Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 30. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Jauni viesabonēšanas noteikumi ceļotājiem ES: “Viesabonēšana kā mājās” vēl 10 gadus

Symbolic - Mobile phone

Rīt, 2022. gada 1. jūlijā, stājas spēkā jaunā uzlabotā Viesabonēšanas regula. Tā paplašina “Viesabonēšanu kā mājās” līdz 2032. gadam. Tā ir shēma, ar kuru ceļotāji ES un EEZ var zvanīt, sūtīt īsziņas un lietot internetu ārzemēs bez papildu maksas. Jaunie noteikumi arī sniegs ievērojamus ieguvumus ES uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kuriem būs labāka viesabonēšanas pieredze, ar tādu pašu mobilo sakaru pakalpojumu kvalitāti ārzemēs, kāda tiem ir savā valstī. Jaunie noteikumi arī uzlabo piekļuvi ārkārtas situāciju saziņai visā ES un garantē skaidru informāciju par pakalpojumiem, kuriem var piemērot papildu maksu.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere

Viesabonēšanas regula mums visiem ļāvusi izmantot “Viesabonēšanu kā mājās”. Ceļojot ES, mēs varam zvanīt, sūtīt īsziņu un izmantot internetu bez papildu izmaksām. Tas ir ļoti taustāms ieguvums no mūsu Eiropas vienotā tirgus. Pagarinot šo noteikumu darbību, tiks saglabāta konkurence starp operatoriem un patērētājiem arī turpmākos desmit gadus būs pieejami bezmaksas viesabonēšanas pakalpojumi.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons

Atcerieties, kad, ceļojot pa Eiropu, mums nācās izslēgt mobilos datus, lai izvairītos no milzīga viesabonēšanas rēķina? Tagad tā ir vēsture. Un mēs plānojam šo situāciju saglabāt vismaz nākamos 10 gadus. Labāks ātrums, lielāka pārredzamība: mēs turpinām uzlabot ES pilsoņu dzīvi.

Labāks mobilā interneta ātrums ceļojuma laikā

Patērētājiem tagad būs tiesības uz tādu pašu mobilā interneta kvalitāti ārzemēs kā mājās. Operatoriem, kas sniedz mobilos pakalpojumus, būtu jānodrošina, ka patērētājiem ir piekļuve 4G vai progresīvākajiem 5G tīkliem, ja tie ir pieejami patērētāja apmeklētajā galamērķī. Patērētājiem vajadzētu būt iespējai atrast informāciju par tīkla pieejamību savos mobilo sakaru pakalpojumu līgumos un operatoru tīmekļa vietnēs.

Negaidītas slēptas maksas novēršana

Kad patērētāji ceļo ar lidmašīnu vai kuģi, mobilie tālruņi var automātiski pieslēgties borta tīklam, ko nodrošina satelīti. Mobilo pieslēgumu pakalpojumu izmantošanai, ko nodrošina tīkli, kas nav sauszemes tīkli, var piemērot ļoti augstas papildmaksas. Jaunie viesabonēšanas noteikumi uzliek operatoriem pienākumu aizsargāt patērētājus un informēt viņus, ja to telefoni pārslēdzas uz tīkliem, kas nav sauszemes tīkli. Turklāt operatoriem būtu automātiski jāpārtrauc mobilo sakaru pakalpojumi, ja mobilo sakaru pakalpojumi tīklos, kas nav sauszemes tīkli, sasniedz 50 eiro maksu vai citu iepriekš noteiktu ierobežojumu. Operatori var piedāvāt papildpakalpojumus, piemēram, iespēju atteikties no viesabonēšanas lidmašīnās un kuģos.  

Labāka informētība labākai izvēlei

Patērētājiem vajadzētu būt iespējai pieņemt apzinātus lēmumus par tādu pakalpojumu izmantošanu, kas tiem var radīt papildu izmaksas. Ceļojot uz ārvalstīm, zvanīt klientu apkalpošanas dienestam, apdrošināšanai un aviokompāniju palīdzības dienestiem vai sūtīt īsziņas, lai piedalītos konkursos vai pasākumos, var būt dārgāk nekā mājās. Operatoriem ir jānodrošina, ka patērētāji saņem informāciju par tālruņa numuru veidiem, kas var radīt papildu izmaksas, patērētājiem zvanot vai piekļūstot tiem no ārvalstīm. Operatoriem būtu jāinformē patērētāji, izmantojot automātiskas SMS īsziņas, kas nosūtītas, šķērsojot robežu uz citu ES valsti, kā arī pakalpojumu līgumos.

112 — ārkārtas saziņa ceļojuma laikā

Jaunie viesabonēšanas noteikumi nodrošina, ka iedzīvotāji ir informēti par vienoto ES neatliekamās palīdzības numuru 112, ko viņi var izmantot jebkurā vietā ES, lai sasniegtu neatliekamās palīdzības dienestus. Līdz 2023. gada jūnijam operatoriem būtu jāsāk sūtīt automātiskus ziņojumus klientiem, kas ceļo uz ārzemēm, lai viņus informētu par pieejamajiem alternatīvajiem līdzekļiem neatliekamās palīdzības dienestu sasniegšanai, piemēram, izmantojot reāllaika tekstu vai lietotnes. Iedzīvotāji, kuri nevar veikt balss zvanus, var izmantot šos alternatīvos līdzekļus.

Zemākas starpoperatoru cenas, labāki nosacījumi patērētājiem

Jaunajā Viesabonēšanas regulā ir noteiktas zemākas vairumtirdzniecības maksas, izmaksas operatoriem par tīklu izmantošanu ārvalstīs, lai sniegtu pakalpojumus saviem klientiem, kad tie atrodas ārzemēs. Vairumcenas maksimumu nosaka tādā līmenī, ka operatori spēj nest un atgūt izmaksas, ko rada viesabonēšanas pakalpojumu sniegšana patērētājiem par iekšzemes cenām.

  • Jaunajā regulā datu pakalpojumiem ir noteikti šādi vairumtirdzniecības maksimumi: 2 eiro par GB 2022. gadā, 1,8 eiro par GB 2023. gadā, 1,55 eiro par GB 2024. gadā, 1,3 eiro par GB 2025. gadā, 1,1 eiro par GB 2026. gadā un 1 eiro par GB no 2027. gada.
  • Zvaniem: 0,022  eiro par minūti 2022.–2024. gadā un 0,019 eiro par minūti no 2025. gada.
  • Īsziņām: 0,004 eiro par īsziņu 2022.–2024. gadā un 0,003 eiro par īsziņu no 2025. gada.

Zemākas vairumcenas ir patērētāju labā, jo tām jānodrošina, ka visi operatori spēj piedāvāt konkurētspējīgus viesabonēšanas abonementus pēc principa “Viesabonēšana kā mājās”.

Konteksts

Pateicoties ES Viesabonēšanas regulai, kopš 2017. gada iedzīvotājiem ir pieejama bezmaksas viesabonēšana, lai ārzemēs ES zvanītu, sūtītu īsziņas un izmantotu mobilos datus bez papildu maksas. Noteikumu pārskatīšana ir parādījusi, ka ir iespējami uzlabojumi. Jaunākajā Eirobarometra aptaujā 2021. gada februārī atklājās, ka 33 % respondentu, kuri ceļo pa ārzemēm, bijis mazāks mobilā interneta ātrums nekā parasti mājās un 28 % respondentu ārvalstīs bijis zemāks tīkla standarts (t. i., 3G tīkls 4G vietā). Bez tam Kopīgā pētniecības centra pētījumā konstatēts, ka 25 % klientu viesabonēšanas pakalpojumu kvalitāte vismaz vienreiz bijusi sliktāka nekā pašu zemē, lai gan tīkla apstākļi būtu spējuši nodrošināt augstāku kvalitāti. Tā kā iepriekšējai Viesabonēšanas regulai bija jābeidzas 2020. gada 30. jūnijā, un, lai visi mobilo tālruņu un interneta lietotāji, ceļojot pa dalībvalstīm, varētu turpināt pieslēgties bez papildu maksas, Komisija 2021. gada februārī ierosināja jaunu uzlabotu Viesabonēšanas regulu. Tā stājas spēkā rīt, 1. jūlijā.

Sīkākai uzziņai

Par viesabonēšanu

Atjaunināti jautājumi un atbildes par jauno Viesabonēšanas regulu

Jautājumi un atbildes par to, kā darbojas “Viesabonēšana kā mājās”

Ziņojumi un pētījumi par viesabonēšanu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 30. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā