Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Vispārīgas publikācijas2022. gada 20. septembrisPārstāvniecība Latvijā

Jautājumi un atbildes: Jauna ES pieeja vēža skrīningam

Vēža uzveikšana

Kā šī jaunā pieeja vēža skrīningam iekļaujas Eiropas Vēža uzveikšanas plānā?

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns ir svarīgs spēcīgas Eiropas veselības savienības pīlārs. Tas palīdz izveidot drošāku, noturīgāku un labāk sagatavotu Eiropas Savienību. ES vēža skrīninga shēma ir viena no desmit pamatiniciatīvām, kas palīdzēs dalībvalstīm apvērst vēža izplatības tendenci. Jo agrāk vēzis tiek diagnosticēts, jo lielākas ir izredzes to sekmīgi un vienkārši ārstēt. Plašākā nozīmē agrīna atklāšana, izmantojot iedzīvotāju skrīningu, sniedz vislabākās iespējas uzveikt vēzi un glābt dzīvības.

Sabiedrībā balstītas, kvalitatīvas skrīninga programmas ir palīdzējušas uzlabot vēža skrīningu un nodrošināt, ka lielākajai daļai mērķa vecuma grupu cilvēku jau agrāk bija piekļuve organizētam skrīningam. Tomēr visā ES joprojām pastāv nevienlīdzība attiecībā uz pieejamību, kvalitāti un diagnostiku. ES Vēža uzveikšanas plāna mērķis ir nodrošināt, ka līdz 2025. gadam 90 % ES iedzīvotāju, kuri kvalificējas krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīningam, tiek piedāvāts skrīnings. Tajā arī paziņots par nodomu apsvērt iespēju paplašināt mērķtiecīgu vēža skrīningu ne tikai attiecībā uz krūts, kolorektālo un dzemdes kakla vēzi, bet arī attiecībā uz papildu vēža veidiem, piemēram, prostatas vēzi, plaušu un kuņģa vēzi.

Kāpēc ir vajadzīga jauna pieeja?

Kopš iepriekšējiem ieteikumiem gandrīz divdesmit gadu laikā ir notikušas lielas pārmaiņas. Tādēļ Komisija ierosina aizstāt Padomes 2003. gada ieteikumu, lai nodrošinātu, ka tiek atspoguļoti jaunākie pieejamie zinātniskie pierādījumi un tehnoloģiskais progress, un lai uzlabotu uzraudzību un datu apmaiņu. Tas ietver krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga ieteikumu atjaunināšanu ar jauniem mērķauditorijas noteikšanas un testēšanas veidiem, kā arī vēža skrīninga programmu paplašināšanu, lai iekļautu plaušu un prostatas vēzi, kā arī kuņģa vēzi tajās valstīs vai reģionos, kuros ir visaugstākie kuņģa vēža sastopamības un mirstības rādītāji. Šos atjauninājumus papildinās “dzīvas” ES pamatnostādnes, kas var pielāgoties mainīgajiem zinātniskajiem pierādījumiem, un kvalitātes nodrošināšanas shēmas attiecībā uz šiem vēža veidiem.

Kādas ir izmaiņas saistībā ar krūts, dzemdes kakla un kolorektālo vēzi?

  • Paplašināt krūts vēža skrīningu, paplašinot iesaistīto 50–69 gadus veco sieviešu grupu un iekļaujot sievietes vecumā no 45 līdz 74 gadiem. Komisija arī iesaka dalībvalstīm apsvērt īpašus diagnostikas pasākumus, tostarp magnētiskās rezonanses attēlveidošanu (MRI) sievietēm ar īpaši blīvām krūtīm.
  • Par prioritāti noteikt cilvēka papilomas vīrusa (HPV) testēšanu sievietēm vecumā no 30 līdz 65 gadiem, ik pēc 5 gadiem vai vairāk pēc uztriepes skrīninga un ņemot vērā HPV vakcinācijas statusu.
  • Ieteikt fēču imūnķīmisko testēšanu kolorektālā vēža noteikšanai cilvēkiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem, nevis fēču izmeklēšanu uz slēptajām asinīm, lai noskaidrotu, vai indivīdiem ir jāvēršas pēc endoskopijas/kolonoskopijas.

Kādi ir jaunie pievienotie vēža veidi un kāpēc šie trīs veidi?

Komisija ierosina ieviest plaušu, prostatas un noteiktos apstākļos kuņģa vēža skrīningu.

Plaušu vēzis Komisija iesaka ieviest skrīningu pašreizējiem un bijušajiem smēķētājiem, kuri ir atmetuši smēķēšanu pēdējo 15 gadu laikā, ir vecumā no 50 līdz 75 gadiem un kuru smēķēšanas vēsture ir 30 gadi (līdzvērtīgi smēķēšanai 20 cigaretes dienā 30 gadus).

Prostatas vēzis Komisija ierosina ieviest prostatas specifiskā antigēna (PSA) testēšanu, piemēram, asins analīzes, vīriešiem līdz 70 gadiem apvienojumā ar papildu magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (MRI) skenēšanu kā turpmāku testu.

Kuņģa vēzis Valstīs vai reģionos, kuros ir augstāks kuņģa vēža gadījumu skaits un mirstība, Komisija ierosina ieviest Helicobacter pylori baktēriju skrīningu, kuras var izraisīt kuņģa čūlas un dažos gadījumos izraisīt kuņģa vēzi. Komisija arī iesaka veikt skrīningu pirmsvēža kuņģa čūlām no citiem cēloņiem.

Attiecībā uz citiem vēža veidiem dati vēl nav pietiekami, lai veiktu visu iedzīvotāju skrīningu. Jaunās tehnoloģijas, to vidū asins analīzes vairāku vēža veidu noteikšanai, vēl nav gatavas ikdienas lietošanai, taču pētniecība strauji attīstās, un ES ir jābūt gatavai ieviest jaunas metodes, ja to pamato pierādījumi.

Kāds ir šā priekšlikuma zinātniskais pamats?

Galveno zinātnisko padomdevēju grupa savu zinātnisko atzinumu par vēža skrīningu Eiropas Savienībā publicēja 2022. gada 2. martā. Šā atzinuma mērķis bija izpētīt, kā Komisija var palīdzēt uzlabot vēža skrīningu visā Savienībā, un pamatot Komisijas 2022. gada priekšlikumu atjaunināt Padomes 2003. gada ieteikumu par vēža skrīningu. Atzinuma pamatā bija konsorcija “Eiropas akadēmisko iestāžu zinātnē balstīti padomi politikas jomā” (SAPEA) izstrādātais pierādījumu pārbaudes ziņojums “Vēža skrīninga uzlabošana Eiropas Savienībā”.

Kā ES iegulda turpmākā pētniecībā?

ES vēža pētniecības uzdevums saskaņā ar pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” (2021–2027) ir būtisks komponents Savienības investīcijās vēža pētniecībā un inovācijā. Vairākas no plānotajām darbībām, proti, optimizēta un uzlabota piekļuve esošajām skrīninga programmām, jaunu skrīninga un agrīnas atklāšanas metožu un tehnoloģiju izstrāde un agrīnas prognozēšanas/testu izstrāde tieši atbalstīs jauno ES vēža skrīninga shēmu un izveidos svarīgu saikni starp pētniecību un inovāciju un vēža apkarošanas politiku.

Kāpēc ir vajadzīgi ieguldījumi un kāda summa ir pieejama dalībvalstu atbalstam?

Ieguldījumi vēža skrīningā var palīdzēt samazināt slogu veselības aprūpes sistēmām — izmantojot ātrāku atklāšanu, nodrošinot veselīgāku dzīves gadu labāku kvalitāti un, pats svarīgākais, glābjot dzīvības. Eiropas Vēža uzveikšanas plāna atbalstam tiek izmantots viss Komisijas finansēšanas instrumentu klāsts, kopumā vēža apkarošanas pasākumiem paredzot 4 miljardus eiro. Tas ietver aptuveni 38,5 miljonus eiro, kas no programmas “ES – veselībai” piešķirti ar skrīningu saistītiem projektiem, un 60 miljonus eiro, kas piešķirti no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”. Komisija ierosinās papildu finansējumu vēža skrīningam 2023. gada programmā “ES — veselībai”.

ES valstis vēža skrīninga atbalstam var izmantot arī kohēzijas finansējumu no Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda Plus. Dažas dalībvalstis savos nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos jau ir iekļāvušas vēža diagnostiku un ārstēšanu.

Skrīninga programmas ieguvumus sabiedrības veselībai un izmaksu efektivitāti var panākt, ja to īsteno pakāpeniski, organizēti un sistemātiski, aptverot visu mērķauditoriju un ievērojot uz pierādījumiem balstītas un atjauninātas Eiropas pamatnostādnes kvalitātes nodrošināšanai. Tas ietver skrīninga programmu kvalitātes pienācīgu uzraudzību.

Kā tiks uzraudzīts progress?

Ar priekšlikumu tiek ieviesta sistemātiska uzraudzības sistēma, kas paredzēta, lai sekotu tam, kā ES valstis īsteno vēža skrīninga ieteikumus.

Tajā izklāstīts, kā dalībvalstīm būtu regulāri jāuzrauga organizēta vēža skrīninga process un rezultāti un jāinformē sabiedrība un personāls, kas veic skrīningu. Tajā arī sīki izklāstīts, kā ES valstīm, izmantojot Eiropas vēža informācijas sistēmu, būtu jānodrošina datu un informācijas, tostarp snieguma un ietekmes rādītāju, pienācīga reģistrācija, vākšana, glabāšana un pārvaldība.

ES finansētais projekts “CanScreen — Eiropas Vēža informācijas sistēma (ECIS)” palīdzēs dalībvalstīm izpildīt ieteikumā noteiktās ziņošanas prasības un dos rīkus, kas palīdzēs dalībvalstīm ievadīt informāciju ECIS.

Ieteikumā noteikts, ka dalībvalstīm trīs gadu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas un pēc tam reizi četros gados jāziņo par to, kā tās īsteno atjaunināto pieeju vēža skrīningam Eiropas Savienībā. Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, Komisija sagatavos ziņojumu par vēža skrīninga programmu īstenošanu un apsvērs turpmākas rīcības nepieciešamību.

Sīkākai uzziņai

Priekšlikums Padomes ieteikumam par profilakses stiprināšanu ar agrīnas atklāšanas palīdzību: jauna pieeja vēža skrīningam

Priekšlikuma pielikums

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām par priekšlikumu

Paziņojums presei

Faktu lapa: Eiropas Vēža uzveikšanas plāns — jauna pieeja vēža skrīningam

Faktu lapa: Eiropas Vēža uzveikšanas plāns — kāds ir pašreizējais stāvoklis?

Video par vēža skrīningu

JRC faktu lapas

Ziņojums: vēža skrīnings Eiropas Savienībā

ES rīcībpolitika vēža jomā

@EU_Health

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 20. septembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā