Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 27. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 2 min

Komisija nolemj reģistrēt jaunu Eiropas pilsoņu iniciatīvu

Pilsoņu iniciatīva

Eiropas Komisija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Laiks izbeigt kaušanu”. Iniciatīvas organizatori aicina Komisiju izslēgt lopkopību no darbībām, kas var pretendēt uz lauksaimniecības subsīdijām, un iekļaut ētiskas un ekoloģiskas alternatīvas, piemēram, šūnu audzēšanu un augu proteīnus. Tie arī aicina ieviest stimulus augu un šūnu lauksaimniecības produktu ražošanai un pārdošanai.

Komisija ir atzinusi, ka no juridiskā viedokļa šai Eiropas pilsoņu iniciatīvai var dot zaļo gaismu, jo tā atbilst visiem formālajiem nosacījumiem. Šajā posmā Komisija vēl nav skatījusi priekšlikuma būtību.

Lēmumam par reģistrāciju ir juridisks raksturs un tas neskar Komisijas galīgos juridiskos un politiskos secinājumus par šo iniciatīvu un rīcību, ko tā gatavojas veikt, ja būs nepieciešams, gadījumā, ja iniciatīva saņems vajadzīgo atbalstu. Iniciatīvas saturs pauž tikai organizatoru grupas viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tas atspoguļo Komisijas viedokli.

Turpmākie pasākumi

Pēc iniciatīvas reģistrācijas, kas notika šodien, organizatoriem ir 6 mēneši laika, lai uzsāktu parakstu vākšanu. Ja gada laikā Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstīs vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dalībvalstīm, Komisijai būs jāreaģē. Komisija var lemt, vai iniciatīvā izvirzīto prasību virzīt tālāk. Tai savs lēmums būs jāpamato.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu kā iespēja pilsoņiem noteikt ES darba kārtību. Šo instrumentu oficiāli sāka izmantot 2012. gada aprīlī. Iniciatīvas juridiskās pieņemamības nosacījumi ir šādi: 1) iniciatīvā ierosinātā rīcība nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, 2) tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai provokatīva un 3) tā nav klajā pretrunā Eiropas Savienības vērtībām.

Kopš šā instrumenta ieviešanas Komisija ir saņēmusi 113 pieprasījumus izsludināt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, no kuriem juridiski pieņemami bija un attiecīgi tika reģistrēti 89.

Sīkāka informācija

Iniciatīva “Laiks izbeigt kaušanu”

Eiropas Pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

#EUTakeTheInitiative kampaņa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 27. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā