Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2024. gada 24. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Komisija nolemj reģistrēt divas jaunas Eiropas pilsoņu iniciatīvas

Pilsoņu iniciatīva

Šodien Eiropas Komisija nolēma reģistrēt divas Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Konversijas prakšu aizliegums Eiropas Savienībā” un “Eiropas pilsoņu iniciatīva lauksaimniecības un lauku ekonomikas aizsardzībai Eiropā”.

Iniciatīvas “Konversijas prakšu aizliegums Eiropas Savienībā” organizatori aicina aizliegt iejaukšanās pasākumus, kuru mērķis ir mainīt, apspiest vai nomākt LGBTIK+ pilsoņu seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti un/vai dzimuma izpausmi. Konkrētāk, organizatori aicina Komisiju ierosināt direktīvu, ar ko ES noziegumu jomu sarakstam pievieno konversijas prakses, vai grozīt ierosināto direktīvu par līdztiesību, lai tajā iekļautu konversijas prakšu aizliegumu. Organizatori arī aicina grozīt Direktīvu 2012/29/ES par cietušo tiesībām, lai noteiktu minimālos standartus attiecībā uz konversijas praksēs cietušo tiesībām, atbalstu un aizsardzību.

“Eiropas pilsoņu iniciatīva lauksaimniecības un lauku ekonomikas aizsardzībai Eiropā” aicina aizsargāt Eiropas lauksaimniecību un lauku ekonomiku, izmantojot tiesisko regulējumu, kura pamatā ir vairāki elementi, tostarp lauksaimniecības zemes prioritāra izmantošana pārtikas ražošanai, uztursuverenitātes garantēšana, kā arī pievēršanās pārtikas ķēdes problēmām un augstajām cenām. Organizatori arī aicina izstrādāt Eiropas hidroloģisko plānu, lai garantētu ūdensapgādi un sadali visā ES, un izveidot ES Lauksaimniecības un lauku ekonomikas aģentūru, lai nodrošinātu lauksaimniecības un lauku ekonomikas aizsardzību ES lēmumu pieņemšanas procesos.

Lēmums reģistrēt iniciatīvu ir balstīts uz juridisko analīzi par tās pieņemamību saskaņā ar EPI regulu. Tas neskar juridiskus un politiskus Komisijas secinājumus par šīm iniciatīvām un pasākumus, ja tā tādus veiktu gadījumā, kad kāda no šīm iniciatīvām saņemtu nepieciešamo atbalstu no vismaz viena miljona Eiropas pilsoņu.

Tā kā abas Eiropas pilsoņu iniciatīvas atbilst attiecīgajos tiesību aktos noteiktajiem formālajiem nosacījumiem, Komisija uzskata, ka tās ir juridiski pieņemamas. Komisija pagaidām nav skatījusi priekšlikumus pēc būtības.

Turpmākā rīcība

Pēc iniciatīvas reģistrācijas, kas notika šodien, organizatoru rīcībā ir seši mēneši, lai uzsāktu parakstu vākšanu. Ja gada laikā Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstīs vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dalībvalstīm, Komisijai būs jāreaģē. Komisija būs jāpieņem lēmums, vai rīkoties atbilstoši iniciatīvā izvirzītajai prasībai, un jāpamato savs lēmums.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu kā iespēja pilsoņiem noteikt ES darba kārtību. Šo instrumentu oficiāli sāka izmantot 2012. gada aprīlī. Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam iedzīvotāju no vismaz septiņām ES dalībvalstīm aicināt Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras. Iniciatīvas juridiskās pieņemamības nosacījumi ir šādi: iniciatīvā ierosinātā rīcība nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, 2) tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai provokatīva un 3) tā nav klajā pretrunā Savienības vērtībām.

Kopš Eiropas pilsoņu iniciatīvas sākuma Komisija ir reģistrējusi 109 iniciatīvas.

Papildinformācija

Konversijas prakšu aizliegums Eiropas Savienībā

Eiropas pilsoņu iniciatīva lauksaimniecības un lauku ekonomikas aizsardzībai Eiropā

EPI statistika

Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

#EUTakeTheInitiative kampaņa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2024. gada 24. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā