Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 17. septembrisEiropas KomisijaLasīšanas ilgums: 4 min

Konferencē par Eiropas nākotni uzmanības centrā – iedzīvotāji

Pirmā no četrām Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām sākas ar sesiju Strasbūrā, kura ilgs no piektdienas, 2021. gada 17. septembra, līdz svētdienai, 19. septembrim.

ES zvaigzne

Paneļdiskusijas ir viens no konferences par Eiropas nākotni pamatelementiem, un tās pulcēs 800 visdažādāko aprindu pilsoņus no visas ES. No 2021. gada septembra līdz 2022. gada janvārim četrās paneļdiskusijās, kurās katrā piedalīsies 200 pilsoņu un kuras atspoguļo ES demogrāfisko un sociālo daudzveidību, notiks apspriešanās un tiks pieņemti konkrēti ieteikumi par to, kādā virzienā to dalībnieki vēlas redzēt Eiropu ejam. Vismaz viena trešdaļa katras paneļdiskusijas dalībnieku būs jaunāki par 25 gadiem.

Katras paneļdiskusijas dalībnieki daudzvalodu vidē tiksies trīs reizes, lai apspriestu attiecīgi šādus tematus:

1) spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums, darbvietas/izglītība, jaunatne, kultūra, sports/digitālā pārkārtošanās,

2) Eiropas demokrātija/vērtības, tiesības, tiesiskums, drošība,

3) klimata pārmaiņas, vide/veselība, kā arī

4) Eiropas Savienība pasaulē/migrācija.

Pirms nākamās konferences plenārsēdes 22. un 23. oktobrī katra paneļdiskusija būs notikusi vienu reizi.

Konference un jo īpaši Eiropas pilsoņu paneļdiskusija ir līdz šim nepieredzēts starptautisks un daudzvalodīgs vingrinājums apspriežu demokrātijā, kas Eiropas pilsoņiem nodrošina svarīgu lomu ES nākotnes veidošanā. Konferences ietvaros pilsoņi var arī nākt klajā ar savām idejām daudzvalodu digitālajā platformā un virknē pasākumu, kas tiek rīkoti valstu un Eiropas līmenī.

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās tiks ņemts vērā konferences daudzvalodu digitālajā platformā saņemtais ieguldījums, sākot ar pirmo starpposma ziņojumu, kas publicēts 15. septembrī. Tāpat apspriedēs tiks ņemti vērā arī valstu pilsoņu paneļdiskusijās, kuras saistībā ar konferenci tiek organizētas visās dalībvalstīs, sniegtie ieteikumi.

Līdz paneļdiskusiju pēdējai sesijai šie 800 pilsoņi izstrādās ieteikumus, ar kuriem iepazīstinās un kurus apspriedīs konferences plenārsesijā. 20 pilsoņi, kas būs izraudzīti no katras paneļdiskusijas, apspriedīsies ar ES iestāžu un padomdevēju struktūru, valstu parlamentu, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un citām ieinteresētajām personām - visi minētie ir pilntiesīgi konferences plenārsesijas locekļi. Pēc tam, kad pilsoņi būs iepazīstinājuši ar šiem ieteikumiem un tos apsprieduši, plenārsesija pēc vienprātības principa iesniegs priekšlikumus valdei, kas sagatavos ziņojumu, pilnībā sadarbojoties ar plenārsesijas dalībniekiem un nodrošinot pilnīgu pārredzamību. Trīs ES iestādes – Eiropas Parlaments, ES Padome, Eiropas Komisija – ir apņēmušās ātri izskatīt, kā katrai no tām savas kompetences jomas ietvaros un saskaņā ar ES Līgumiem efektīvi veikt turpmākus pasākumus saistībā ar šo ziņojumu.

Turpmākie pasākumi

Pirmajās paneļdiskusiju sesijās tiks apspriesti dažādi pilsoņu nākotnes redzējumi un tiks izvēlēts, kuras apakštēmas viņi vēlētos apspriest detalizētāk. Paneļdiskusiju dalībnieki arī izvēlēsies savus pārstāvjus konferences plenārsesijā.

Pirmā katras paneļdiskusijas sesija notiks Strasbūrā (attiecīgi 17.-19. septembrī, 24.-26. septembrī, 1.-3. oktobrī un 15.-17. oktobrī), otrā – tiešsaistē un trešā – citu Eiropas pilsētu (Dublinas, Florences, Varšavas un Māstrihtas) Eiropas institūtos, pilnībā ievērojot piemērojamās veselības aizsardzības un drošības prasības. Pirmo divu paneļdiskusiju dalībnieki iepazīstinās ar saviem ieteikumiem un apspriedīs tos 2021. gada decembra konferences plenārsēdē, savukārt trešā un ceturtā grupa to darīs 2022. gada janvārī.

Vispārīga informācija

Četras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas ir viens no konferences par Eiropas nākotni pamatelementiem, un tās kopīgi organizē Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija.

Iesaistītos pilsoņus pēc nejaušības principa neatkarīgs aptauju uzņēmums atlasīja saskaņā ar pieciem kritērijiem, lai atspoguļotu ES daudzveidību: ģeogrāfiskā izcelsme (valstspiederība un pilsēta/lauki), dzimums, vecums, sociālekonomiskā izcelsme un izglītības līmenis. Jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem veidos vienu trešdaļu no katras paneļdiskusijas, un tiks ievērots dzimumu līdzsvars. Lai stiprinātu pārredzamību, paneļdiskusijas (t. i., visu 200 pilsoņu diskusijas) tiks straumētas tiešsaistē konferences daudzvalodu digitālajā platformā 24 valodās.

Sīkāka informācija

Informācija plašsaziņas līdzekļiem, kā sekot līdzi sesijai, kas norisināsies 2021. gada 17.-19. septembrī

Digitālā platforma konferencei par Eiropas nākotni

Daudzvalodu digitālās platformas pirmais starpposma ziņojums

Jautājumi un atbildes par Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām

Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju vietne platformā

Kopīgā deklarācija par konferenci par Eiropas nākotni

Infografika par konferences laika grafiku

Eiropas Komisijas faktu lapa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 17. septembris
Autors
Eiropas Komisija