Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 4. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Komisija aptur pārrobežu sadarbību un transnacionālo sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju

EU flag

Sakarā ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un saskaņā ar Komisijas lēmumu pilnībā īstenot visus ES ierobežojošos pasākumus Komisija ir apturējusi sadarbību, kas ar Krieviju un tās sabiedroto Baltkrieviju norisinās Eiropas kaimiņattiecību instrumenta pārrobežu sadarbības programmās (EKI pārrobežu sadarbība), kā arī Interreg Baltijas jūras reģiona programmā.

Tas cita starpā nozīmē, ka turpmāki maksājumi Krievijai vai Baltkrievijai vairs netiks veikti. Apturēšanai ir tūlītēja ietekme uz deviņām EKI pārrobežu sadarbības programmām, kurās iesaistījusies Krievija un Baltkrievija, un transnacionālo Interreg Baltijas jūras reģiona programmu 2014.–2020. gada plānošanas periodam. Kopējais ES finansējums astoņām programmām, kurās piedalās Krievija, ir 178 miljoni eiro, bet kopējais ES finansējums abām programmām, kurās piedalās Baltkrievija, ir 257 miljoni eiro. Noteikumi par EKI sadarbības programmām paredz sadarbību ar ārpussavienības valstīm apturēt starptautisko tiesību, cilvēktiesību, demokrātijas principu un tiesiskuma pārkāpumu gadījumā.*

Sadarbība ar abām valstīm ir apturēta arī jaunā – 2021.–2027. gada – plānošanas perioda programmās.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira:

Krievijas militārā agresija ir klajš ANO Statūtu, starptautisko tiesību un noteikumos balstītas kārtības pārkāpums. Apturēt visas pārrobežu un transnacionālās programmas un maksājumus, kas nāk par labu Krievijai un Baltkrievijai, un vienlaikus pastiprināt atbalstu Ukrainai ir veids, kā Eiropa ar tās kohēzijas politiku var faktiski izrādīt solidaritāti ar Ukrainas tautu.

Turpmāks atbalsts Ukrainai

Tajā pašā laikā Komisija steidzami pēta juridiskās un operacionālās iespējas stiprināt pašreizējās pārrobežu sadarbības programmas starp ES valstīm (Poliju, Ungāriju, Rumāniju, Slovākiju) un Ukrainu, kā arī Ukrainas dalību EKI Melnās jūras baseina pārrobežu sadarbības programmā vai Interreg Donavas transnacionālajā programmā.

Ar vairāk nekā 1000 partnerībām starp ES un Ukrainas pierobežas reģionu reģionālajām un vietējām pašvaldībām programmas paver iespēju ātri un efektīvi sniegt atbalstu Ukrainai, arī bēgļiem. 

Konteksts

Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI) ir galvenais instruments, ar ko finansē ES ārpolitiku attiecībās ar austrumos un dienvidos esošām kaimiņvalstīm.

EKI 2014.–2020. gada pārrobežu sadarbības programma, ko 2021.–2027. gada plānošanas periodā sauks “Interreg NEXT 2021.–2027. gadam”, tiek finansēta no Eiropas kaimiņattiecību politikas un ES kohēzijas politikas līdzekļiem. Tā atbalsta ilgtspējīgu attīstību pie ES ārējām robežām un, risinot kopīgas pārrobežu problēmas, palīdz mazināt dzīves līmeņa atšķirības. Turklāt tā veicina ES un partnervalstu reģionālo un vietējo ieinteresēto personu sadarbību, kas balstās uz vienlīdzīgas partnerības principu. 

EKI pārrobežu sadarbības programmas, kurās iesaistījusies Krievija vai Baltkrievija, ir “Kolarktika”, “Karēlija”, “Somijas dienvidaustrumu daļa/Krievija”, “Igaunija/Krievija”, “Latvija/Krievija”, “Lietuva/Krievija”, “Polija/Krievija”, “Latvija/Lietuva/Baltkrievija” un “Polija/Baltkrievija/Ukraina”. Turklāt Krievija ir iesaistījusies Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā.

EKI pārrobežu sadarbības un Interreg programmas, kurās iesaistījusies Ukraina, ir “Polija/Baltkrievija/Ukraina”, “Ungārija/Slovākija/Rumānija/Ukraina”, “Rumānija/Ukraina” “Melnās jūras baseins” un “Interreg Donavas reģiona programma”.

Plašāka informācija

Priekšsēdētājas fon der Leienas paziņojums par turpmākiem pasākumiem, ar kuriem reaģē uz Krievijas iebrukumu Ukrainā

Pārrobežu sadarbība

Transnacionālā sadarbība

* Atjaunināts 2022. gada 4. martā plkst. 16.05. 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 4. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā