Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 17. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Komisija sniedz pirmo analīzi par priekšlikumiem, kuru avots ir konference par Eiropas nākotni

Konference par Eiropas nākotni

Eiropas Komisija šodien pieņēmusi paziņojumu, kurā izklāstīts, kā tā plāno virzīt tālāk priekšlikumus, kas izvirzīti konferencē par Eiropas nākotni.

Pēc gadu ilgas apspriešanās konference noslēdzās 2022. gada 9. maijā. Noslēguma ceremonijā Strasbūrā Eiropas Parlamenta, Komisijas un Padomes priekšsēdētāji no konferences dalībniekiem saņēma nobeiguma ziņojumu, kurā bija iekļauti 49 plaši, vērienīgi un uz nākotni vērsti priekšlikumi un 326 atsevišķi pasākumi.

Par pamatu šiem priekšlikumiem, kas sakārtoti deviņās plašās tematiskajās grupās, bija ieteikumi, ar kuriem iedzīvotāji bija nākuši klajā Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un valstu pilsoņu paneļdiskusijās un kuri bija iesniegti, izmantojot daudzvalodu digitālo platformu.

Lai gan konferencē izkristalizējušies daudzi vērtīgi priekšlikumi, tās veiksme galu galā būs atkarīga no tā, kādas pārmaiņas ar tiem izdosies panākt. Ņemot to vērā, Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi 2021. gada marta kopīgajā deklarācijā apņēmās katrs savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Līgumiem ierosinājumus virzīt tālāk. Konferences noslēguma ceremonijā priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena šo apņemšanos atkārtoja.

Šodienas paziņojums ir pirmais Komisijas solis šīs ieceres īstenošanā. Tajā norādīts, kas nepieciešams, lai konferences priekšlikumus virzītu tālāk, sniegts pārskats par nākamajiem soļiem un izklāstīts, kā vislabāk likt lietā konferencē gūtās atziņas un līdzdalīgo demokrātiju integrēt ES rīcībpolitikas veidošanā un likumdošanā. Piemēram, pamatojoties uz konferencē gūtajiem Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju panākumiem, Komisija savas plašākās politikas veidošanas ietvaros un saskaņā ar labāka regulējuma principiem ļaus šīm paneļdiskusijām apspriesties un sniegt savus ieteikumus pirms dažu svarīgu priekšlikumu sagatavošanas.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena:

Eiropas iedzīvotāji mums snieguši interesantas un daudzveidīgas idejas, kā uzlabot mūsu Savienību: 49 sīki izstrādātus priekšlikumus un vairāk nekā 300 pasākumu ikdienas dzīves uzlabošanai un par to, kā veidot labāku nākotni. Mēs esam apsolījuši veikt turpmākus pasākumus. Šodienas paziņojums ir pirmais solis šīs ieceres īstenošanā. Es vienmēr iestāšos par tiem, kas vēlas mūsu Savienību reformēt, lai tā kļūtu vēl labāka.

Priekšlikumu analīze un nākamie soļi

Komisija uzskata, ka, lai uz priekšlikumu novērtējumu varētu paļauties, ir būtiski ievērot gan ierosinājuma garu, gan burtu, atturoties no jebkādas interpretācijas vai atlases. Tas ir izklāstīts šā paziņojuma pielikumā. 49 priekšlikumi ir sakārtoti konferences izraudzītajās tematiskajās grupās, un par katru jomu ir sniegts Komisijas novērtējums.

Pielikuma atbildes pieder pie šādām četrām kategorijām: esošas iniciatīvas, kas attiecas uz priekšlikumu (piemēram, Eiropas Klimata akts); Komisijas jau ierosinātas iniciatīvas, ko aicināti pieņemt Eiropas Parlaments un Padome (piemēram, jaunais Migrācijas pakts); plānotās darbības, ar kurām idejas tiks īstenotas, tajās iestrādājot konferences atziņas (piemēram, Mediju brīvības akts); jaunas iniciatīvas vai darba jomas, uz ko iedvesmojuši priekšlikumi un kas ir Komisijas kompetencē (piemēram, jautājumi, kas saistīti ar garīgo veselību).

Pirmais jauno priekšlikumu kopums tiks izziņots priekšsēdētājas fon der Leienas runā par stāvokli Savienībā 2022. gada septembrī, kā arī tai pievienotajā nodomu vēstulē. Šie priekšlikumi būs starp tiem, kas tiks iekļauti Komisijas darba programmā 2023. gadā un vēlākā laikposmā. Turpmākajos pasākumos Komisija nodrošinās, ka diskusijās par nepieciešamību grozīt Līgumu, jaunās reformas un politikas jomas neizslēdz cita citu, bet pievēršas tam, lai maksimāli izmantotu pašreiz iespējamo, vienlaikus nodrošinot iespēju veikt izmaiņas Līgumā, kur tas būs nepieciešams. 

Lai informētu iedzīvotājus, kas piedalījušies konferencē, un nezaudētu dinamiku, 2022. gada rudenī tiks organizēts konferences atsauksmju pasākums. Šis pasākums būtu īstais brīdis, kad informēt un izskaidrot, kā trīs ES iestādes priekšlikumus virza uz priekšu, un izvērtētu progresu šajā procesa posmā.

Kolēģijas locekļu teiktais

Komisijas priekšsēdētājas vietniece Dubravka Šuica

Konferences par Eiropas nākotni panākumi ir visu iesaistīto iedzīvotāju apņēmības, iesaistes un stingrības rezultāts. Viņi ir formulējuši savu nākotnes redzējumu un uzticējuši mums tā īstenošanu.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs:

Cilvēki no visas Eiropas veltīja milzīgu enerģiju un pūles, lai vienotos par šiem 49 priekšlikumiem. Es to pieredzēju tieši, jo īpaši veselības jomā. Tagad mums ES iestādēs jāveltī tāda pati enerģija un jāpieliek tādas pašas pūles, lai uz viņu aicinājumiem atbildētu. Iekļaujot konferences rezultātus Komisijas 2023. gada darba programmā, mēs skaidri demonstrēsim iedzīvotājiem, ka ne tikai esam viņus uzklausījuši, bet arī sadzirdējuši.

Priekšsēdētāja vietniece Vera Jourova:

Konference par Eiropas nākotni deva impulsu labāk uzklausīt Eiropas iedzīvotājus. Tagad mums jādod taustāmi rezultāti. Šodienas paziņojums ir pirmais solis ceļā uz to izpildi un paredz konkrētus turpmākus pasākumus iedzīvotāju sniegto ieteikumu īstenošanai.

Konteksts

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 2019. gada jūlija politiskajās pamatnostādnēs aicināja sarīkot konferenci par Eiropas nākotni, kas būtu daļa no redzējuma par jaunu impulsu Eiropas demokrātijai, un apņēmās sekot līdzi tās rezultātiem.

Konference par Eiropas nākotni, kas sākās 2021. gada Eiropas dienā, ilga vienu gadu. Tas bija līdz šim nepieredzēts Eiropas mēroga pasākums, kas veltīts deliberatīvajai demokrātijai, — lielākais un plašākais šāda veida pasākums. Konference pulcēja visu vecumu, valstu un dzīvesgājumu cilvēkus, no kuriem daudzi nekad nebija iesaistījušies Eiropas Savienības norisēs vai nepārzināja ES institucionālo struktūru. Katrs no viņiem nāca ar savu stāstu un perspektīvu, katrs ar savām valodām un identitātēm un mērķi formulēt, ko viņi sagaida no Eiropas, un kopīgiem spēkiem izveidot redzējumu par tās nākotni.

Konferencē sagatavotie priekšlikumi ietver 326 pasākumus, kas ES iestādēm un dalībvalstīm jāizskata, un tie ir sakārtoti deviņās tematiskajās grupās: klimata pārmaiņas un vide; veselība; spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība; ES pasaulē; vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība; digitālā pārkārtošanās; Eiropas demokrātija; migrācija; izglītība, kultūra, jaunatne un sports.

Papildinformācija

Paziņojums par konferenci par Eiropas nākotni

Pielikums

Nobeiguma ziņojums

Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas runa konferences noslēguma ceremonijā [2022. gada 9. maijā]

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 17. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā