Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Papildu informācija2021. gada 1. decembrisPārstāvniecība Latvijā

Komisija apsveic politisko vienošanos veicināt datu kopīgošanu un atbalstīt Eiropas datu telpas

Digitalizācija

Komisija apsveic Eiropas Parlamenta un ES dalībvalstu šodien panākto politisko vienošanos par Eiropas Datu pārvaldības aktu. Trilogs tagad beidzies, un varam gaidīt tiesībaktu teksta galīgo apstiprināšanu Eiropas Parlamentā un Padomē.

Priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere

Šī regula ir pirmais ķieģelis stabilas un taisnīgas datu virzītas ekonomikas ēkā. Tās mērķis ir radīt labus apstākļus uzticamai datu kopīgošanai saskaņā ar Eiropas vērtībām un pamattiesībām. Sabiedrības un ekonomikas labā mēs veidojam drošu vidi, kurā datos var dalīties starp nozarēm un dalībvalstīm.

Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons

Ar Datu pārvaldības aktu, par kuru šodien panākta vienošanās, mēs definējam vienotu pieeju datu kopīgošanai – eiropisko ceļu. Mēs veicinām augošu rūpniecības datu plūsmu starp nozarēm un dalībvalstīm, lai palīdzētu Eiropai kļūt par lielāko datu pasaules daļu. To darām, veidojot uzticēšanos, pie stūres nosēdinot personas un uzņēmumus, kas ģenerē datus, lai tie saglabātu kontroli pār saviem radītajiem datiem. Īsumā: atvērts, taču patstāvīgs vienotais datu tirgus.

2020. gada novembrī ierosinātais Datu pārvaldības akts liks pamatus jaunam Eiropas datu pārvaldības veidam saskaņā ar ES normām, piemēram, par persondatu aizsardzību (VDAR), patērētāju aizsardzību un konkurenci. Pateicoties šai regulai ES nozarēm un dalībvalstīm būs pieejams vairāk datu un risināsies plašāka datu apmaiņa. Tā veicinās datu kopīgošanu un vienotu Eiropas datu telpu attīstību, piemēram, ražošanā, kultūras mantojumā un veselības aprūpē – kā paziņots Eiropas Datu stratēģijā.

Tālākā virzība

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas politiskā vienošanās Eiropas Parlamentam un Padomei tagad oficiāli jāapstiprina.

Drīzumā Komisija liks priekšā arī otru galveno likumdošanas iniciatīvu – “Datu aktu”, kas maksimalizēs datu vērtību ekonomikā un sabiedrībā. Datu akta mērķis ir veicināt datu apmaiņu uzņēmumu starpā un starp uzņēmumiem un pārvaldes iestādēm. No 2021. gada 3. jūnija līdz 3. septembrim notika atklāta sabiedriskā apspriešana, kuras rezultāti tiks publicēti tuvākajās dienās.

Papildus šīm divām savstarpēji papildinošām iniciatīvām Komisija turpinās attīstīt un finansēt Eiropas datu telpas, lai sakopotu datus galvenajās stratēģiskajās nozarēs un vispārības interešu jomās, piemēram, veselības aprūpē, lauksaimniecībā un ražošanā.

Konteksts

2020. gada 25. novembrī iesniegtais Datu pārvaldības akta priekšlikums ir pirmā likumdošanas iniciatīva, kas pieņemta saskaņā ar Eiropas Datu stratēģiju.

Regulā ietilpst:

  • pasākumi, kas uzlabo uzticēšanos datu kopīgošanai, jo neuzticēšanās pašlaik ir liels šķērslis un rada augstas izmaksas;
  • jauni ES noteikumi par neitralitāti, lai jaunie datu starpnieki var darboties kā uzticami datu kopīgošanas organizētāji;
  • pasākumi, kas sekmē noteiktu publiskā sektora rīcībā esošu datu atkalizmantošanu. Piemēram, medicīnisko datu atkalizmantošana ar skaidriem noteikumiem var veicināt pētījumus, lai atrastu retu vai hronisku slimību ārstēšanas līdzekļus;
  • līdzekļi, ar kuriem eiropieši var kontrolēt savu ģenerēto datu izmantošanu, tā atvieglojot un padarot uzņēmumiem un privātpersonām drošāku savu datu brīvprātīgu nodošanu citiem plašāka kopīgā labuma vārdā un ievērojot skaidrus noteikumus.

Sīkākai uzziņai

Datu pārvaldības akts

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

2020. gada 19. februāra Datu stratēģija

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 1. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā