Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 28. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Komisija pastiprina bērnu aizsardzību pret nedrošām rotaļlietām

Pediatrics

Šodien Komisija nāk klajā ar priekšlikumu Rotaļlietu drošuma regulai, ar kuru tiks pārskatīti pašreizējie noteikumi par bērnu aizsardzību pret riskiem, ko var radīt rotaļlietas. Rotaļlietas, kuras laistas ES tirgū, jau ir vienas no visdrošākajām pasaulē. Ierosinātie noteikumi šo aizsardzību īpaši pret kaitīgām ķīmiskajām vielām vēl vairāk pastiprinās. Šo noteikumu mērķis ir arī samazināt lielo skaitu nedrošo rotaļlietu, kuras joprojām tiek pārdotas ES, īpaši tiešsaistē, un tas veicinās vienlīdzīgākus konkurences apstākļus ES ražotajām rotaļlietām un rotaļlietām, kuras tiek importētas. Vienlaikus tie turpinās nodrošināt rotaļlietu brīvu apriti vienotajā tirgū.

Balstoties uz spēkā esošajiem noteikumiem, šodien iesniegtais priekšlikums atjaunina drošuma prasības, kurām rotaļlietām jāatbilst, lai tās varētu tirgot ES, neatkarīgi no tā, vai tās ražotas ES vai trešās valstīs. Konkrētāk, šodien iesniegtais priekšlikums:

  • palielinās aizsardzību pret kaitīgām ķīmiskajām vielām. Priekšlikumā ne vien saglabāts esošais aizliegums izmantot kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas, bet arī iekļauts aizliegums rotaļlietās izmantot citas kaitīgas ķīmiskās vielas. Priekšlikums attiecas uz ķīmiskajām vielām, kuras ir īpaši kaitīgas bērniem. Tā, piemēram, tiks aizliegts rotaļlietās izmantot ķimikālijas, kuras ietekmē endokrīno sistēmu (endokrīnie disruptori) un elpošanas sistēmu vai kuras ir toksiskas konkrētam orgānam;
  • stiprinās noteikumu izpildi. Priekšlikums nodrošina, ka Eiropas Savienībā tiks pārdotas tikai drošas rotaļlietas. Visām rotaļlietām būs vajadzīga digitālā produkta pase, kurā būs norādīta informācija par atbilstību ierosinātas regulas prasībām. Importētājiem digitālās produktu pases būs jāiesniedz par visām rotaļlietām, arī par tiešsaistē pārdotajām, pie ES robežām. Jauna IT sistēma visas šādas pases pie ārējām robežām pārbaudīs un identificēs sūtījumus, kuriem nepieciešama sīkāka pārbaude muitā. Par rotaļlietu pārbaužu veikšanu arī turpmāk būs atbildīgi valstu inspektori. Turklāt priekšlikums paredz to, ka tad, ja tiks atklātas nedrošas rotaļlietas, kuras rada risku, kas regulā nav skaidri noteikts, Komisija varēs pieprasīt šādu rotaļlietu izņemšanu no tirgus.

Konteksts

Uz rotaļlietām attiecas Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu prasības. Spēkā esošā direktīva nosaka, kādām drošuma prasībām rotaļlietām jāatbilst, lai tās varētu laist ES tirgū, neatkarīgi no tā, vai tās ražotas ES vai trešās valstīs. Tas atvieglo rotaļlietu brīvu apriti vienotajā tirgū.

Tomēr Komisija kopš direktīvas pieņemšanas 2009. gadā, izvērtējot, kā direktīva tiek praktiski piemērota, konstatēja vairākus trūkumus. Konkrēti, ir nepieciešama augstāka līmeņa aizsardzība pret iespējamiem riskiem rotaļlietās, jo īpaši pret kaitīgo ķīmisko vielu radīto risku. Izvērtējumā arī secināts, ka direktīva jāīsteno efektīvāk, jo īpaši attiecībā uz pārdošanu tiešsaistē.

Turklāt Ilgtspēju sekmējošā ES ķimikāliju stratēģija aicināja stiprināt patērētāju un neaizsargāto grupu aizsardzību pret viskaitīgākajām ķīmiskajām vielām. Tāpēc Komisija ierosina šos jaunos noteikumus, kas nodrošinās, ka ES tiek pārdotas tikai drošas rotaļlietas.

Sīkāka informācija 

Jautājumi un atbildes

Priekšlikums regulai par rotaļlietu drošumu

Rotaļlietu drošuma direktīvas 2009/48/EK izvērtējums

Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija

Abonēt e-pastā Komisijas bezmaksas ziņu biļetenu par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmējdarbību un MVU

Citāti

Šis priekšlikums nodrošinās, ka bērni, spēlējoties ar rotaļlietām, ir vēl vairāk aizsargāti, tostarp pret kaitīgām ķīmiskajām vielām. Noteikumu izpilde tiks pastiprināta, pateicoties digitālajām tehnoloģijām, kuras ļaus vieglāk atklāt nedrošas rotaļlietas, jo īpaši pie ES robežām. Tā rezultātā priekšlikums veicina vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES rotaļlietu ražošanas nozarei, jo īpaši MVU, novērš negodīgu konkurenci un vienlaikus vēl vairāk uzlabo bērnu drošību.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons - 28/07/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 28. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā