Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 20. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Jaunais Eiropas “Bauhaus” — uzaicinājums iesniegt projektus, lai palīdzētu atjaunot Ukrainu un veicinātu ilgtspējīgas būvniecības prasmes Eiropā

Bauhaus

Komisija aicina iesniegt priekšlikumus trim projektiem — diviem projektiem Ukrainas rekonstrukcijai un vienam — ilgtspējīgas būvniecības prasmju attīstīšanai. Aicinājumi atjaunot Ukrainu ir daļa no iniciatīvas “Fēnikss”, par kuru februārī paziņoja komisārs Virgīnijs Sinkēvičs, un tos finansē no programmas “LIFE”. Iniciatīvas “Fēnikss” mērķis ir attīstīt un nodot Ukrainas pilsētu rīcībā visprogresīvākās Jaunā Eiropas “Bauhaus” (JEB) kopienas zināšanas par cenas ziņā pieejamu un ilgtspējīgu rekonstrukciju. Iniciatīva arī savieno Ukrainas pilsētas ar līdzīgi domājošām pilsētām ES, lai apmainītos ar pieredzi par to virzību uz klimatneitralitāti un lielāku energoefektivitāti.

Atbalsts Ukrainas pilsētām to rekonstrukcijā

Divi “LIFE” projekti palīdzēs pilsētām apzināt un īstenot holistisku, ilgtspējīgu pieeju pilsētplānošanai, tostarp inovatīvus, efektīvus risinājumus un atbalstu iznīcinātās vai bojātās infrastruktūras ātrai atjaunošanai.

Galvenā uzmanība tajos tiks pievērsta ilgtspējīgai un apritīgai rekonstrukcijai vai būvniecībai, tostarp atkritumu apsaimniekošanai, bojājumu un iznīcināšanas rezultātā radušos gruvešu atkārtotai izmantošanai vai bīstamo atkritumu apsaimniekošanai. Tie aptvers arī ūdens attīrīšanu, tostarp dekontamināciju. Projektu pamatā būs kartējumi un stratēģijas, ko iepriekš finansēja no Eiropas fondiem. 

Ilgtspējīgas būvniecības prasmju veicināšana

Vienlaikus cits “LIFE” projekts sniegs ieguldījumu Jaunā Eiropas “Bauhaus” akadēmijas darbā, kura mērķis ir attīstīt, veicināt un uzlabot ilgtspējīgas būvniecības prasmes.

Projekts palīdzēs kartēt prasmju apguves iniciatīvas būvniecības ekosistēmas ilgtspējas jomā, galveno uzmanību pievēršot biobāzētiem materiāliem un apritīgumam; izmēģināt pilotprojektus par ilgtspējīgu materiālu izmantošanu būvniecībā (koncentrējoties uz koksni un citiem biomateriāliem) un veicināt prasmju apmaiņas iniciatīvas.

Šis uzaicinājums ir īpaši svarīgs saistībā ar Eiropas Prasmju gadu. Tas palīdzēs attīstīt JEB akadēmiju un izstrādāt apmācību par ilgtspējīgu būvniecību, apritīgumu un biobāzētiem materiāliem, lai paātrinātu būvniecības nozares pārveidi.

Tajā pašā laikā norit Jaunā Eiropas “Bauhaus” aicinājums kartēt jau esošos mācību materiālus un iespējamos ieguldījumus Jaunā Eiropas “Bauhaus” akadēmijā. Šis uzaicinājums ir spēkā līdz 25. aprīlim.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela:

Ilgtspējīgas būvniecības prasmju attīstīšana ir viena no lielākajām problēmām, ar ko, cenšoties pievienoties JEB kustībai, saskaras būvniecības un infrastruktūras nozares. JEB akadēmija ir spēcīgs instruments prasmju attīstīšanai, veicināšanai un uzlabošanai. Tas ietver, piemēram, biobāzētu materiālu izmantošanu, digitālās tehnoloģijas, kā arī lielāku apritīgumu, lai paātrinātu mājokļu un ēku dekarbonizāciju Eiropā un ārpus tās. Ar nepacietību gaidu nesen apmācīto būvniecības speciālistu ietekmi uz JEB attīstību attiecīgajās teritorijās.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs:

Drošu nākotni var veidot tikai uz ilgtspējīgiem pamatiem. Un šie pamati vienmēr sākas ar talantu. Es ceru uz jaunu apmācītu būvniecības speciālistu paaudzi, kas JEB akadēmijā iegūtās prasmes izmantos šādas nākotnes veidošanā. Īpaši lielas cerības es lieku uz JEB lomas īpatsvaru atjaunošanas un atveseļošanas centienos kara postītajā Ukrainā. Ar programmas “LIFE” atbalstu mēs varam veiksmīgi panākt lielāku apritīgumu, plašāku uz dabu orientētu nākotnes pieeju un ātrāku dekarbonizāciju būvniecības un infrastruktūras nozarē. Tās ir sastāvdaļas, no kā veidot nākotnes pilsētas Ukrainā, Eiropā un ārpus tās.

PDF versija izdrukai

Konteksts

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2020. gada runā par stāvokli Savienībā izsludinātais vides, ekonomikas un kultūras projekts. Projekts koncentrējas uz kopienas veidošanu un augšupējām pieejām Eiropas zaļā kursa īstenošanā, veicinot pievilcīgas, ilgtspējīgas un iekļaujošas vietas, produktus un pakalpojumus.

Divu gadu laikā pēc projekta darbības uzsākšanas tas ir kļuvis par kustību, ko veido aktīva un augoša kopiena, kurā nu jau ir vairāk nekā 1000 dalībnieku no dažādām nozarēm (piemēram, izglītība, būvniecība, mode), kas darbojas visās ES dalībvalstīs un citur pasaulē.

Kopš Krievijas agresīvā iebrukuma Ukrainā Jaunā Eiropas “Bauhaus” kopiena ir apliecinājusi gatavību atbalstīt ukraiņus, savā pieejā konstanti cenšoties, cik vien iespējams, apvienot ārkārtas pasākumus ar valsts ilgtermiņa vajadzībām.

Ukrainā Jaunais Eiropas “Bauhaus” arī cieši sadarbojas ar vairākiem Ukrainas partneriem, piemēram, Pilsētas mēru paktu Austrumu partnerības valstīm, NVO “Ro3kvit”, “ReThink”, un Eiropas Arhitektu padomi.

Par Jaunā Eiropas “Bauhaus” akadēmiju priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena pirmo reizi paziņoja pagājušā gada novembrī. Galvenā uzmanība tajā pievērsta pētniecībai, inovācijai un prasmēm, kas vajadzīgas zaļās pārkārtošanās īstenošanai, galvenokārt būvniecības nozarē.

Šodien paziņotajiem projektiem ir pieejams kopējais finansējums aptuveni 3 miljonu eiro apmērā papildus 8 miljoniem eiro no pašreizējā “LIFE” finansējuma Jaunajam Eiropas “Bauhaus”, uz kuru varētu pretendēt arī līdzīgi priekšlikumi.

Vairāk informācijas

Jaunā Eiropas “Bauhaus” vietne

Jaunā Eiropas “Bauhaus” LinkedIn lapa

Jaunā Eiropas “Bauhaus” Instagram konts

Programmas “LIFE” vietne

“LIFE” uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus Ukrainas pilsētu rekonstrukcijai un Jaunā Eiropas “Bauhaus” akadēmijai

“LIFE” uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus Jaunā Eiropas “Bauhaus” akadēmijai

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 20. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā