropas “Bauhaus” vietējām iniciatīvām — uzaicinājuma tīmekļvietne

Jaunā Eiropas “Bauhaus” tīmekļvietne

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Faktu lapa par EIT kopienas jaunā Eiropas “Bauhaus” darbībām 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 30. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā