Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 14. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 2 min

Komisija apstiprina grozījumus Latvijas programmā, kuras mērķis ir atbalstīt koronavīrusa pandēmijas skartos uzņēmumus

EU flag

Eiropas Komisija konstatēja, ka grozījumi spēkā esošā Latvijas programmā, kuras mērķis ir atbalstīt koronavīrusa pandēmijas skartos uzņēmumus, atbilst ES pagaidu regulējumam. Komisija 2020. gada decembrī apstiprināja sākotnējo programmu “Dotācijas uzņēmumiem, kurus skārusi Covid-19 krīze, ar mērķi nodrošināt apgrozāmā kapitāla plūsmu” (SA.59592)Programmas mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kuru apgrozījums ir samazinājies koronavīrusa uzliesmojuma un vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ. Programmas atbalsts tiek piešķirts tiešo dotāciju veidā. Latvija paziņojusi par šādiem grozījumiem esošajā programmā: 1) kopējais budžeta palielinājums par 285 miljoniem eiro; 2) attiecināmā perioda pagarinājums, iekļaujot mēnešus no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim; 3) izmaiņas atbilstības kritērijos – pagarinātajā attiecināmajā periodā izslēgtas dažas nozares.

Komisija konstatēja, ka Latvijas programma ar grozījumiem joprojām atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Konkrēti, pirmkārt, atbalsts nepārsniegs 290 000 eiro uz vienu uzņēmumu, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecisko ražošanu, 345 000 eiro uz vienu uzņēmumu, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, un 2,3 miljonus eiro uz vienu uzņēmumu, kas darbojas citās nozarēs; otrkārt, tas tiks piešķirts ne vēlāk kā 2022. gada 30. jūnijā.

Tāpēc Komisija secināja, ka šis grozītais pasākums joprojām ir nepieciešams, piemērots un samērīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts ekonomikā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu un pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja šo pasākumu saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu. Vairāk informācijas par pagaidu regulējumu un citām Komisijas veiktajām darbībām koronavīrusa pandēmijas ekonomiskās ietekmes novēršanai var atrast šeit. Šī lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar lietas numuru SA.100596 Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnes Valsts atbalsta reģistrā, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. (Plašāka informācija: Arianna Podesta – tālr. + 32 229 87024; Giulia Astuti – tālr.+ 32 229 55344; Maria Tsoni — tālr. + 32 229 90526)

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 14. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā