Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 8. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Komisija dara programmatūru pieejamu visiem uzņēmumiem un novatoriem visās sabiedrības interešu jomās

Digital growth

Šodien Komisija pieņēma jaunus noteikumus par atklātā pirmkoda programmatūru, kuri ļaus tās programmatūras risinājumus darīt publiski pieejamus ikreiz, kad tie varētu būt noderīgi iedzīvotājiem, uzņēmumiem vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Nesenais Komisijas pētījums par atklātā pirmkoda aparatūras un programmatūras ietekmi uz tehnoloģisko neatkarību, konkurētspēju un inovāciju ES ekonomikā parādīja, ka atdeve no investīcijām atvērtā pirmkoda jomā ir vidēji četras reizes lielāka nekā no investīcijām citās jomās. Komisijas dienesti varēs publicēt tiem piederošo programmatūras pirmkodu daudz īsākā laikā un ar mazākapjomīgu dokumentāciju.

Budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns

Atklātais pirmkods sniedz lielas priekšrocības jomā, kurā ES var uzņemties vadošo lomu. Jaunie noteikumi palielinās pārredzamību un palīdzēs Komisijai, iedzīvotājiem, uzņēmumiem un publiskajiem dienestiem visā Eiropā gūt labumu no izstrādātās atklātā pirmkoda programmatūras. Apvienojot centienus uzlabot programmatūru un līdzradot jaunas funkcijas, samazinās izmaksas sabiedrībai, jo tādējādi iespējams izmantot arī uzlabojumus, ko veikuši citi izstrādātāji. Turklāt tas uzlabos drošību, jo kļūdas un drošības trūkumus pārbauda ārēji un neatkarīgi speciālisti.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela:

Komisija vēlas rādīt piemēru un vadīt Eiropas digitālo pārkārtošanos. Ar jaunajiem noteikumiem darot pieejamu savu pirmkoda programmatūru, Komisija būtiski atvieglos darbu uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem, novatoriem, iedzīvotājiem un valsts pārvaldes iestādēm. Pateicoties Komisijas koda publiskai pieejamībai, šis lēmums arī veicinās inovāciju.

Atklātā pirmkoda piemērs ir e-paraksts — bezmaksas standartu, rīku un pakalpojumu kopums, kas valsts pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem palīdz paātrināt visās ES dalībvalstīs juridiski derīgu elektronisko parakstu izveidi un verificēšanu.

Vēl viens piemērs ir programmatūra LEOS (tiesību aktu rediģēšanas brīvā programmatūra), ko Komisija izmanto tiesību aktu sagatavošanai. Sākotnēji tā bija paredzēta Komisijai, bet patlaban tās izstrāde turpinās ciešā sadarbībā ar Vāciju, Spāniju un Grieķiju.

Visa Komisijas atklātā pirmkoda programmatūra pieejama vienuviet

Komisija savu programmatūru atklātā pirmkoda veidā darīs pieejamu vienā repozitorijā, lai atvieglotu piekļuvi tai un veicinātu tās atkārtotu izmantošanu. Pirms šādu programmatūru izvietošanas ikviena no tām tiks pārbaudīta, lai novērstu ar drošību vai konfidencialitāti saistītos riskus, atrisinātu datu aizsardzības jautājumus vai nepieļautu trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus.

Ar šo lēmumu tiks veicinātas un uzlabotas daudzas darbības.

  • Ar atklātā pirmkoda licenci licencētas programmatūras izplatīšanai vairs nebūs vajadzīgs Komisijas lēmums.
  • Tiklīdz tas būs iespējams, Komisijas dienesti pakāpeniski pārskatīs visas pirms jauno noteikumu pieņemšanas izstrādātās programmatūras un noteiks, kuras no tām varētu radīt vērtību ārpus Komisijas.
  • Turpmāk Komisija ļaus programmatūras izstrādātājiem dot savu ieguldījumu atklātā pirmkoda projektos, piedāvājot uzlabojumus, ko tie veikuši šā darba ietvaros.

Līdz šim Komisija ir kopīgojusi simtiem programmatūras projektu atvērtā pirmkoda veidā, tai skaitā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentamEurostat, programmai “Sadarbspējīga Eiropa” (publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumi, agrāk – programma “ISA²”) un Kopīgajam pētniecības centram izstrādāto programmatūru.

Konteksts

Ar ES Digitālo stratēģiju paredzēts panākt, ka digitālā pārveide darbojas cilvēku un uzņēmumu labā un vienlaikus palīdz ES sasniegt tās mērķi līdz 2050. gadam nodrošināt klimatneitrālu Eiropu. Lai stimulētu digitālo pārkārtošanos un nodrošinātu, ka Komisija rāda piemēru, Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ir noteikusi digitalizāciju par Komisijas prioritāti.

Šie noteikumi izriet no Komisijas Atvērtā pirmkoda programmatūras stratēģijas 2020.–2023. gadam, kurā tēmas “Domā visos virzienos” ietvaros izklāstīts redzējums, kā veicināt un izmantot atklātā pirmkoda transformatīvo, inovatīvo un sadarbīgo spēju, kā arī tā principus un izstrādes praksi. Stratēģija palīdz sasniegt visaptverošās Komisijas Digitālās stratēģijas un programmas “Digitālā Eiropa” mērķus.

Sīkāka informācija

Jauni noteikumi par atklātā pirmkoda programmatūru

Komisijas Atklātā pirmkoda programmatūras stratēģija 2020.–2023. gadam

Komisijas pētījums par atklātā pirmkoda aparatūras un programmatūras ietekmi uz tehnoloģisko neatkarību, konkurētspēju un inovāciju ES ekonomikā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 8. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā