Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 16. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Jaunais Eiropas “Bauhaus” — darbību sāk spēju veidošanas programma Ukrainas atjaunošanai

Bauhaus

Šodien Komisija partnerībā ar Ukrainas organizācijām sāk Jaunā Eiropas “Bauhaus” spēju veidošanas programmu Ukrainas atjaunošanai. Šī partnerība tapusi pēc Kolēģijas un Ukrainas valdības 2. februāra sanāksmes Kijivā, ES un Ukrainas samita 3. februārī un komisāra Virgīnija Sinkēviča vizītes Kijivā 16. un 17. februārī, kurā tika pārrunāta sadarbība un palīdzība Ukrainas ilgtspējīgai atjaunošanai un iniciatīva “Phoenix”.

Programma tiks oficiāli sākta augsta līmeņa pasākumā šodien pēcpusdienā, piedaloties komisāram Virgīnijam Sinkēvičam. Spēju veidošanas iniciatīvas mērķis ir sniegt gan iedvesmu, gan praktisku palīdzību pašvaldībām, kas iesaistītas Ukrainas atjaunošanā. Programmu sadarbībā ar pārējiem partneriem organizē Ukrainas partneri “Ro3kvit”, “ReThink”, Pilsētas mēru pakts Austrumu partnerības valstīm un Eiropas Arhitektu padome. Pasākumā ar video vēstījumu piedalīsies arī Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un komisāres Marija Gabriela un Elīza Ferreira.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena“Mēs atjaunosim Ukrainu. Tas ir mūsu pienākums, un mēs to paveiksim. Ukraina saskaņā ar tās vajadzībām būtu jāatjauno Jaunā Eiropas “Bauhaus” garā. Procesā piedalās pilsētplānotāji, arhitekti un inženieri, kurus iedvesmo Jaunā Eiropas “Bauhaus” koncepcija. Mūsu vīzija ir nomainīt kara postu pret iespējām veidot pievilcīgu un veselīgu nākotni Ukrainai.”

Ukrainas pašvaldību pamatvajadzību apmierināšana

Lai risinātu Ukrainas pašvaldību (hromadu) vajadzības, no aprīļa tiks rīkoti vairāki tīmekļsemināri. Pirmais tīmekļseminārs paredzēts, lai noteiktu spēju veidošanas politisko satvaru un iepazīstinātu ar trim moduļiem, kas saistīti ar vairākiem atjaunošanas aspektiem.

  • Ar 1. moduli tiks noteikti iespējamie sadarbības modeļi starp dažādiem pašvaldību rekonstrukcijā iesaistītajiem dalībniekiem un veidi, kā nodrošināt procesam iekļaujošu raksturu. Tajā jo īpaši tiks pētīta paraugprakse resursu novērtēšanā un sadalē, līdzdalības instrumenti un finansēšanas iespējas.
  • 2. modulī tiks uzsvērtas ilgtspējīgas un iekļaujošas atjaunošanas iespējas Ukrainā. Tas iepazīstinās ar iespējām pēckara attīstības stratēģijā iekļaut apritīguma principus, izpētot iespējas attiecībā uz viediem sadales tīkliem, autonomu enerģiju un materiālu ķīmisku/fizisku atgūstamību.
  • 3. modulī tiks aplūkota mājokļu pieejamības problēma un vispārējais mājokļu piedāvājums Ukrainā. Tajā tiks pētīti dažādi ar mājokļiem saistītu risinājumu modeļi un pašvaldību iespējamā loma mājokļu pārvaldībā, kā arī saikne starp mājokļu un citām nozarēm, piemēram, sociālo drošību un pilsētplānošanu.

Pēc pirmajiem trim moduļiem Komisija kopā ar Ukrainas partneriem ar Jaunā Eiropas “Bauhaus” kopienas atbalstu analizēs turpmākās vajadzības un izstrādās darbības, lai palīdzētu atjaunot Ukrainu.

Priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena:

Mēs atjaunosim Ukrainu. Tas ir mūsu pienākums, un mēs to paveiksim. Ukraina saskaņā ar tās vajadzībām būtu jāatjauno Jaunā Eiropas “Bauhaus” garā. Procesā piedalās pilsētplānotāji, arhitekti un inženieri, kurus iedvesmo Jaunā Eiropas “Bauhaus” koncepcija. Mūsu vīzija ir nomainīt kara postu pret iespējām veidot skaistu un veselīgu nākotni Ukrainai.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs:

Mūsu kopīgais mērķis ir atjaunot labāk, nekā bija. Rekonstrukcijai jābūt ne tikai zaļai un energoefektīvai, bet arī jāpievēršas atkritumu un ūdens resursu apsaimniekošanai. Mēs sākam ar trim pirmajiem moduļiem un ceram, ka tiem sekos vēl citi un ka mēs izveidosim ciešu sadarbību arī ar Ukrainas un ES arhitektiem, lai panāktu reālas pārmaiņas uz vietas.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira:

Jaunais Eiropas “Bauhaus” sagatavo ceļu Eiropas zaļajam kursam. Mēs vēlamies uzlabot dzīves kvalitāti pilsētās un lauku apvidos gan Eiropā, gan ārpus tās robežām. Jaunais Eiropas “Bauhaus” var rādīt virzienu Ukrainas atjaunošanā. Viens no Jaunā Eiropas “Bauhaus” galvenajiem principiem ir cilvēku izvirzīšana pirmajā vietā. Ukraiņi ir izrādījuši ievērojamu noturību un vienotību. Valsts atjaunošana nozīmē arī vietējās sabiedrības atjaunošanu, nodrošinot iekļaujošu procesu, kas palīdz noturēt šo spēcīgo sociālo kohēziju.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela:

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir mūsu klimata programmas — Eiropas zaļā kursa — centrālais elements. Tas veicina ilgtspējīgu, iekļaujošu un pievilcīgu nākotni Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Ukrainā mēs īstenosim projektus, kuri aizsargā mūsu planētu, taupa enerģiju un ļauj cilvēkiem justies labi.

Konteksts

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2020. gada runā par stāvokli Savienībā izsludinātais vides, ekonomikas un kultūras projekts. Projekts koncentrējas uz kopienas veidošanu un augšupējām pieejām Eiropas zaļā kursa īstenošanā, veicinot pievilcīgas, ilgtspējīgas un iekļaujošas vietas, produktus un pakalpojumus.

Divu gadu laikā pēc projekta darbības uzsākšanas tas ir kļuvis par kustību, ko veido aktīva un augoša kopiena, kurā nu jau ir vairāk nekā 1000 dalībnieku no dažādām nozarēm (piemēram, izglītība, būvniecība, mode), kas darbojas visās ES dalībvalstīs un citur pasaulē.

Kopš Krievijas agresīvā iebrukuma Ukrainā Jaunā Eiropas “Bauhaus” kopiena ir apliecinājusi gatavību atbalstīt ukraiņus, savā pieejā konstanti cenšoties, cik vien iespējams, apvienot ārkārtas pasākumus ar valsts ilgtermiņa vajadzībām.

Visas Jaunā Eiropas “Bauhaus” darbības Ukrainā tiek cieši saskaņotas darba grupā ar kolēģiem no Ukrainas, Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorātu (NEAR), ES delegāciju Ukrainā un Pilsētas mēru paktu Austrumu partnerības valstīm. Jaunais Eiropas “Bauhaus” arī cieši sadarbojas ar vairākiem Ukrainas partneriem, piemēram, NVO “Ro3kvit”, “ReThink”, un Eiropas Arhitektu padomi.

Vairāk informācijas

Ievads par spēju veidošanu rekonstrukcijai

Spēju veidošanas programmas ievada modulis

Pasākumam tiešsaistē varēs sekot šeit.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 16. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā