Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 6. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Jaunais Eiropas “Bauhaus”: pieteikšanās uz 2023. gada balvām sākusies!

Bauhaus

No šodienas Komisija izsludina pieteikumus jaunā Eiropas “Bauhaus” 2023. gada balvai. Pēc pēdējiem diviem veiksmīgajiem konkursiem, kuros saņemti vairāk nekā 3000 pieteikumu no visām ES dalībvalstīm, 2023. gada konkursā tiks apbalvotas 15 parauginiciatīvas, kas sasaista ilgtspēju, estētiku un iekļautību – trīs jaunā Eiropas “Bauhaus” pamatvērtības. Saistībā ar Eiropas Prasmju gadu šā gada konkursā galvenā uzmanība tiks pievērsta izglītībai un mācībām. Pirmo reizi mēs arī pieņemsim pieteikumus par projektiem un iecerēm Rietumbalkānu valstīs. Tāpat kā pagājušajā gadā, tiks piešķirtas īpašas balvas cilvēkiem, kas ir jaunāki par 30 gadiem. Pieteikumus var iesniegt līdz 2023. gada 31. janvāra plkst. 19.00 (pēc Centrāleiropas laika).

2023. gada balvas tiks pasniegtas par esošajiem projektiem, kā arī par jauno talantu izstrādātām koncepcijām četrās kategorijās:

  • “Atjaunot saikni ar dabu”,
  • “Atgūt piederības sajūtu”,
  • “Priekšroku dot vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk”,
  • “Industriālajā ekosistēmā ieviest ilgtermiņa aprites cikla domāšanu”.

Katrā kategorijā pieteikuma iesniedzēji var izvēlēties trīs paralēlas konkursa sadaļas:

  • A sadaļa – “Jaunā Eiropas “Bauhaus” čempioni” – būs veltīta esošiem un pabeigtiem projektiem ar skaidriem un pozitīviem rezultātiem;
  • B sadaļa – “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” – būs veltīta koncepcijām, kuru autori ir jaunie talanti vecumā līdz 30 gadiem. Koncepcijas var būt dažādos izstrādes posmos, sākot no idejām agrīnā stadijā līdz prototipa līmenim;
  • C sadaļa – “Jaunā Eiropas “Bauhaus” izglītības čempioni” – būs veltīta iniciatīvām, kuru uzmanības centrā ir izglītība un mācīšanās. Konkursā var pieteikt gan pabeigtus projektus, gan iniciatīvas ar minimālu gatavības līmeni.

2023. gada balvas tiks piešķirtas 15 uzvarētājiem, kuri saņems naudas balvas līdz pat 30 000 eiro apmērā, kā arī komunikācijas paketi, kas viņiem palīdzēs pilnveidot un popularizēt savus projektus un koncepcijas.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikuma iesniedzēju valstspiederībai un izcelsmei nav nozīmes, jo galvenais nosacījums ir, ka to koncepcijas un projekti tiek īstenoti ES vai Rietumbalkānu valstīs. Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot jaunā Eiropas “Bauhaus” oficiālo balvu tīmekļvietni.

Visa informācija par pieteikšanās procesu ir iekļauta pieteikuma iesniedzēju rokasgrāmatā, kas pieejama visās ES un Rietumbalkānu valodās.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela:

Priecājos, ka jaunā Eiropas “Bauhaus” balvas tiek piešķirtas jau trešo gadu pēc kārtas. Ir svarīgi izcelt inovatīvus projektus, kas parāda, ko Eiropas zaļais kurss var sasniegt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas vārdā. Spēcīgais uzsvars uz izglītību un mācīšanos stiprinās mūsu darbu, kas Eiropas Prasmju gadā vērsts uz darba ņēmēju pārkvalificēšanu un kvalifikācijas celšanu ar mērķi sagatavoties zaļās pārkārtošanās izaicinājumam.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira:

Apliecinot mūsu atzinību par apbrīnojamo enerģiju, kas mobilizēta mūsu sabiedrībā, lai rastu ilgtspējīgus, skaistus un iekļaujošus risinājumus, ar 2023. gada balvām tiks izcelti iedvesmojoši Jaunā Eiropas “Bauhaus” projekti un koncepcijas Eiropā. Pilsētu un reģionu reālai pārveidei un noturīgākas sabiedrības veidošanai ir nepieciešami mācīšanās un izglītības piemēri jaunā Eiropas “Bauhaus” garā, un Eiropas Prasmju gadā es ar nepacietību gaidu pieteikumus visās šajās konkursa sadaļās.

Vispārīga informācija

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir radoša un starpdisciplināra iniciatīva, kas Eiropas zaļo kursu savieno ar mūsu dzīves telpu un pieredzi. Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīva aicina visus eiropiešus kopīgi iedomāties un veidot ilgtspējīgu un iekļaujošu nākotni, kas priecē mūsu acis, prātus un dvēseles.

Kopš Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 2020. gada runā par stāvokli Savienībā izziņoja jauno Eiropas “Bauhaus”, tā veidošanā ir iesaistījušies tūkstošiem cilvēku un organizāciju visā Eiropā un aiz tās robežām.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes

Pieteikumu iesniedzēju rokasgrāmata visās ES un Rietumbalkānu valodās

Balvām veltīta tīmekļvietne

Jaunā Eiropas “Bauhaus” tīmekļvietne

Komisijas paziņojums par jauno Eiropas “Bauhaus”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 6. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā