Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 21. septembrisLasīšanas ilgums: 4 min

Komisija laiž klajā jaunu “Erasmus+” lietotni, kurā integrēta Eiropas studenta karte

Šodien Komisija laida klajā jauno “Erasmus+” lietotni, tādējādi iezīmējot jaunu atskaites punktu programmas “Erasmus+” digitalizācijā. Jaunā lietotne pieejama visās ES valodās.

Digitalizācija un augstākā izglītība

Jaunā lietotne, kas ir pieejama visās ES valodās, katram studentam nodrošinās visā Eiropas Savienībā derīgu digitālu Eiropas studenta karti. Nākotne ir digitāla, un šī atjauninātā lietotne nodrošinās, ka studentiem būs vēl mazāk papīra dokumentu.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins“Esmu gandarīts, ka jauniešiem paredzētās pamatprogrammas “Erasmus+” saskarne kļūst viņiem līdzīgāka — digitālāka, mobilāka un vairāk orientēta uz viņu vajadzībām. Jaunā lietotne un tajā iestrādātā studenta karte simbolizē Eiropas izglītības telpu, uz kuru mēs tiecamies.”

 

Izmantojot jauno lietotni, kas darbojas “Android” un “iOS” sistēmās, studenti varēs:

  • pārlūkot partneraugstskolas un kādu no tām izvēlēties par galamērķi,
  • parakstīt tiešsaistes mācību līgumu,
  • uzzināt par pasākumiem un saņemt noderīgus padomus par savu galamērķi, un sazināties ar citiem studentiem, un
  • saņemt Eiropas studenta karti, kas ļaus piekļūt pakalpojumiem, muzejiem, kultūras pasākumiem un īpašiem piedāvājumiem uzņemošajā augstskolā un valstī.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela“Papīra dokumenti oficiāli palikuši pagātnē. Šī jaunā “Erasmus+” lietotne vienuviet piedāvās visu, kas vajadzīgs mobilajiem “Erasmus+” studentiem. Ja visa informācija ir rokas stiepiena attālumā, tas nozīmē mazāk stresa, mazāk laika administratīvo prasību izpildei un lielāku elastību. Eiropas studenta karte, kas pieejama, izmantojot lietotni, ir svarīgs solis ceļā uz īstas Eiropas izglītības telpas izveidi. Tā būs telpa, kurā katrs students jūtas piederīgs, var saņemt vienādus pakalpojumus un gūt vienādu izglītības atzīšanu.”Patlaban vairāk nekā 4000 augstskolu ir iesaistījušās “Erasmus” bezpapīra tīklā, kas dod tām iespēju droši veikt datu apmaiņu un vienkāršāk identificēt mācību līgumus. Šī digitālā sadarbība ļauj ieviest Eiropas studenta karti un nodrošināt tās plašu atzīšanu.

Saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plānu jaunā programma “Erasmus+” 2021.–2027. gadam atbalsta digitālo prasmju pilnveidi un veicina Eiropas izglītības sistēmu digitālo pārkārtošanos. Ar lielāku budžetu, kas 7 gadu laikposmā ir vairāk nekā 28 miljardi eiro, “Erasmus+” atbalstīs arī izglītības un apmācības sistēmu noturību, saskaroties ar pandēmiju.

Vispārīga informācija

Kopš pirmās programmas “Erasmus” darbības sākuma 1987. gadā apmaiņas studijas ārzemēs ir izmantojuši 10 miljoni cilvēku. Jaunā programma “Erasmus+” nodrošina iespējas studēt ārzemēs, kā arī stažēšanās, māceklības un personāla apmaiņas iespējas visās izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās un visās vecuma grupās.

2019. gadā publicētais pētījums par “Erasmus+” ietekmi uz augstāko izglītību parādīja, ka programmai ir pozitīva ietekme uz dalībnieku profesionālo, sociālo, izglītības un personīgo attīstību. Vairāk nekā 70 % studentu, kas atgriezušies pēc studijām ārvalstīs, ir labāks priekšstats par to, ko viņi vēlētos darīt turpmākajā darba dzīvē, un līdz ar to — iespēja pārorientēt mācības atbilstīgi karjeras iecerēm. Vairāk nekā 90 % “Erasmus+” studentu arī ir iemācījušies labāk strādāt un sadarboties ar cilvēkiem no dažādām kultūrām un izjūt sevi kā eiropiešus.

Paredzams, ka šajā akadēmiskajā gadā (2021.–2022. gadā) 600 000 studentu dosies uz ārzemēm, izmantojot programmas “Erasmus+” sniegtās iespējas.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 2021. gada runā par stāvokli Savienībā ierosināja 2022. gadu pasludināt par Eiropas Jaunatnes gadu.  Jauniešiem jābūt iespējai veidot Eiropas nākotni.  Savienības dvēselei un redzējumam jābūt tādiem, kas spēj viņus aizraut. 

Sīkākai informācijai

“Erasmus+” lietotne

Jaunā programma “Erasmus+” 2021.–2024. gadam

Digitālās izglītības rīcības plāns 2021.–2027. gadam

Paziņojums presei par mobilās lietotnes laišanu klajā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 21. septembris