Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 25. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Komisāru Kirjakidu un Reindersa paziņojums par Padomes vienošanos stiprināt drošas ceļošanas koordināciju Eiropas Savienībā

Digitālais Covid sertifikāts

Šodien ES ministri panāca vienošanos par noteikumu atjaunināšanu nolūkā atvieglot drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā. Šī vienošanās tiek pieņemta saskaņā ar Komisijas 2021. gada 25. novembra priekšlikumu.

Atzinīgi vērtējot minētās vienošanās pieņemšanu Padomē, veselības komisāre Stella Kirjakidu un tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss sacīja:

Kopš pandēmijas sākuma esam ierosinājuši risinājumus, kā aizsargāt un veicināt drošu un brīvu pārvietošanos, ņemot vērā pandēmijas dēļ nepieciešamos veselības aizsardzības pasākumus. Cieša koordinācija ES līmenī ir bijusi būtiska ne tikai vienotā tirgus darbībai, bet jo īpaši, lai nodrošinātu skaidrību un drošību cilvēkiem, kuri ceļo ES teritorijā. Skaidrība un paredzamība mūsu iedzīvotājiem ir būtiska, lai, izmantojot mūsu vispāratzīto un efektīvo ES digitālo Covid sertifikātu, varētu droši ceļot. Vairāk nekā 1,2 miljardi izdoto sertifikātu liecina par šā visā ES un pasaules mērogā ieviestā rīka panākumiem. Tas ir patiess Eiropas veiksmes stāsts, kas ir kļuvis globāls.

Šodien dalībvalstis ir atkārtoti apstiprinājušas, ka, ceļojot pandēmijas laikā, principā vajadzētu pietikt ar derīgu ES digitālo Covid sertifikātu. Tādējādi šī vienošanās apliecina, ka ES digitālais Covid sertifikāts ir mūsu koordinētās pieejas pamats. Ir svarīgi, lai dalībvalstis ievērotu šo vienošanos un nekavējoties īstenotu tajā paredzētos noteikumus. Katra dalībvalsts pieņem lēmumu, pamatojoties uz apstākļiem, ar kuriem tā saskaras. Taču līdz šim omikrona variants ir izplatījies visā Eiropā, un ir pienācis laiks apsvērt to papildu ceļošanas pasākumu pārtraukšanu, kurus vairākas dalībvalstis ir ieviesušas pēdējo nedēļu laikā, padarot ceļošanu sarežģītāku un mazāk prognozējamu visā ES.

Tagad mēs aicinām visas dalībvalstis ātri īstenot kopīgos noteikumus, lai nodrošinātu koordināciju un skaidrību mūsu iedzīvotājiem un ceļotājiem.

Konteksts

Ieteikuma galvenie atjauninājumi ir šādi:

  • principā ES digitālā Covid sertifikāta turētājiem nav nekādu papildu ierobežojumu.
  • Derīguma termiņš tiek saskaņots ar deleģēto aktu, t.i., 270 dienas pirmreizējās vakcinācijas ciklam.

Visiem pasākumiem, kas ierobežo brīvu pārvietošanos, ir jābūt nediskriminējošiem un samērīgiem. Dalībvalstīm principā nevajadzētu atteikt ieceļošanu personām, kuras ieceļo no citām dalībvalstīm.

Sīkāka informācija ir pieejama šajā faktu lapā.

Komisija 2020. gada 3. septembrī pieņēma priekšlikumu Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt, ka brīvu pārvietošanos ierobežojoši pasākumi, ko dalībvalstis pieņem koronavīrusa pandēmijas dēļ, tiek koordinēti un skaidri paziņoti ES līmenī.

2020. gada 13. oktobrī ES dalībvalstis, pieņemot Padomes ieteikumu, apņēmās uzlabot koordināciju un informācijas apmaiņu.

Padome 2021. gada 1. februārī pieņēma pirmo atjauninājumu Padomes ieteikumam, ar ko riska apgabalu kartēšanas nolūkos ieviesa jaunu krāsu – “tumši sarkanu” – un noteica stingrākus pasākumus, ko piemēro ceļotājiem no augsta riska apgabaliem.

Padome 2021. gada 20. maijā grozīja Padomes ieteikumu, lai atļautu nebūtisku ceļošanu pilnībā vakcinētām personām, kā arī lai pastiprinātu pasākumus, ar kuriem ierobežo bažas raisošu variantu izplatīšanos.

Parlaments un Padome 2021. gada 14. jūnijā pieņēma Regulu, ar ko izveido ES digitālā Covid-19 sertifikāta satvaru. Komisijā ES digitālā Covid sertifikāta izstrādes darbu vadīja komisārs Didjē Reinderss ciešā sadarbībā ar priekšsēdētājas vietniekiem Veru Jourovu un Margariti Shinu un komisāriem Tjerī BretonuStellu Kirjakidu un Ilvu Jūhansoni. Lai pēc iespējas labāk izmantotu ES digitālo Covid-19 sertifikātu, Padome tajā pašā dienā pieņēma Padomes ieteikuma otro atjauninājumu, ar ko paredz atbrīvojumus no ceļošanas ierobežojumiem pilnībā vakcinētām un vīrusu pārslimojušām personām.

Kopš 2021. gada jūnija ES digitālā Covid-19 sertifikāta ieviešana ir strauji progresējusi. Komisija 2021. gada 18. oktobrī nāca klajā ar pirmo ziņojumu par ES digitālā Covid sertifikāta sistēmu, kas ir plaši pieejams un vispāratzīts rīks brīvas pārvietošanās atvieglošanai Covid-19 pandēmijas laikā.

Ņemot vērā šīs norises, Komisija 25. novembrī ierosināja atjaunināt kopējo pieeju, kas izklāstīta Padomes Ieteikumā (ES) 2020/1475, un to pieprasīja arī Eiropadome savos 2021. gada 22. oktobra secinājumos.

Lai nodrošinātu vienotu pieeju visās dalībvalstīs, Komisija 21. decembrī pieņēma Deleģēto regulu (ES) 2021/2288, ar ko ceļošanas kontekstā nosaka standarta akceptēšanas periodu 270 dienu apmērā vakcinācijas sertifikātiem pēc pirmreizējās vakcinācijas kursa pabeigšanas.

Jaunākā informācija par ceļošanas noteikumiem, ko paziņojušas dalībvalstis, ir pieejama “Re-open EU” tīmekļa vietnē.

Sīkāka informācija

Faktu lapa par Komisijas jauno priekšlikumu, kura mērķis ir nodrošināt drošas ceļošanas ES koordināciju

Faktu lapa par Covid-19: ceļošanas un veselības aizsardzības pasākumi ES

Priekšlikums Padomes Ieteikums par koordinētu pieeju drošas brīvas pārvietošanās atvieglošanai Covid-19 pandēmijas laikā un ar ko aizstāj Ieteikumu (ES) 2020/1475

Tīmekļvietne “ReopenEU”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 25. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā