Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 16. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Komisija no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ieguldīs vairāk nekā 1 miljardu eiro inovatīvā un drošā savienojamībā

Digitalizācija

Komisija šodien pieņēma pirmo Darba programmu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI Digital) digitālajai daļai, kurā noteikts to ES atbalstīto darbību tvērums un mērķi, kas vajadzīgas, lai 3 gados uzlabotu Eiropas digitālās savienojamības infrastruktūru. Šīs darbības saņems finansējumu vairāk nekā 1 miljarda eiro apmērā (2021.–2023. gadā).

Veicinot publiskās un privātās investīcijas, EISI – Digitalizācija veicinās savienojamības projektus visas ES interesēs un drošas un ilgtspējīgas augstas veiktspējas infrastruktūras, tostarp gigabitu un 5G tīklu, izvēršanu visā ES. Eiropas savienojamības infrastruktūras uzlabošana būs būtiska, lai panāktu Eiropas digitālo pārveidi, kā izklāstīts dokumentā “Digitālās desmitgades ceļš”, un lai nodrošinātu, ka līdz 2030. gadam visām ES mājsaimniecībām ir pieejama gigabitos mērāma savienojamība un visās apdzīvotajās teritorijās ir nodrošināts 5G pārklājums.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere:

Ieguldījumiem pārrobežu savienojamībā arī turpmāk būs būtiska nozīme Eiropas pārveidē un tās konkurētspējā. Uzlabojot tīklus un infrastruktūru, Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi varēs piekļūt jaunām darbvietām, konkurēt jaunos tirgos un stiprināt savā darbību.

Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons:

Droša un ātra savienojamība ir pīlārs, uz kura mēs celsim Eiropas digitālo desmitgadi. Tas ļaus eiropiešiem piekļūt digitālajām prasmēm, ļaus uzņēmumiem ieviest jauninājumus un atbalstīs nepieredzētu lietotņu pieejamību tādās jomās kā veselība, izglītība un sabiedriskie pakalpojumi tiešsaistē.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēšanas programma arī stiprinās savienojamības tīklus, atbalstot jaunas vai uzlabojot esošās pamatinfrastruktūras ES un ar trešām valstīm. Tas ir būtiski, lai savstarpēji savienotu digitālās spējas, piemēram, mākoni, datus un datošanu, kas atbilst ES mērķim saglabāt digitālo suverenitāti.

EISI – Digitalizācija

Paredzams, ka EISI – Digitalizācija atbalstīs šādas galvenās darbības:

  • 5G infrastruktūras izvēršanu Eiropā, jo īpaši 5G pārklājums pārrobežu koridoros un 5G viedajām kopienām.
  • jaunu pamattīklu, tostarp mākoņdatošanas federāciju, īpaši drošu kvantu sakaru infrastruktūru un zemūdens kabeļu izvēršanu vai esošo būtisku jaunināšanu, lai uzlabotu elektronisko sakaru tīklu darbību dalībvalstīs un starp dalībvalstīm un starp Savienību un trešām valstīm.
  • digitālās savienotības infrastruktūras īstenošanu saistībā ar pārrobežu projektiem transporta vai enerģētikas jomā un/vai atbalstu operatīvajām digitālajām platformām, kas ir tieši saistītas ar transporta infrastruktūru vai energoinfrastruktūru.

Turpmākie pasākumi

Pirmie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu — Digitalizāciju tiks izsludināti 2022. gada janvāra sākumā. Ieinteresētās personas drīz pēc izsludināšanas varēs arī apmeklēt “informācijas dienu”, lai uzzinātu vairāk par uzaicinājumu prioritātēm un galvenajiem aspektiem, kā arī par novērtēšanas un piešķiršanas procesu.

Konteksts

Ar plānoto budžetu līdz pat 2 miljardu eiro apmērā līdz 2027. gadam Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments — Digitalizācija atbalstīs digitālo pārveidi un Eiropas digitālās desmitgades mērķus fiksētās un mobilās savienojamības jomā. Tā ir daļa no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas, kas laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam atbalsta investīcijas Eiropas digitālajos, transporta un enerģētikas tīklos 33,7 miljardu eiro vērtībā.

Ar 2014.–2020. gada Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pirmo paaudzi tika uzlabota infrastruktūra, kas savieno dalībvalstis un ar WiFi4EU programmas starpniecību nodrošināja bezmaksas Wi-Fi vietējām kopienām. Tā arī atbalstīja ļoti augstas veiktspējas tīklu izvēršanu lauku un piepilsētu apvidos visā Eiropā, izmantojot Eiropas platjoslas infrastruktūras savienošanas fondu (CEBF).

Sīkākai informācijai:

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments — Darba programma

Eiropas Infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) – Digitalizācija

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments — Īstenošana

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 16. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā