Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 12. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Komisija veido solidaritātes joslas, lai palīdzētu Ukrainai eksportēt lauksaimniecības preces

Lauksaimniecība

Komisija šodien nāca klajā ar pasākumu kopumu, kas palīdzēs Ukrainai eksportēt lauksaimniecības produktus, tas ir daļa no ES solidaritātes atbildes Ukrainai. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un Ukrainas ostu blokādes Ukrainas labība un citas lauksaimniecības preces vairs nevar nonākt galamērķos. Situācija apdraud pārtikas nodrošinājumu pasaulē, un ir steidzami jāizveido alternatīvi loģistikas maršruti, izmantojot visus attiecīgos transporta veidus.

Šodienas paziņojumā Komisija izklāsta rīcības plānu, kā izveidot solidaritātes joslas, lai nodrošinātu, ka Ukraina var eksportēt graudus, kā arī importēt tai vajadzīgās preces no humānās palīdzības līdz dzīvnieku barībai un mēslošanas līdzekļiem.

Transporta komisāre Adina Veleana

Mazāk nekā trīs mēnešu laikā, izmantojot ES infrastruktūru, no Ukrainas jāizved 20 miljoni tonnu graudu. Tā ir milzīga problēma, tāpēc ir svarīgi koordinēt un optimizēt loģistikas ķēdes, ieviest jaunus maršrutus un pēc iespējas izvairīties no sastrēgumiem. Mūsu paziņojumā aplūkoti ne tikai ārkārtas risinājumi, bet arī vidēja un ilga laika pasākumi, lai labāk savienotu un integrētu Ukrainas infrastruktūru ar ES infrastruktūru. Gan īstermiņa, gan ilgtermiņa risinājumos mēs strādāsim ar Ukrainas iestādēm un cieši sadarbosimies, jo īpaši ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm, kuras netaupīja pūles, lai palīdzētu krīzes laikā.

Steidzama rīcība, lai novērstu transporta sastrēgumus

Neraugoties uz ES un dalībvalstu tūlītējiem centieniem atvieglot robežas šķērsošanu starp Ukrainu un ES, tūkstošiem vagonu un kravas automobiļu gaida muitošanu Ukrainas pusē. Pašreiz vidējais gaidīšanas laiks vagoniem ir 16 dienas, bet pie dažām robežām tas ir līdz 30 dienām. Vēl vairāk eksportam gatavu graudu joprojām tiek glabāti un aizturēti Ukrainas tvertnēs. Viens no problēmjautājumiem ir sliežu ceļa platuma atšķirības: Ukrainas vagoni nav savietojami ar lielāko daļu ES dzelzceļa tīkla, tāpēc lielākā daļa preču jāpārkrauj kravas automobiļos vai vagonos, kas atbilst ES standarta platumam. Šis process ir laikietilpīgs, un pie robežām ir maz pārkraušanas iekārtu.

Lai novērstu šos šķēršļus un izveidotu solidaritātes joslas, Komisija kopā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām īstermiņā strādās pie šādām prioritārām darbībām.

  • Papildu kravas ritošais sastāvs, kuģi un kravas automobiļi. Komisija aicina ES tirgus dalībniekus steidzami darīt pieejamus papildu transportlīdzekļus. Lai saskaņotu pieprasījumu un piedāvājumu un izveidotu attiecīgus kontaktus, Komisija izveidos kontaktu veidošanas loģistikas platformu un aicinās dalībvalstis izraudzīties īpašus solidaritātes joslu kontaktpunktus (vienas pieturas aģentūru).
  • Transporta tīklu un pārkraušanas termināļu jauda. Prioritāte jāpiešķir Ukrainas lauksaimniecības eksporta sūtījumiem, un infrastruktūras pārvaldītājiem šim eksportam jādara pieejamas dzelzceļa laika nišas. Komisija arī aicina tirgus dalībniekus steidzami pārvietot mobilos graudu iekrāvējus uz attiecīgajiem pierobežas termināļiem, lai paātrinātu pārkraušanu. Autotransporta nolīgums ar Ukrainu arī novērsīs sastrēgumus. Lai mudinātu ES pārvadātājus atļaut transportlīdzekļiem iebraukt Ukrainā, Komisija arī izpētīs papildu finanšu garantiju iespējas.
  • Muitas operācijas un citas pārbaudes. Komisija mudina valstu iestādes piemērot maksimālu elastību un nodrošināt pietiekamu personālu, lai paātrinātu procedūras robežšķērsošanas vietās.
  • Preču uzglabāšana ES teritorijā. Komisija izvērtēs ES pieejamo uzglabāšanas jaudu un koordinēs darbības ar dalībvalstīm, lai palīdzētu nodrošināt lielāku jaudu Ukrainas eksporta pagaidu uzglabāšanai.

ES un Ukrainas savienojamības uzlabošana vidējā termiņā

Vidējā termiņā un ilgtermiņā Komisija strādās arī pie jaunu eksporta koridoru infrastruktūras jaudas palielināšanas un jaunu infrastruktūras savienojumu izveides Ukrainas rekonstrukcijas ietvaros. Nākamā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kārta dos iespēju atbalstīt projektus, kas uzlabo transporta savienojumus ar Ukrainu, tostarp dzelzceļa savienojumus un dzelzceļa termināļus. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija šodien pieņēma lēmumu parakstīt augsta līmeņa nolīgumu ar Ukrainu, atjauninot Eiropas transporta tīkla (TEN-T) kartes, kas ir daļa no Komisijas politikas par TEN-T paplašināšanu uz kaimiņvalstīm.

Konteksts

Normālos apstākļos 75 % no Ukrainas labības produkcijas tiek eksportēti, radot aptuveni 20 % no valsts gada eksporta ieņēmumiem. Pirms kara Ukrainas Melnās jūras ostas izveda 90 % no tās labības un eļļas augu eksporta. Aptuveni viena trešdaļa eksporta ir paredzēta attiecīgi Eiropai, Ķīnai un Āfrikai.

Plašāka informācija

Komisijas paziņojums: Rīcības plāns par ES un Ukrainas solidaritātes joslām, kas atvieglos Ukrainas lauksaimniecības produktu eksportu un divpusējo tirdzniecību ar ES

Komisijas Lēmums par to, lai parakstītu augsta līmeņa vienošanos starp Eiropas Savienību un Ukrainu par Eiropas transporta tīkla indikatīvajām kartēm Ukrainā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 12. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā