Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 6. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Jauni noteikumi, kas Eiropas Savienībā tiecas uzlabot ceļu satiksmes drošību un paver iespēju pilnīgi izmantot bezvadītāja transportlīdzekļus

Auto

Šodien sāk piemērot jauno Transportlīdzekļu vispārējās drošības regulu. Tā ievieš vairākas obligātas pilnveidotas vadītājam asistējošas sistēmas, kas paredzētas ceļu satiksmes drošības celšanai, un izveido tiesisko regulējumu automatizētu un pilnībā bezvadītāja transportlīdzekļu apstiprināšanai ES. Jaunie drošības pasākumi palīdzēs labāk aizsargāt pasažierus, gājējus un riteņbraucējus visā ES, līdz 2038. gadam glābjot vairāk nekā 25 000 dzīvību un novēršot vismaz 140 000 smagu ievainojumu.

Tā kā Vispārējās drošības regulas stāšanās spēkā pilnvaro Komisiju pabeigt automatizēto un satīkloto transportlīdzekļu tiesisko regulējumu, Komisija šovasar nāks klajā ar tehniskiem noteikumiem pilnībā bezvadītāja transportlīdzekļu apstiprināšanai, padarot ES par līderi šajā jomā. Tie palīdzēs palielināt sabiedrības uzticēšanos, veicināt inovāciju un uzlabot Eiropas automobiļu rūpniecības konkurētspēju.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere sacīja: 

Tehnoloģijas mums palīdz paaugstināt automobiļu drošības līmeni. Jaunie uzlabotie un obligātie drošības elementi vēl vairāk palīdzēs samazināt avārijās bojāgājušo skaitu. Šodien arī nodrošinām, ka mūsu noteikumi mums ļauj droši ieviest autonomus un bezvadītāja transportlīdzekļus ES sistēmā, kurā galvenā uzmanība pievērsta cilvēku drošībai.

Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons

Ātruma palīdzība, joslu noturēšanas asistenta funkcija un avārijas bremzēšanas sistēmas — mūsu transportlīdzekļi kļūst arvien automatizētāki. Līdz ar jaunajiem transportlīdzekļu drošības tiesību aktiem, ko piemēro no šodienas, Eiropa nodrošina, ka šī tehnoloģija uzlabo mūsu iedzīvotāju ikdienas dzīvi un ka autobūves nozarei ir prognozējams un drošs satvars, lai turpinātu ieviest inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus un saglabātu savu globālo konkurētspēju.

Vispārējās drošības prasības

No šodienas jaunie pasākumi, ar kuriem ievieš drošības elementus, lai palīdzētu transportlīdzekļa vadītājam, ir šādi:

• Visiem autotransporta līdzekļiem (t. i., vieglajiem automobiļiem, furgoniem, kravas automobiļiem un autobusiem): viedā ātruma pielāgošana, atpakaļgaitas noteikšana ar kameru vai sensoriem, brīdinājums par uzmanību vadītāja miegainības vai uzmanības novēršanas gadījumā, notikuma datu reģistratori, kā arī avārijas apstāšanās signāls;

•   Vieglajiem automobiļiem un autofurgoniem: papildu elementi, piemēram, joslas noturēšanas asistenta funkcija un avārijas bremzēšana;

• Autobusiem un kravas automobiļiem: tehnoloģijas iespējamo aklo zonu labākai noteikšanai, brīdinājumi, lai novērstu sadursmes ar gājējiem vai velosipēdistiem, un riepu spiediena kontroles sistēmas.

Noteikumus vispirms piemēros jauniem transportlīdzekļu tipiem no šodienas un visiem jaunajiem transportlīdzekļiem — no 2024. gada 7. jūlija. Daži no jaunajiem pasākumiem tiks paplašināti, lai līdz 2029. gadam aptvertu dažādu veidu autotransporta līdzekļus.

Tehniskie noteikumi attiecībā uz automatizētiem automobiļiem

Pamatojoties uz Vispārējās drošības regulu, Komisija šajā vasarā pieņems tehniskos noteikumus attiecībā uz automatizētiem un satīklotiem transportlīdzekļiem, jo īpaši pievēršoties automatizētiem transportlīdzekļiem, kas aizstāj vadītāju uz automaģistrālēm (3. līmeņa automatizācija), un bezvadītāja transportlīdzekļiem, piemēram, pilsētas transportlīdzekļiem vai robotaksometriem (4. līmeņa automatizācija).  Jaunie noteikumi saskaņos ES tiesību aktus ar jaunajiem ANO līmeņa noteikumiem par 3. līmeņa automatizāciju un pieņems jaunus ES tehniskos tiesību aktus par bezvadītāja transportlīdzekļiem, kas ir pirmie šāda veida starptautiskie noteikumi. Ar deleģētajā un īstenošanas aktā izklāstītajiem tehniskajiem noteikumiem tiks izveidots visaptverošs novērtējums par pilnībā automatizētu transportlīdzekļu drošību un drošības gatavību pirms to laišanas ES tirgū. Tie aptvers testēšanas procedūras, kiberdrošības prasības, datu reģistrēšanas noteikumus, kā arī drošības rādītāju un incidentu ziņošanas prasību uzraudzību, ko veic pilnībā bezvadītāja transportlīdzekļu ražotāji.

Konteksts

Komisija 2018. gadā iepazīstināja ar pārskatīto Vispārējās drošības regulu. Noteikumi attiecās uz nepieciešamību uzlabot transportlīdzekļu un ceļu satiksmes drošību, ņemot vērā, ka pētījumi liecina par cilvēka kļūdām 95 % negadījumu. Pēc tam Eiropas Parlaments un ES dalībvalstis 2019. gada novembrī pieņēma regulu. Kopš tā laika Komisija ir pieņēmusi virkni saistītu īstenošanas regulu, kas aptver dažādus ar šo regulu ieviestos autovadītājam asistējošos pasākumus.

Komisijas priekšlikums par pārskatīto Vispārējās drošības regulu arī papildināja ES automatizētās mobilitātes stratēģijas publicēšanu, kurā izklāstīts visaptverošs ES darbību kopums satīklotu un automatizētu mobilitātes sistēmu ieviešanai. Tajā bija paredzētas darbības, kas aptver galveno tehnoloģiju un infrastruktūras izvēršanu, ieviešot pareizu ES iekšējā tirgus tiesisko regulējumu un nodrošinot, ka automatizēta mobilitāte sniedz labumu Eiropas iedzīvotājiem.

Sīkākai uzziņai

Faktu lapa par Vispārējās drošības regulu

Vispārējās drošības regula

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 6. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā