Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 7. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Jaunais Eiropas “Bauhaus”: Komisija atklāj “Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratoriju” ar jauniem projektiem un izsludina draudzības aicinājumu

Bauhaus

Komisija šodien atklāj “Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratoriju”: domdarbnīcu, kas ar konkrētiem un taustāmiem projektiem īstenos Jauno Eiropas “Bauhaus”. Vienojot iniciatīvas augošo kopienu un palīdzot dalīties ar idejām, tā virzīs estētiskas, ilgtspējīgas un iekļaujošas pārmaiņas vietējā līmenī.

“Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorijas” darbība sākas ar Jaunā Eiropas “Bauhaus” draudzības aicinājumu nolūkā tiešāk iesaistīt Jaunajā Eiropas “Bauhaus” uzņēmumus un publiskā sektora dalībniekus, piemēram, reģionus, ciematus un pilsētas.

Šodien uzsāktie “Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorijas” projekti ir Jaunā Eiropas “Bauhaus” zīmolveides rīku izstrāde, darbs pie tiesiskā regulējuma nosacījumiem un apsekojums būvniecības uzņēmumiem, arhitektiem, pilsētplānotājiem un citiem dalībniekiem nolūkā apzināt šķēršļus, kas traucē īstenot Jaunā Eiropas “Bauhaus” projektus būvniecības un mājokļu nozarē.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela: 

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir augoša kustība, kas vieno cilvēkus tādās jomās kā kultūra, izglītība, māksla, zinātne un arhitektūra, un tā ir iespēja dalīties ar inovatīvām idejām un sākt estētiskus, ilgtspējīgus un iekļaujošus projektus, kas uzlabos mūsu ikdienas dzīvi. “Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorija” ir centrāla tikšanās vieta, kas nodrošinās vēl lielāku vienotību. Tā palīdzēs veidot pamatu reālākām pārmaiņām uz vietas.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira

“Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorija” ir lieliska iespēja praksē īstenot Jaunā Eiropas “Bauhaus” koncepciju un iesaistīt plašu ieinteresēto personu loku, kas palīdzēs izstrādāt praktisku un daudzsološu pienesumu iniciatīvai. Aicinu iesaistīties augošajā Jaunā Eiropas “Bauhaus” kopienā, jo īpaši aicinu reģionus, pašvaldības un citus publiskā sektora dalībniekus kļūt par Jaunā Eiropas “Bauhaus” dalībniekiem un sadarboties ar mums, lai nodrošinātu Eiropas reģionu un pilsētu kopienu labklājību.

Komisija šodien arī paziņos uzvarētāju starptautiskā arhitektūras konkursā par jaunu ēku Seviļā, Spānijā. Tur tiks būvēta jauna Komisijas Kopīgā pētniecības centra ēka, kurā darbosies 400 pētnieku. Tas ir pirmais šāda veida konkurss, kas nepastarpināti saistīts ar Jauno Eiropas “Bauhaus”. Jaunā ēka būs piemērs tam, kā nodrošināt pilsētvides un sociālo savienojamību, labklājību darba vidē, kā arī gādāt par vietēju un globālu ekoloģiju un nākotnes ekonomiku. Uzvarējušais priekšlikums tiks paziņots šajā vietnē aptuveni plkst. 12.50 (pēc Centrāleiropas laika).

Kopienas paplašināšana un pārmaiņu virzīšana uz vietas

Jaunā Eiropas “Bauhaus” draudzības aicinājums ir atbilde uz publiskā sektora struktūru (piemēram, pašvaldību), politisko organizāciju un uzņēmumu prasību strukturētākā veidā iesaistīties Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvā. No šodienas tas ir atvērts struktūrām, kas apņemas ievērot Jaunā Eiropas “Bauhaus” vērtības – ilgtspēju, estētiku un iekļautību. Jaunie dalībnieki pievienosies esošajai kopienai, kurā ir vairāk nekā 450 dalībnieku: oficiālie partneri, augsta līmeņa apaļā galda locekļi, valstu valdību kontaktpunkti un Jaunā Eiropas “Bauhaus” konkursu uzvarētāji un finālisti.

Kopā ar šo kopienu “Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorija” darbosies kā inkubators, kas vienos cilvēkus un ļaus mācīties vienam no otra pieredzes. Šodien tiek uzsākti vairāki “Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorijas” projekti.

  • “Zīmolveides stratēģijas” projekts, kurā eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvji un ilgtspējas, iekļautības un estētikas jomas speciālisti tiek aicināti palīdzēt veidot ceļrādi un novērtēšanas satvarus, kas palīdzēs nodrošināt projektu atbilstību Jaunā Eiropas “Bauhaus” vērtībām.
  • “Analīzes un eksperimentu” projekts, kas pētīs, kā tiesiskais regulējums vietējā un Eiropas līmenī var atbalstīt Jaunā Eiropas “Bauhaus” projektu izstrādi. Patlaban līdz 2022. gada 30. jūnijam ir pieejama aptauja par grūtībām un iespējām, ar kurām saskaras praktiķi.
  • Divi “inovatīvās finansēšanas” projekti: viens projekts ir vērsts uz kolektīvo finansēšanu un publisko finansējumu, otrs – uz kopīgu filantropisku finansējumu. Šajos projektos tiks pētīti inovatīvi finansēšanas risinājumi Jaunā Eiropas “Bauhaus” projektiem. Ikviens, kas interesējas par inovatīvo finansēšanu, tiek aicināts iesaistīties, daloties pārdomās un pieredzē.

Šie projekti papildina jau notiekošo darbu nolūkā veicināt mācību vietu pārveidi, kā arī trīs aicinājumus atbalstīt iedzīvotājus, lielas un mazas pilsētas, lai Jaunā Eiropas “Bauhaus” projektu plaši iedzīvinātu vietējā sabiedrībā.

No šodienas “Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorijas” tīmekļvietnē tiks sniegta plašāka informācija par trim sabiedrības virzītiem “Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorijas” projektiem:

Vispārīga informācija

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir palīdzēt Eiropas zaļo kursu īstenot, apvienojot dizainu, ilgtspēju, piekļūstamību, pieejamību cenas ziņā un investīcijas.

Kopš Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 2020. gada runā par stāvokli Savienībā izziņoja jauno Eiropas “Bauhaus”, tā veidošanā iesaistījušies tūkstošiem cilvēku un organizāciju visā Eiropā un aiz tās robežām.

Plašāka informācija

“Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorijas” tīmekļvietne

Jaunā Eiropas “Bauhaus” tīmekļvietne 

Kopīgā pētniecības centra ēkas Seviļā projekta izstrāde: Komisija paziņo starptautiskā konkursa uzvarētāju (embargo līdz 2022. gada 7. aprīlim, plkst. 13.00)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 7. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā