Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 30. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Komisija atzinīgi vērtē provizorisku politisko vienošanos par ES digitālās identitātes maku — Eiropas pirmo uzticamo un drošo digitālās identitātes lietotni

Digitālas prasmes

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta un ES Padomes provizorisko politisko vienošanos par Eiropas digitālās identitātes tiesiskā regulējuma priekšlikuma galvenajiem elementiem. Jaunā regulējuma galvenais inovatīvais elements ir personīgs digitālais maks drošas un ērtas mobilās lietotnes veidā. Tas ļaus visiem ES pilsoņiem, iedzīvotājiem un uzņēmumiem uzticamā veidā piekļūt publiskiem un privātiem tiešsaistes pakalpojumiem visā Eiropā.

ES digitālās identitātes maks kardināli mainīs digitālo identifikāciju, sniedzot eiropiešiem pilnīgu kontroli pār saviem persondatiem kopā ar mobilas lietotnes ērtībām. Viņi varēs izmantot tiešsaistes pakalpojumus un sniegt identitātes akreditācijas datus, pilnībā kontrolējot savus persondatus.

Komisija jau šobrīd no programmas “Digitālā Eiropa” iegulda 46 miljonus eiro četros liela mēroga izmēģinājuma projektos, ar ko ES digitālās identitātes maku pārbauda virknē ikdienas lietojumu, piemēram, saistībā ar mobilo vadītāja apliecību, e-veselību, maksājumiem un izglītības un profesionālajām kvalifikācijām. Izmēģinājuma projekti tika uzsākti 2023. gada 1. aprīlī, un tie palīdzēs uzlabot maka tehniskās specifikācijas.

Lai dalībvalstis būtu gatavas nodrošināt ES digitālās identitātes maku līdz regulā noteiktajam termiņam, Komisija kopā ar dalībvalstīm strādā pie tehnisko aspektu rīkkopas, kas vajadzīga Eiropas digitālās identitātes maka lietotnes prototipa izstrādei. Rīkkopas pirmā versija tika publicēta vietnē GitHub 2023. gada februārī un tiks regulāri atjaunināta. Rīkkopas prasības un specifikācijas būs obligātas, tiklīdz būs pabeigts likumdošanas process par Eiropas digitālās identitātes satvaru.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere:

ES digitālās identitātes maks būs ērts un drošs veids, kā ikdienā pārvaldīt personīgos digitālos dokumentus un piekļūt publiskiem un privātiem tiešsaistes pakalpojumiem. Izmantojot jauno lietotni, mums būs kontrole pār saviem persondatiem un ērtība tos kopīgot, kad gribam to darīt. Drošība, privātums un ērtības ir Eiropas ceļš uz digitālo desmitgadi.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

ES digitālās identitātes maks, netraucēti apvienojot ērtības, drošību un privātumu, mainīs veidu, kā Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi izmanto tiešsaistes pakalpojumus. Tas dos jaunas iespējas iedzīvotājiem, ļaus viņiem kontrolēt savus datus un stiprinās mūsu tehnoloģisko suverenitāti. Nodrošinot pārredzamu un drošu satvaru, šis inovatīvais risinājums palīdzēs sargāt mūsu persondatus, kamēr mēs veicam darbības digitālajā vidē.

Turpmākā rīcība

Ir jāturpina tehniskais darbs, lai pabeigtu juridiskā teksta izstrādi saskaņā ar provizorisko politisko vienošanos. Pēc tam tekstu oficiāli apstiprinās Eiropas Parlaments un Padome. Pēc akta pieņemšanas Eiropas digitālās identitātes satvars stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

Pamatinformācija

Digitālās desmitgades politikas programmā 2030. gadam ir izklāstīti Eiropas mērķi attiecībā uz digitālo pārkārtošanos līdz 2030. gadam. ES digitālās identitātes maks atbalsta digitālās desmitgades mērķu sasniegšanu. Konkrētāk, līdz 2030. gadam visiem galvenajiem publiskajiem pakalpojumiem vajadzētu būt pieejamiem tiešsaistē, visiem iedzīvotājiem vajadzētu būt iespējai piekļūt savai tiešsaistes veselības kartei un ikvienam vajadzētu būt piekļuvei drošai un privātumu veicinošai eID.

ES digitālās identitātes maks balstās uz esošo uzticamas digitālās identitātes pārrobežu tiesisko regulējumu – Eiropas elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu iniciatīvu (eIDAS regulu). Minētā regula pieņemta 2014. gadā un kalpo par pamatu pārrobežu elektroniskajai identifikācijai, autentifikācijai un vietņu sertifikācijai Eiropas Savienībā.

Komisijas priekšlikums par uzlabotu regulējumu, par kuru abi likumdevēji šodien ir panākuši politisku vienošanos, uzlabos drošas un ērtas digitālās identitātes efektivitāti un nodrošinās tās sniegtās priekšrocības arī privātajā sektorā un mobilajos lietojumos.  

Sīkākai uzziņai

Eiropas digitālā identitāte. Jautājumi un atbildes

Eiropas digitālā identitāte. Faktu lapa

Eiropas Digitālās identitātes regula

Ieteikums par Eiropas digitālo identitāti  

eIDAS vietne

Ziņojums par eIDAS regulas izvērtēšanu

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 30. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā